Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 12-12-2019r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory do Sejmu i Senatu

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
1140


Ogłoszenie dot. odbioru odpadów

Ogłoszenie ogólne
2019-12-12

Referat Gospodarki Komunalnej Szewna ul. Dolna 3 tel. 41/265 24 20, prosi o pilny kontakt w sprawie deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z planowaną zmianą stawek na rok 2020 ...

więcej...


Zadania profilaktyczne na 2020 rok

Ogłoszenie ogólne
2019-12-11

Rada Gminy w Bodzechowie przyjęła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok. Jednym z zadań będzie finansowanie pomocy psychologicznej w zakresie zdiagnozowania problemów rodzinnych ...

więcej...


Świąteczna zbiórka żywności

Ogłoszenie ogólne
2019-12-10

Wolontariusze z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Walentego Stefańskiego w Bodzechowie wraz z nauczycielami zbierali żywność w ramach ogólnopolskiej akcji „Podziel się posiłkiem”. Jak co roku cieszyliśmy się dużym zaangażowaniem zarówno ...

więcej...


Zaproszenie na spektakl „LODOWA KRAINA”

Ogłoszenie ogólne
2019-12-10

Wójt Gminy Bodzechów serdecznie zaprasza na przedstawienie pt. „LODOWA KRAINA” w wykonaniu aktorów ze Studia Teatralnego Krak-Art z Krakowa. 19 grudnia 2019 roku 10:00 – PSP w Bodzechowie 15:30 – Świetlica w ...

więcej...


Spotkanie dotyczące dofinansowania na inwestycje fotowoltaiczne

Ogłoszenie ogólne
2019-12-10

Urząd Gminy Bodzechów wraz z firmą Promag zaprasza mieszkańców na spotkanie dotyczące dofinansowania na inwestycje fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej oraz pomp ciepła. Spotkania odbędą się: - 17 grudnia o godz. 17:00 ...

więcej...


Sportowy Turniej Mikołajkowy z ZSP w Szewnie

Ogłoszenie ogólne
2019-12-09

6 grudnia kojarzy się z bardzo ciepłym i serdecznym klimatem. W Zespole Szkół Publicznych w Szewnie był on wyjątkowy jeszcze z jednego powodu. Dzięki współpracy pana Tomasza Marynowskiego, pani Renaty ...

więcej...


Świąteczny nastrój na Kiermaszu „Bliżej Betlejem”

Ogłoszenie ogólne
2019-12-09

Już po raz szósty w Publicznej Szkole Podstawowej w Bodzechowie został zorganizowany Kiermasz Przedświąteczny „Bliżej Betlejem”. Można było poczuć magię Bożego Narodzenia, dla najmłodszych wielką frajdą było spotkanie z Mikołajem ...

więcej...


Informacja

Ogłoszenie ogólne
2019-12-06

Szanowni Państwo Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że w dniu 07 grudnia 2019 roku wszystkie biura Agencji będą otwarte w godzinach 07:30-15:30. Zapraszamy!!!

więcej...


Połączenie z Broniszowic do Ostrowca w 2020 roku

Ogłoszenie ogólne
2019-12-05

Kilka tygodni temu zostało uruchomione połączenie komunikacyjne z Ostrowca Św. przez Szewne, Podszkodzie, Mirkowice do Broniszowic. Autobusy do Broniszowic kursowały cztery razy dziennie, zaplanowano dwa kursy w godzinach rannych oraz ...

więcej...


Radni obradowali w świetlicy w Mirkowicach

Ogłoszenie ogólne
2019-12-04

Dom Ludowy w Mirkowicach oficjalnie został otwarty kilka tygodni temu. O tym, że była to bardzo trafiona inicjatywa, świadczy fakt, że świetlica tętni życiem, organizowanych jest wiele imprez, integrujących mieszkańców, ...

więcej...


Obwieszczenie w sprawie budowy wodociągu w miejscowości Sudół

Ogłoszenie ogólne
2019-12-02

Zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla zamierzenia polegającego na: budowie sieci wodociągowej z rur PE dn 90 oraz sieci kanalizacyjnej z rur ...

więcej...


Obwieszczenie w sprawie budowy wodociągu w miejscowości Dębowa Wola

Ogłoszenie ogólne
2019-12-02

Zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla zamierzenia polegającego na: budowie sieci wodociągowej z rur PE dn 90 oraz sieci kanalizacyjnej z rur ...

więcej...


Wyniki konsultacji projektu uchwały...

Ogłoszenie ogólne
2019-12-02

Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok. Zgodnie z Uchwałą Nr XLI/45/2013 Rady Gminy Bodzechów z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie określenia ...

więcej...


Drogi z dofinansowaniem

Ogłoszenie ogólne
2019-11-29

Zakończył się remont dwóch odcinków dróg. Zadania zostały zrealizowane z 60-procentowym dofinansowaniem ze środków Funduszu Dróg samorządowych. Pierwszy poprawiony odcinek drogi gminnej znajduje się w miejscowości Sudół. Na długości 245m ...

więcej...

Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny