Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 21-10-2019r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory do Sejmu i Senatu

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
2627


OBWIESZCZENIE

Ogłoszenie ogólne
2019-10-18

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Miłków, ul. Ostrowiecka Poniżej treść całego obwieszczenia.

więcej...


Szkoły stawiają na wszechstronny rozwój ucznia

Ogłoszenie ogólne
2019-10-18

Od września we wszystkich szkołach w gminie, w klasach I-III zwiększony został wymiar godzin języka angielskiego, a od klasy IV dzieci uczą się także języka niemieckiego. Nadal uczniowie z Publicznej ...

więcej...


Gmina inwestuje w drogi

Ogłoszenie ogólne
2019-10-18

Jeszcze w tym roku na terenie Gminy Bodzechów zostanie wyremontowanych kilka odcinków dróg. W poprawę infrastruktury samorząd zainwestuje ponad 900 tysięcy złotych. Na remonty i odbudowę infrastruktury zniszczonej na skutek ...

więcej...


OBWIESZCZENIE

Ogłoszenie ogólne
2019-10-16

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Szewna, ul. Armii Krajowej, ul. Langiewicza Poniżej treść ...

więcej...


Transmisja z obrad sesji Rady Gminy Bodzechów

Ogłoszenie ogólne
2019-10-16

Transmisja z obrad sesji Rady Gminy Bodzechów dostępna pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCvvTPc6T4XjMZtlH41lRSlg/live Początek sesji 16.10.2019 r. o godz 13:00 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzechowie. Materiały z poprzedniej sesji dostępne są pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCvvTPc6T4XjMZtlH41lRSlg

więcej...


Święto Drzewa w szewieńskim przedszkolu

Ogłoszenie ogólne
2019-10-15

W Publicznym Przedszkolu w Szewnie dzieci obchodziły „Święto drzewa”. Zapoznały się z historią tego święta, oglądały zdjęcia lasu i jego mieszkańców, słuchały odgłosów lasu, tańczyły przy piosence „Jagódki”. Święto Drzewa ...

więcej...


Szanowni Nauczyciele, Wychowawcy i Pracownicy Oświaty

Ogłoszenie ogólne
2019-10-14

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam Państwu wyrazy szacunku za trud codziennej pracy pedagogiczno-wychowawczej. Pragnę Państwu podziękować za wysiłek i oddanie w przekazywaniu wiedzy oraz wartości, które wpływają na rozwój i ...

więcej...


OBWIESZCZENIE

Ogłoszenie ogólne
2019-10-10

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia polegającego na rozbudowie budynku Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym o salę gimnastyczną w miejscowości ...

więcej...


ZSP w Szewnie na Lekkoatletycznej Sztafecie Pokoleń

Ogłoszenie ogólne
2019-10-10

29 września w słoneczną niedzielę w Kielcach odbyła się Świętokrzyska Lekkoatletyczna Sztafeta Pokoleń. Uczniowie uczestniczący w projekcie „Lekkoatletyka dla każdego” prowadzonym przez panią Katarzynę Tkaczyk-Tofil, reprezentowali szkołę w konkurencjach lekkoatletycznych: Opiekun ...

więcej...


Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia w ZSP w Szewnie

Ogłoszenie ogólne
2019-10-10

Po raz kolejny szkoła w Szewnie wzięła udział w obchodach Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia. Uczniowie rozwiązywali krótkie testy sprawdzające umiejętność mnożenia i dzielenia w zakresie 100. Za bezbłędnie rozwiązany test ...

więcej...


Dzień Głośnego Czytania

Ogłoszenie ogólne
2019-10-10

W październiku jest obchodzone Międzynarodowe Święto Bibliotek Szkolnych. Święto to zostało ustanowione przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarzy Szkolnych w 1999 r. Najpierw był to jeden dzień, a od 2008 r. – ...

więcej...


Generalny remont świetlic

Ogłoszenie ogólne
2019-10-08

Trwa remont budynków na potrzeby świetlic środowiskowych w Gromadzicach, Świrnie i Magoniach. Gmina Bodzechów otrzymała dofinansowanie do projektu: „Świetlice środowiskowe odpowiedzią na potrzeby rodzin z Gminy Bodzechów” w ramach Regionalnego ...

więcej...


OBWIESZCZENIE

Ogłoszenie ogólne
2019-10-07

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Jędrzejów Poniżej treść całego obwieszczenia.

więcej...


OBWIESZCZENIE

Ogłoszenie ogólne
2019-10-07

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Szewna Poniżej treść całego obwieszczenia.

więcej...

Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny