Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 25-01-2020r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory do Sejmu i Senatu

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
8164


Kondolencje

Ogłoszenie ogólne
2020-01-24

„Anioł Stróż przyjął Oskarka pod swoje skrzydła. Jest już bezpieczny”. z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o odejściu O S K A R K A Synka Krzysztofa Kubickiego radnego ...

więcej...


Kondolencje

Ogłoszenie ogólne
2020-01-24

Radnemu Rady Gminy Bodzechów Panu KRZYSZTOFOWI KUBICKIEGU wyrazy najgłębszego współczucia z powodu zbyt szybkiego odejścia Synka OSKARKA Nie ma takich słów, które mogłyby pocieszyć Ciebie, ...

więcej...


Kondolencje

Ogłoszenie ogólne
2020-01-24

Panu Krzysztofowi Kubickiemu radnemu Rady Gminy Bodzechów i sołtysowi miejscowości Chmielów wyrazy najszczerszego współczucia i żalu z powodu bolesnej straty – odejścia Synka Oskarka składają ...

więcej...


Zaproszenie na spotkanie dotyczące montażu i finansowania instalacji fotowoltaicznych w Sarnówku

Ogłoszenie ogólne
2020-01-24

Wójt Gminy Bodzechów zaprasza mieszkańców na spotkanie dotyczące montażu i finansowania instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej. Spotkanie odbędzie się w najbliższy wtorek 28 stycznia 2020 r. w budynku szkoły w ...

więcej...


Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stara Dębowa Wola

Ogłoszenie ogólne
2020-01-24

OBWIESZCZENIE z dnia 20.01.2020 r. znak: TI-T.6733.28.2019.RJ o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. Na podstawie art. 50 ust. ...

więcej...


Budowa parkingu wraz z odwodnieniem i oświetleniem w miejsc. Szewna

Ogłoszenie ogólne
2020-01-24

OBWIESZCZENIE z dnia 15.01.2020 r. znak: TI-T.6733.8.2019.RJ o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym. Na podstawie art. 50 ...

więcej...


Budowa gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Sudół

Ogłoszenie ogólne
2020-01-24

OBWIESZCZENIE z dnia 16.01.2020 r. znak: TI-T.6733.2.2020.RJ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym Na ...

więcej...


Ferie w Gminie Bodzechów

Ogłoszenie ogólne
2020-01-23

Placówki oświatowe Gminy Bodzechów przygotowały na ferie bogatą i ciekawą ofertę dla uczniów. Poniżej prezentujemy harmonogram zajęć. Serdecznie zapraszamy ! Szczegóły poniżej.

więcej...


OGŁOSZENIE

Ogłoszenie ogólne
2020-01-23

Komisja Inwentaryzacyjna Mienia Komunalnego Gminy Bodzechów na podstawie art. 17, ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych ( ...

więcej...


Komunikat meteorologiczny - Opady marznące

Ogłoszenie ogólne
2020-01-22

Komunikat meteorologiczny z godz. 09:16 dnia 22.01.2020 Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu Zjawiska Opady marznące Obszar województwo świętokrzyskie powiat ostrowiecki oraz powiaty: buski, jędrzejowski, kazimierski, Kielce, kielecki, konecki, opatowski, pińczowski, sandomierski, skarżyski, ...

więcej...


Transmisja z obrad sesji Rady Gminy Bodzechów

Ogłoszenie ogólne
2020-01-21

Transmisja z obrad sesji Rady Gminy Bodzechów dostępna pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCvvTPc6T4XjMZtlH41lRSlg/live Początek sesji 30.01.2020 r. o godz. 13:00 w Publicznej Szkole Podstawowej w Bodzechowie. Materiały z poprzedniej sesji dostępne są pod adresem:

więcej...


Zaproszenie na spotkanie dotyczące montażu i finansowania instalacji fotowoltaicznych w Chmielowie

Ogłoszenie ogólne
2020-01-21

Wójt Gminy Bodzechów zaprasza mieszkańców na spotkanie dotyczące montażu i finansowania instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej. Spotkanie odbędzie się w najbliższy wtorek 21 stycznia 2020 r. w budynku szkoły w ...

więcej...


Gospodynie ze Szwarszowic uczą tradycji

Ogłoszenie ogólne
2020-01-21

Koło Gospodyń ze Szwarszowic zorganizowało w Domu Ludowym w Mirkowicach pokaz darcia pierza. W ramach przekazywania tradycji młodszemu pokoleniu, gospodynie pokazały jak dawniej na wsi spędzano styczniowe wieczory. - ...

więcej...


Wzorowa segregacja to podstawa

Ogłoszenie ogólne
2020-01-21

W Publicznej Szkole Podstawowej im. W. Stefańskiego w Bodzechowie odbył się finał konkursu pod hasłem „Wzorowa segregacja to podstawa”, którego organizatorami były gmina Bodzechów oraz firma Remondis. Konkurs miał na ...

więcej...

Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny