Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 16-01-2019r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
1737


CZAS WYPOCZYNKU ZIMOWEGO W GMINIE BODZECHÓW!

Ogłoszenie ogólne
2019-01-10

Dnia 14 stycznia rozpoczynają się długo wyczekiwane ferie zimowe. To czas odpoczynku, relaksu i zabaw. Dzieci i młodzież pozostającą w czasie ferii ...

więcej...


Do 31 stycznia złóż informację o wyrobach zawierających azbest

Ogłoszenie ogólne
2019-01-08

Przypominamy o obowiązku składania przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami informacji o wyrobach zawierających azbest. Właściciel nieruchomości, jako osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą, na której wykorzystywane są wyroby zawierające azbest, jest zobowiązany do: • Corocznego ...

więcej...


Budowa obiektu infrastruktury technicznej telefonii komórkowej

Ogłoszenie ogólne
2019-01-04

OBWIESZCZENIE z dnia 03.01.2019 r. znak: TI-T.6733.11.2018.RJ o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym. Na podstawie art. 50 ...

więcej...


Sondaż rynku

Ogłoszenie ogólne
2019-01-04

Gmina Bodzechów zwraca się z zapytaniem o przedstawienie ceny wykonania operatów szacunkowych wycen nieruchomości osób prywatnych w celu nabycia na rzecz Gminy Bodzechów pod pompownie ścieków w ramach projektu ...

więcej...


SONDAŻ RYNKU

Ogłoszenie ogólne
2019-01-04

Gmina Bodzechów zwraca się z zapytaniem o przedstawienie ceny opracowania dokumentacji geodezyjnej polegającej na wykonaniu podziału nieruchomości w celu wydzielenia działki na powiększenie drogi gminnej. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ...

więcej...


Ogłoszenie o naborze wniosków!

Ogłoszenie ogólne
2019-01-03

Urząd Gminy Bodzechów ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej w 2019 roku na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegającej na wymianie urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych ...

więcej...


Informacja

Ogłoszenie ogólne
2019-01-03

Te objawy mogą świadczyć o obecności tlenku węgla Czad oszukuje zmysły.

więcej...


XIV Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek w Szewnie

Ogłoszenie ogólne
2019-01-03

Grudniowe kolędowanie zrzeszające wszystkie szkoły Gminy Bodzechów to jedna z wielu inicjatyw Zespołu Szkół Publicznych w Szewnie. 14 grudnia odbyło się świąteczne śpiewanie, któremu patronował pan Jerzy Murzyn - wójt ...

więcej...


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych oraz segregowanych i wielkogabarytowych w 2019 r.

Ogłoszenie ogólne
2019-01-03

Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz segregowanych odpadów komunalnych (surowce wtórne) z terenu Gminy Bodzechów na rok 2019 oraz Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z terenu Gminy Bodzechów ...

więcej...


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych wielkogabarytowych z miejsc trudnodostępnych w 2019 r.

Ogłoszenie ogólne
2019-01-03

Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz segregowanych odpadów komunalnych (surowce wtórne) z terenu Gminy Bodzechów na rok 2019 miejsca trudnodostępne oraz Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z ...

więcej...


Transmisja obrad sesji Rady Gminy Bodzechów

Ogłoszenie ogólne
2018-12-28

Transmisja z obrad sesji Rady Gminy Bodzechów dostępna pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCvvTPc6T4XjMZtlH41lRSlg/live Początek sesji 28.12.2018 r. o godz 13:00. Materiały z poprzedniej sesji dostępne są adresem: https://www.youtube.com/channel/UCvvTPc6T4XjMZtlH41lRSlg

więcej...


Życzenia Świąteczne

Ogłoszenie ogólne
2018-12-17

Wszystkim mieszkańcom Gminy Bodzechów z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności Niech ten piękny czas upłynie w atmosferze życzliwości, w domach zagości radość i szczęście, ...

więcej...


PODZIĘKOWANIA

Ogłoszenie ogólne
2018-12-17

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Walentego Stefańskiego w Bodzechowie wraz z całą społecznością szkolną składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w organizację uroczystego otwarcia wyremontowanego budynku szkoły, a w szczególności ...

więcej...


PODZIĘKOWANIA

Ogłoszenie ogólne
2018-12-17

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Walentego Stefańskiego w Bodzechowie wraz z całą społecznością szkolną składa serdeczne podziękowania p. Iwonie Lipce, wszystkim wystawcom oraz osobom zaangażowanym w organizację V Gminnego Kiermaszu ...

więcej...

Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny