Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 27-02-2021r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
3878


Dzień Bezpiecznego Internetu w ZSP w Szewnie

Og�oszenie ogolne
2021-02-26

9 luty został ogłoszony Dniem Bezpiecznego Internetu. W tym dniu na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej rozmawiano na temat zasad bezpiecznego korzystania z sieci. Uczniowie dowiedzieli się, z jakimi zagrożeniami mogą się ...

więcej...


Akcja dokarmiania zwierząt w ZSP w Szewnie

Og�oszenie ogolne
2021-02-26

Im większe mrozy, tym trudniej przetrwać zwierzętom. Pomocy potrzebują zarówno dzicy jak i udomowieni przyjaciele. Tegoroczne mroźne i śnieżne tygodnie to trudny dla nich czas. Uczniowie ZSP w Szewnie uczestniczyli ...

więcej...


ZAPYTANIE OFERTOWE

Og�oszenie ogolne
2021-02-25

Gmina Bodzechów zaprasza do składania propozycji cenowych na wykonanie wyceny nieruchomości celem ustalenia wzrostu wartości nieruchomości do naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości. Szczegóły poniżej.

więcej...


Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

Og�oszenie ogolne
2021-02-24

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrowcu Św. informuje o niekorzystnej sytuacji epizootycznej w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich. Ognisko tej choroby stwierdzone w powiecie ostrowieckim nasuwa podejrzenie, ...

więcej...


UWAGA zmiana numeru rachunku bankowego dotyczącego opłat za wodę i kanalizację

Og�oszenie ogolne
2021-02-22

UWAGA zmiana numeru rachunku bankowego dotyczącego opłat za wodę i kanalizację Gmina Bodzechów informuje, że od dnia 1 marca 2021r. ulega zmianie numer rachunku bankowego dotyczącego opłat za wodę i kanalizację. Od ...

więcej...


KARNAWAŁ W ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W BODZECHOWIE

Og�oszenie ogolne
2021-02-22

Zabawy muzyczno- ruchowe, które w ostatnim czasie karnawału połączyliśmy ze strojami ręcznie wykonanymi przez dzieci, to następny mile spędzony czas w naszej świetlicy.

więcej...


K O M U N I K A T

Og�oszenie ogolne
2021-02-19

W związku z wystąpieniem zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w niektórych miejscowościach Gminy Ćmielów informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10 lutego 2021 r informuję, że teren obejmujący ...

więcej...


Walentynkowe szaleństwo w przedszkolu w Sarnówku

Og�oszenie ogolne
2021-02-19

Luty w tym roku zaskoczył wszystkich wyjątkowo zimową aurą i mroźną temperaturą. Jednak dzieci uczęszczające do Publicznego Przedszkola w Sarnówku znalazły na to sposób. Z okazji Walentynek – 12 lutego ...

więcej...


PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH - Oblodzenia, gesta mgła, roztopy

Og�oszenie ogolne
2021-02-18

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH NA PIERWSZĄ DOBĘ Obszar Województwo świętokrzyskie Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 18.02.2021 (czwartek) do godz. 07:30 dnia 19.02.2021 (piątek) Zjawisko/stopień zagrożenia Kryteria Oblodzenie/1 (wszystkie powiaty) Spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie ...

więcej...


Listy Zalecanych Odmian (LZO) do uprawy na obszarze naszego województwa na rok 2021

Og�oszenie ogolne
2021-02-18

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach informuje, że zgodnie z art. 27 pkt 5 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (t.j. ...

więcej...


Walentynkowy zawrót głowy w ZSP w Szewnie

Og�oszenie ogolne
2021-02-17

Walentynki to czas obdarowywania się drobnymi upominkami, ale też dzień, w którym pamiętamy o swoich przyjaciołach i sympatiach. Nawet pandemia nie przeszkodziła ZSP w Szewnie w kultywowaniu obchodów walentynkowych, ...

więcej...


OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE - opady marznące

Og�oszenie ogolne
2021-02-17

Zjawisko/Stopień zagrożenia Opady marznące/1 Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(19), jędrzejowski(19), kazimierski(21), Kielce(20), kielecki(20), konecki(17), opatowski(19), ostrowiecki(19), pińczowski(20), sandomierski(19), skarżyski(18), starachowicki(17), staszowski(20), włoszczowski(19) Ważność od godz. 02:00 dnia 17.02.2021 do godz. ...

więcej...


Kondolencje

Og�oszenie ogolne
2021-02-15

Wyrazy głębokiego współczucia i szczere kondolencje z powodu śmierci STANISŁAWA ŁASAKA byłego sołtysa wielu kadencji sołectwa Kosowice składają Rodzinie i Bliskim Rada Gminy Bodzechów Wójt Gminy Bodzechów Jerzy Murzyn

więcej...


112 numer alarmowy na straży życia, zdrowia, bezpieczeństwa

Og�oszenie ogolne
2021-02-12

112 numer alarmowy na straży życia, zdrowia, bezpieczeństwa. Dzwoń tylko w nagłych sytuacjach zagrożenia: życia, zdrowia, mienia, środowiska lub bezpieczeństwa publicznego, które wymagają interwencji służ.

więcej...

Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny