Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 10-12-2018r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
1968


Transmisja z obrad sesji Rady Gminy Bodzechów

Ogłoszenie ogólne
2018-12-06

Transmisja z obrad sesji Rady Gminy Bodzechów dostępna pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCvvTPc6T4XjMZtlH41lRSlg/live Początek sesji o godz 8:30. Materiały z poprzedniej sesji dostępne są adresem: https://www.youtube.com/channel/UCvvTPc6T4XjMZtlH41lRSlg

więcej...


Stypendia sportowe Funduszu Natalii Partyki – IV edycja wystartowała

Ogłoszenie ogólne
2018-12-04

Fundusz Natalii Partyki w partnerstwie z siecią sklepów Biedronka uruchomił IV edycję programu stypendialnego dla młodych zdolnych sportowców borykających się z trudnościami w rozwoju kariery. To wyjątkowy program, który wspiera ...

więcej...


Budowa sieci wodociągowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Sudole

Ogłoszenie ogólne
2018-12-04

OBWIESZCZENIE z dnia 03.12.2018 r. znak: TI-T.6733.23.2018.RJ o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. Na podstawie art. 50 ust. ...

więcej...


Wieczorek poetycko - historyczny w PSP w Sarnówku

Ogłoszenie ogólne
2018-12-04

Odzyskanie niepodległości i zjednoczenie ziem trzech zaborów po przeszło 120 latach niewoli, było bez wątpienia najważniejszym wydarzeniem w dziejach Polski XX wieku. W związku z całorocznymi obchodami setnej rocznicy odzyskania ...

więcej...


Gminny Konkurs Informatyczny

Ogłoszenie ogólne
2018-12-04

16 listopada 2018 r. uczniowie ze wszystkich szkół w gminie rywalizowali ze sobą w Gminnym Konkursie Informatycznym organizowanym pod patronatem Pana Wójta Jerzego Murzyna w Publicznej Szkole Podstawowej w Miłkowie. ...

więcej...


Konkurs recytatorski

Ogłoszenie ogólne
2018-12-04

W tym roku Naród Polski świętuje radosny jubileusz 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Również młodzi ludzie z Publicznego Gimnazjum w Szewnie podjęli szereg akcji w hołdzie dla Niepodległej. W ...

więcej...


Kondolencje

Ogłoszenie ogólne
2018-11-30

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci długoletniego pracownika Urzędu Gminy Bodzechów Pani Lidii Rokity Rodzinie i bliskim przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia Wójt Gminy Bodzechów wraz ze współpracownikami

więcej...


Budowa sieci elektroenergetycznej 15kV w miejsc. Nowa Dębowa Wola

Ogłoszenie ogólne
2018-11-30

OBWIESZCZENIE z dnia 30.11.2018 r. znak: TI-T.6733.22.2018.RJ o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym. Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 ...

więcej...


GOPS BĘDZIE WYDAWAŁ ŻYWNOŚĆ W DNIACH 14 i 17 GRUDNIA 2018R.

Ogłoszenie ogólne
2018-11-30

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BODZECHOWIE INFORMUJE, IŻ W DNIACH 14 i 17 GRUDNIA 2018R. W GODZ.8.00-13.00 WYDAWANE BĘDĄ ARTYKUŁY ŻYWNOŚCIOWYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 DLA OSÓB ...

więcej...


Wyniki konsultacji projektu uchwały

Ogłoszenie ogólne
2018-11-30

Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok. Poniżej szczegóły.

więcej...


Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej

Ogłoszenie ogólne
2018-11-30

W ramach ogólnopolskiej kampanii „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej" Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sandomierzu organizuje ruchomy punkt promocyjno-informacyjny na administrowanym terenie. Przedmiotowy punkt będzie miał za zadanie pomóc zainteresowanym w poczynieniu kroków dążących ...

więcej...


Informację dot. Aplikacji „Portal IRZplus"

Ogłoszenie ogólne
2018-11-30

Informację dot. Aplikacji „Portal IRZplus". Zgłoś zwierzęta przez Internet. Wejdź na Portal IRZplus - www.arimr.gov.pl zakładka IRZ. Poniżej szczegóły.

więcej...


Uprawa maku i konopi włóknistych w roku 2019

Ogłoszenie ogólne
2018-11-30

Rolnicy, którzy są zainteresowani uprawą maku i konopi włóknistych w roku 2019 na terenie gminy Bodzechów proszeni są o zgłoszenie planowanej powierzchni uprawy oraz jej położenia do Urzędu Gminy Bodzechów. Szczegóły ...

więcej...


Transmisja z obrad sesji Rady Gminy Bodzechów

Ogłoszenie ogólne
2018-11-29

Transmisja z obrad sesji Rady Gminy Bodzechów dostępna pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCvvTPc6T4XjMZtlH41lRSlg/live lub kliknij ---tutaj---. Początek sesji o godz 14:00. Materiały z poprzedniej sesji dostępne są adresem: https://www.youtube.com/channel/UCvvTPc6T4XjMZtlH41lRSlg lub kliknij

więcej...

Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny