Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 25-06-2017r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
7102


Ogłoszenie o komunalizacji działek

Ogłoszenie ogólne
2017-06-21

Komisja Inwentaryzacyjna Mienia Komunalnego Gminy Bodzechów na podstawie art. 17, ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych ( Dz. ...

więcej...


OGŁOSZENIE

Ogłoszenie ogólne
2017-06-20

Komisja Inwentaryzacyjna Mienia Komunalnego Gminy Bodzechów na podstawie art. 17, ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. ...

więcej...


Zmiana przepisów dot. wycinki drzew

Ogłoszenie ogólne
2017-06-19

Informacja w sprawie nowych zasad dotyczących wycinki drzew 17 czerwca w życie wchodzi nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, a wraz z nią zmienią się przepisy dotyczące wycinki drzew. Drzewa wciąż będzie ...

więcej...


ANTYBIOTYKI - CZY KONIECZNIE W KAŻDEJ INFEKCJI?

Ogłoszenie ogólne
2017-06-19

Zapraszamy na cykl spotkania z medycyną. Temat spotkania: ANTYBIOTYKI - CZY KONIECZNIE W KAŻDEJ INFEKCJI? 20 czerwca, godz. 16:30 Zespół Szkół w Bodzechowie

więcej...


Szkolny Piknik Rodzinny w Szwarszowicach

Ogłoszenie ogólne
2017-06-19

Program Szkolnego Pikniku Rodzinnego Boisko przy PSP w Szwarszowicach 23.06.2017 r. - PIĄTEK 10.30 – 10:35 Rozpoczęcie pikniku: powitanie gości, przedstawienie przygotowanych atrakcji dla uczestników 10:35 – 10.50 Rozeznanie się gości w atrakcjach imprezy: zabawy na ...

więcej...


Kondolencje

Ogłoszenie ogólne
2017-06-19

Z przykrością zawiadamiam o śmierci Ś.P. Roberta Miklewskiego byłego sołtysa Wólki Bodzechowskiej Rodzinie i bliskim składam wyrazy współczucia Wójt Gminy Bodzechów z współpracownikami

więcej...


Obchody Dnia Matki

Ogłoszenie ogólne
2017-06-19

Koło Gospodyń Wiejskich z Jędrzejowic wraz z radnym Józefem Polakiem zorganizowało dla mieszkanek Jędrzejowic, Świrny i okolic uroczyste obchody Dnia Matki. Przed tak wyjątkową publicznością z programem artystycznym wystąpiło ...

więcej...


Obwieszcznie o budowie linii elektroenergetycznej oświetlenia drogi w Denkówku

Ogłoszenie ogólne
2017-06-19

OBWIESZCZENIE z dnia 14.06.2017 r. znak: TI-T.6733.9.2017.RJ o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym Na podstawie art. 50 ...

więcej...


Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora PSP w Chmielowie

Ogłoszenie ogólne
2017-06-12

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Chmielowie. Szczegóły ---tutaj---.

więcej...


Informacja o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę nieruchomości

Ogłoszenie ogólne
2017-06-12

Wójt Gminy Bodzechów informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Bodzechów tj. w Ostrowcu Św. ul. Mikołaja Reja 10, na okres od 12 czerwca 2017 r. do 3 ...

więcej...


"Śladami Tadeusza Kościuszki" –konkurs wiedzy o jego życiu i działalności

Ogłoszenie ogólne
2017-06-09

Rok 2017 został ustanowiony przez Sejm i Senat Rokiem Tadeusza Kościuszki, w związku z przypadającą w tym roku 200 rocznicą jego śmierci. Z tej okazji w Publiczny Gimnazjum w Szewnie ...

więcej...


Konkurs, w którym wygraną jest siłownia plenerowa

Ogłoszenie ogólne
2017-06-07

Informuję mieszkańców Gminy Bodzechów i okolic, że nasza gmina przystąpiła do konkursu, w którym wygraną jest siłownia plenerowa. Zostaliśmy zakwalifikowani do ostatniego, finałowego etapu. ...

więcej...


Zawieszenie przyjmowania wniosków w ramach programu "ZORZA"

Ogłoszenie ogólne
2017-06-06

Zarząd Wojewódzkiego FOŚiGW w Kielcach informuje o zawieszeniu przyjmowania wniosków w ramach programu "ZORZA" Szczegóły poniżej.

więcej...


Gminny Konkurs Przyrodniczy „Miłośnicy przyrody” w Chmielowie

Ogłoszenie ogólne
2017-06-05

25 maja 2017r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. J. Brzechwy w Chmielowie odbył się VIII Gminny Konkurs Przyrodniczy pod hasłem „Miłośnicy przyrody 2017”. W konkursie wzięli udział uczniowie ze ...

więcej...


Uroczysty Dzień Matki

Ogłoszenie ogólne
2017-06-05

26 maja o godzinie 16.00 -stej w Świetlicy Wiejskiej w Bodzechowie mieliśmy możliwość uczczenia Dnia Matki. Jest on jednym z najpiękniejszych świąt pełnych kwiatów, serdeczności i wdzięczności dla ...

więcej...

Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny