Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 22-09-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
1299


Ochronne szczepienie lisów

Og�oszenie ogolne
2020-09-21

Inspektorat Weterynarii informuje, że w dniach 28 września - 7 października 2020r. na terenie woj. świętokrzyskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczegóły poniżej.

więcej...


Nowa bieżnia w Bodzechowie

Og�oszenie ogolne
2020-09-21

Na stadionie w Bodzechowie została wybudowana nowa bieżnia lekkoatletyczna. Nowoczesny obiekt będzie z powodzeniem służył mieszkańcom. Bieżnia na stadionie w Bodzechowie to już kolejny obiekt, zrealizowany w ramach drugiego etapu ...

więcej...


Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4

Og�oszenie ogolne
2020-09-18

OBWIESZCZENIE z dnia 16.09.2020 r. znak: TI-T.6733.20.2020.RJ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym Na ...

więcej...


Seniorzy z Bodzechowa zwiedzają

Og�oszenie ogolne
2020-09-18

W ubiegłym tygodniu, korzystając z ostatnich promieni letniego słońca, seniorzy uczestniczący w zajęciach Klubu Senior + w Bodzechowie odwiedzili malownicze zakątki Województwa Świętokrzyskiego. Grupa 20 osób wraz z opiekunami ...

więcej...


Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV w Denkówku

Og�oszenie ogolne
2020-09-16

OBWIESZCZENIE z dnia 16.09.2020 r. znak: TI-T.6733.16.2020.RJ o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. Na podstawie art. 50 ust. ...

więcej...


„Koło ARiMR – w sercu wsi"

Og�oszenie ogolne
2020-09-16

KGW!!! Zapraszamy Was do udziału! 😀😀😀 👉Z olbrzymią przyjemnością informujemy, że dyrektor Świętokrzyski Oddział Regionalny ARIMR Kielce Józef Cepil ogłasza konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu województwa świętokrzyskiego. ▶️💰💵 Korzystasz z ...

więcej...


Budowa wodociągu rozdzielczego z niezbędną armaturą liniową oraz hydrantami ppoż w Szewnie

Og�oszenie ogolne
2020-09-15

OBWIESZCZENIE z dnia 09.09.2020 r. znak: TI-T.6733.18.2020.RJ o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. Na podstawie art. 50 ...

więcej...


Budowa sieci kanalizacji sanitarnej miejscowości Chmielów

Og�oszenie ogolne
2020-09-15

OBWIESZCZENIE z dnia 02.09.2020 r. znak: TI-T.6733.21.2020.RJ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym Na ...

więcej...


Zaproszenie na bezpłatne spotkanie dot. Platformy Żywnościowej

Og�oszenie ogolne
2020-09-15

Pełna informacja o Platformie Żywnościowej zamieszczona jest na stronie: http://platformazywnosciowa.com.pl/index.php/informacje-o-projekcie/

więcej...


INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY BODZECHÓW

Og�oszenie ogolne
2020-09-14

S z a n o w n i P a ń s t w o W związku rozpowszechnianym zaproszeniem przez nieznanego ogłoszeniodawcę informujemy, że Urząd ...

więcej...


Przypominamy w jaki sposób można się spisać?

Og�oszenie ogolne
2020-09-14

Spis rolny przeprowadzany jest na terytorium RP w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. Spis obejmie zasięgiem równocześnie cały ...

więcej...


ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE SZKOLENIE

Og�oszenie ogolne
2020-09-14

Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz, PFR oraz PFR Portal PPK zapraszają na konferencję PPK blisko Ciebie, dot. funkcjonowania i wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) Kielce, 18.09.2020 godz. 11:00 Świętokrzyski Urząd Wojewódzki Szczegóły poniżej.

więcej...


Kondolencje

Og�oszenie ogolne
2020-09-14

Wyrazy głębokiego współczucia Panu Łukaszowi Moroniowi z powodu śmierci Taty składają Wójt Gminy Bodzechów Jerzy Murzyn ze współpracownikami

więcej...


Konkurs z cyklu Weekendowe konkursy SPISowe

Og�oszenie ogolne
2020-09-11

Urząd Statystyczny w Kielcach i Radio Kielce zapraszają do udziału w kolejnym wydaniu weekendowego konkursu SPISowego. Co zrobić, żeby wygrać? - Żeby wygrać, trzeba grać! Wszyscy użytkownicy gospodarstw rolnych z województwa ...

więcej...

Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny