Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 26-05-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
14847


Nabór do klas o profilu sportowym w PSP w Bodzechowie

Ogłoszenie ogólne
2020-05-25

PSP w Bodzechowie zaprasza do klasy o profilu sportowym. Szczegóły poniżej.

więcej...


Ogłoszenie

Ogłoszenie ogólne
2020-05-25

Wójt Gminy Bodzechów informuje, że czasie występowania zakażeń koronawirusem środki zapobiegawcze (m.in. maseczki, rękawiczki) powinny być wyrzucane do pojemnika worka na odpady zmieszane w miejscach publicznych (np. w pobliżu sklepów lub przystanków) do ogólnodostępnych koszy na ...

więcej...


Transmisja z obrad sesji Rady Gminy Bodzechów

Ogłoszenie ogólne
2020-05-25

Transmisja z obrad sesji Rady Gminy Bodzechów dostępna pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCvvTPc6T4XjMZtlH41lRSlg/live Początek sesji 01.06.2020 r. o godz. 8:00 w Publicznej Szkole Podstawowej w Bodzechowie. Materiały z poprzedniej sesji dostępne są pod adresem:

więcej...


Raport o stanie Gminy za 2019 rok zostanie przedstawiony na sesjiRady Gminy

Ogłoszenie ogólne
2020-05-25

Informujemy, iż sesja Rady Gminy Bodzechów, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy za 2019 rok odbędzie się 1 czerwca 2020 r. o godzinie 8:00 w budynku Publicznej Szkoły ...

więcej...


BURZE Z GRADEM/1

Ogłoszenie ogólne
2020-05-25

IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 świętokrzyskie (wszystkie powiaty) od 11:00/25.05 do 22:00/25.05.2020 deszcz 30 mm, porywy 60 km/h. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.

więcej...


Wyniki oceny wniosków – Nabór nr 1/2020

Ogłoszenie ogólne
2020-05-21

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” informuje, iż zakończono ocenę wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach Przedsięwzięcia „Tworzenie lub rozwój atrakcyjnych produktów i usług turystycznych wykorzystujących zasoby ...

więcej...


Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie

Ogłoszenie ogólne
2020-05-21

OBWIESZCZENIE z dnia 20.05.2020 r. znak: TI-T.6733.7.2020.RJ o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. Na podstawie art. 50 ...

więcej...


Budowa wodociągu rozdzielczego w miejscowości Gromadzice

Ogłoszenie ogólne
2020-05-21

OBWIESZCZENIE z dnia 20.05.2020 r. znak: TI-T.6733.6.2020.RJ o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. Na podstawie art. 50 ...

więcej...


Budowa wodociągu rozdzielczego w miejscowości Szewna

Ogłoszenie ogólne
2020-05-21

OBWIESZCZENIE z dnia 13.05.2020 r. znak: TI-T.6733.5.2020.RJ o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. Na podstawie art. 50 ...

więcej...


NOWE ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI

Ogłoszenie ogólne
2020-05-20

Gminna Biblioteka Publiczna w Bodzechowie, z siedzibą w Szewnie zaprasza do korzystania z księgozbioru. Aż do odwołania będą obowiązywać nowe zasady. 1. W bibliotece można jedynie wypożyczyć lub zwrócić książkę. 2. Czytelnicy ...

więcej...


Setne urodzimy Papieża w ZSP w Szewnie

Ogłoszenie ogólne
2020-05-20

Rok 2020 doświadcza nas wyjątkowo, jest to czas próby dla każdego człowieka. W ZSP w Szewnie czas ten mija nie tylko na nauce, ale i na budowaniu relacji, które są ...

więcej...


150 tys. zł premii dla młodego rolnika

Ogłoszenie ogólne
2020-05-20

150 tys. zł premii dla młodego rolnika. Wnioski od 3 czerwca. Od środy 3 czerwca do 1 sierpnia 2020 r. młodzi rolnicy będą mogli składać w ARiMR wnioski o przyznanie premii ...

więcej...


WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W KIELCACH zawiadamia o wydaniu decyzji

Ogłoszenie ogólne
2020-05-20

ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W KIELCACH zawiadamia o wydaniu decyzji nr 3758/2020 z dnia 13.05.2020 r. znak: ZATiRA.IA.5161.65.2020, pozwalającej na wykonanie powierzchniowych badań archeologicznych, w ramach uzupełnienia wojewódzkiej i gminnej ewidencji ...

więcej...


Informacja dla PRZEDSIĘBIORCÓW

Ogłoszenie koronawirus
2020-05-19

Ważne informacji dla przedsiębiorców z terenu Gminy Bodzechów Uchwała w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu ...

więcej...

Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny