Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 23-10-2016r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Wybory ławników

Tereny inwestycyjna

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrpwww.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
15734


TRADYCJA GŁOŚNEGO CZYTANIA

Ogłoszenie ogólne
2016-10-19

Od kilkunastu lat jest obchodzony w polskich bibliotekach Dzień Głośnego Czytania. Tę tradycję podtrzymuje również Gminna Biblioteka Publiczna w Szewnie, której najmłodsi czytelnicy są niezwykle wdzięcznymi słuchaczami. W tym roku ...

więcej...


VI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Ogłoszenie ogólne
2016-10-19

30 września w Szkole Podstawowej w Szewnie obchodziliśmy VI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Jest to międzynarodowa akcja, która ma na celu zachęcenie wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia po długich ...

więcej...


"Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych"

Ogłoszenie ogólne
2016-10-18

SZANOWNI ROLNICY!!! Uprzejmie informujemy, iż w dniu 21 października 2016r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Biura Powiatowego ARiMR w Ostrowcu Św. przy ul. Focha 12 odbędzie się szkolenie organizowane przez ...

więcej...


Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie ogólne
2016-10-18

Zapytanie ofertowe - wykonanie ekspertyzy/opinii biegłego/specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii, gospodarki wodnej, lub melioracji wodnej Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych – wartość zamówienia ...

więcej...


OBWIESZCZENIE

Ogłoszenie ogólne
2016-10-14

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ) w związku ...

więcej...


Dzień Edukacji Narodowej

Ogłoszenie ogólne
2016-10-11

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej czynnym i emerytowanym nauczycielom, pedagogom i wszystkim osobom zatrudnionym w placówkach oświatowych na terenie Gminy Bodzechów składamy podziękowania za codzienną pracę z dziećmi i młodzieżą, za Państwa trud ...

więcej...


Matematyczny Bodzechów

Ogłoszenie ogólne
2016-10-11

W dzisiejszych czasach wielokrotnie zwraca się uwagę na problemy i trudności jakie napotykają uczniowie w nauce matematyki w szkole, czego konsekwencją w latach późniejszych jest niewystarczająca liczba inżynierów, informatyków czy ...

więcej...


Pierwsza pomoc przedmedyczna w ZSP w Szewnie

Ogłoszenie ogólne
2016-10-11

Czy umiałbym pomóc w nagłej sytuacji? Takie pytanie zadajemy sobie często. Aby móc na nie odpowiedzieć „Tak, potrafię!” trzeba się szkolić i ćwiczyć od najmłodszych lat. W ZSP w Szewnie ...

więcej...


Obwieszczenie o rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w Gromadzicach, Szewnie, Goździelinie

Ogłoszenie ogólne
2016-10-05

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BODZECHÓW z dnia 3 października 2016 r. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z ...

więcej...


Nielegalne zakopywanie przez hodowców padłej trzody chlewnej

Ogłoszenie ogólne
2016-10-04

W związku Z pismem Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie nielegalnego zakopywania przez hodowców padłej trzody chlewnej uprzejmie informuję, co następuje. Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 ...

więcej...

Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Zespół Oświatowy

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny