Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 26-06-2019r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory uzupełniające

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp




www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
68


Sondaż rynku

Ogłoszenie ogólne
2019-06-25

Gmina Bodzechów zwraca się z zapytaniem o przedstawienie ceny opracowania dokumentacji geodezyjnej. Szczegóły poniżej.

więcej...


NOWY harmonogram odbioru odpadów na II półrocze 2019

Ogłoszenie ogólne
2019-06-25

Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz segregowanych odpadów komunalnych z terenu Gminy Bodzechów na II półrocze 2019 roku miejsca trudnodostępne dostępny---tutaj--- oraz ...

więcej...


Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi obowiązujący od 01. 07. 2019 r.

Ogłoszenie ogólne
2019-06-25

Informacja dla mieszkańców gminy Bodzechów dotycząca nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obowiązujący od 01. 07. 2019r. Zgodnie z informacją firmy REMONDIS - świadczącej usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych worki do segregacji ...

więcej...


Letni Festyn Rodzinny stadion w Bodzechowie 30 czerwca 2019r.

Ogłoszenie ogólne
2019-06-24

Wójt Gminy Bodzechów Radni – Maria Łebek i Wiesław Cisek, Sołtys i Rada Sołecka, Ochotnicza Straż Pożarna, Koło Gospodyń Wiejskich, ...

więcej...


Festyn „XII Letnie Spotkanie z Folklorem”

Ogłoszenie ogólne
2019-06-24

Wójt Gminy Bodzechów Radna,Sołtysi i Rady Sołeckie Przyborowia i Wólki Bodzechowskiej, Grupa Kobiet Aktywnych w Wólce Bodzechowskiej, Gminna Biblioteka Publiczna Serdecznie zapraszają na festyn „XII Letnie Spotkanie z Folklorem” ...

więcej...


Uroczyste pożegnanie w Gimnazjum w Szewnie

Ogłoszenie ogólne
2019-06-24

Blisko 80 uczniów Publicznego Gimnazjum w Szewnie zakończyło rok szkolny. Zgodnie z reformą oświaty, od września szkoła przestanie funkcjonować. Ostatnie spotkanie uczniów, grona pedagogicznego i dyrekcji w murach szkoły, było ...

więcej...


Nareszcie wakacje

Ogłoszenie ogólne
2019-06-21

Wakacje są czasem kiedy większość dzieci wyjeżdża na różnego rodzaju kolonie i obozy. Są jednak takie, które pozostają w domach i nie mają co zrobić z nadmiarem wolnego czasu. Wychodząc ...

więcej...


OGŁOSZENIE

Ogłoszenie ogólne
2019-06-19

Zapraszam mieszkańców miejscowości Miłków i Jędrzejów do ubiegania się o dotację z budżetu Gminy na realizację prac związanych z budową podłączeń do sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze Gminy Bodzechów, do ...

więcej...


Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w Denkówku

Ogłoszenie ogólne
2019-06-19

OBWIESZCZENIE z dnia 19.06.2019 r. znak: TI-T.6733.12.2019.RJ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ...

więcej...


Powstanie park kulturowy

Ogłoszenie ogólne
2019-06-19

Wójt Jerzy Murzyn podpisał list intencyjny, zgodni z którym wspólnie z Gminami Ćmielów i Ożarów utworzony zostanie park kulturowy na terenie rezerwatu archeologicznego Krzemionki. Na początku lipca zapadnie decyzja, czy ...

więcej...


Seniorzy z Gminy na VIII Senioraliach

Ogłoszenie ogólne
2019-06-17

Delegacja Gminy Bodzechów uczestniczyła w VIII Ostrowieckich Senioraliach. Święto seniorów to dwudniowa, widowiskowa impreza. W sobotę uczestnicy wysłuchali wykładu, zaś niedziela to był dzień zabawy i radosnego świętowania. Uroczystości rozpoczęły się ...

więcej...


Bawię się z mamą i tatą

Ogłoszenie ogólne
2019-06-17

Pod takim hasłem odbył się po raz kolejny Piknik Rodzinny w Szkole Podstawowej w Bodzechowie. Ta familijna impreza, wpisana w szkolny kalendarz z inicjatywy dyrektora Konrada Żelazowskiego, przyciągnęła na ...

więcej...


Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie ogólne
2019-06-17

Informacja o wyborze oferty - dot. odbiór, transport i utylizacja eternitu. Szczegóły poniżej.

więcej...


Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2020-2023

Ogłoszenie ogólne
2019-06-14

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim i Sądzie Okręgowym w Kielcach Prezes Sądu ...

więcej...





Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl





Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny