Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 19-08-2019r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory uzupełniające

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
4460


Doźynki Gminne w Nowej Dębowej Woli - 7 września 2019 r.

Ogłoszenie ogólne
2019-08-14

Wójt Gminy Bodzechów serdecznie zaprasza na DOŻYNKI GMINNE sobota - 7 września 2019 r. NOWA DĘBOWA WOLA ...

więcej...


Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie ogólne
2019-08-09

Zapytanie ofertowe na wykonanie ekspertyzy... Szczegóły---tutaj---

więcej...


Zmiana opłaty za śmieci

Ogłoszenie ogólne
2019-08-09

Od 1 stycznia 2020 roku w Gminie Bodzechów zmienią się zasady odpłatności za śmieci. Będzie obowiązywała stawka 11 złotych od każdej osoby. W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu porządku ...

więcej...


Urodziny w Klubie Senior+

Ogłoszenie ogólne
2019-08-09

Klub Senior+ w Bodzechowie działa od stycznia tego roku. Uczęszcza do niego 20 mieszkańców Bodzechowa, Moczydła, Goździelina. To bardzo pożyteczne miejsce, bowiem starsze osoby przez kilka godzin mają zapewnioną ...

więcej...


Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Denkówku

Ogłoszenie ogólne
2019-08-09

OBWIESZCZENIE z dnia 08.08.2019 r. znak: TI-T.6733.12.2019.RJ o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. Na podstawie art. 50 ...

więcej...


Budowa obiektu infrastruktury technicznej telefonii komórkowej w Świrnie

Ogłoszenie ogólne
2019-08-09

OBWIESZCZENIE z dnia 07.08.2019 r. znak: TI-T.6733.11.2018.RJ o wniesieniu odwołania od decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym. Na podstawie ...

więcej...


Odnowiona mogiła obrońców mostu na Romanowie

Ogłoszenie ogólne
2019-08-08

Na zlecenie Urzędu Gminy w Bodzechowie, w lipcu wykonano remont zbiorowej mogiły żołnierzy polskich, obrońców mostu na Romanowie. Grób pięciu żołnierzy poległych 7 września 1939 roku na polach Chmielowa znajduje ...

więcej...


Nabór kandydatów na członka Komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych

Ogłoszenie ogólne
2019-08-08

Zarządzenie Nr V 104 2019 - w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członka Komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom ...

więcej...


Otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej

Ogłoszenie ogólne
2019-08-08

Zarządzenie Nr V 103 2019 Wójta Gminy Bodzechów z dnia 8 sierpnia 2019 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej ...

więcej...


Nowe kilometry sieci kanalizacyjnej

Ogłoszenie ogólne
2019-08-06

Do ubiegłego roku Gmina Bodzechów posiadała 76 km sieci kanalizacyjnej. W okresie najbliższych kilku lat liczba ta ulegnie podwojeniu. W ubiegłym roku została podłączona miejscowość Magonie, gdzie sieć kanalizacyjna posiada ...

więcej...


Podziękowania za wzorową słuzbę

Ogłoszenie ogólne
2019-08-05

Wójt Jerzy Murzyn uczestniczył w Powiatowym Święcie Policji. Podczas uroczystego apelu w Parku Miejskim im. Józefa Piłsudskiego w Ostrowcu Św. z rąk zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Artura ...

więcej...


Letni festyn w Bodzechowie

Ogłoszenie ogólne
2019-08-05

Wójt Gminy Bodzechów Radni: Maria Łebek i Wiesław Cisek, Sołtys i Rada Sołecka, KGW i OSP z Bodzechowa oraz Gminna Biblioteka Publiczna serdecznie zapraszają ...

więcej...


Zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Ogłoszenie ogólne
2019-08-02

Zarządzenie Nr V/l0212019 Wójta Gminy Bodzechów z dnia 2 sierpnia 2019 rok w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Szczegóły poniżej

więcej...


Transmisja z obrad sesji Rady Gminy Bodzechów

Ogłoszenie ogólne
2019-08-01

Transmisja z obrad sesji Rady Gminy Bodzechów dostępna pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCvvTPc6T4XjMZtlH41lRSlg/live Początek sesji 07.08.2019 r. o godz 13:00 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzechowie. Materiały z poprzedniej sesji dostępne są pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCvvTPc6T4XjMZtlH41lRSlg

więcej...

Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny