Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 11-08-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze ¶rodków WFO¶iGW w Kielcach , w wysoko¶ci 20 000 zł Trwało¶c zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
13847


SONDAŻ RYNKU

Og�oszenie ogolne
2020-08-07

Gmina Bodzechów zwraca się z zapytaniem o przedstawienie ceny opracowania dokumentacji geodezyjnej polegającej na wykonaniu ustalenia przebiegu granic dróg gminnych w msc. Mychów Szczegóły poniżej

więcej...


SONDAŻ RYNKU

Og�oszenie ogolne
2020-08-07

Gmina Bodzechów zwraca się z zapytaniem o przedstawienie ceny opracowania dokumentacji geodezyjnej polegającej na wykonaniu ustalenia przebiegu granic dróg gminnych w msc. Miłków Szczegóły poniżej

więcej...


Ankiety dla mieszkańców gminy Bodzechów

Og�oszenie ogolne
2020-08-07

Szanowni Państwo Trwają prace nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Bodzechów oraz Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Bodzechów na lata 2021-2027. Poniżej znajdują się dwie ankiety skierowane do mieszkańców gminy, ...

więcej...


Przyjmowanie wniosków o wypłatę zasiłków rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i Dobry Start

Og�oszenie ogolne
2020-08-07

W związku z ogłoszonym stanem epidemii na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, Gmina Bodzechów informuje, iż od miesiąca sierpnia przyjmowanie wniosków o wypłatę zasiłków rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenia Dobry Start w ...

więcej...


Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o zasiłek rodzinny

Og�oszenie ogolne
2020-08-07

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o zasiłek rodzinny na okres zasiłkowy 2020/2021: - informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za 2019 r. - PIT 11 za 2019 ...

więcej...


INFORMACJA W SPRAWIE ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO

Og�oszenie ogolne
2020-08-06

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców związane z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym (koronawirus) oraz w związku z ogłoszonym stanem epidemii na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, Wójt Gminy Bodzechów informuje, ...

więcej...


SONDAŻ RYNKU

Og�oszenie ogolne
2020-08-06

Gmina Bodzechów zwraca się z zapytaniem o przedstawienie ceny opracowania dokumentacji geodezyjnej polegającej na wykonaniu ustalenia przebiegu granicy drogi wewnętrznej w msc. Podszkodzie i Świrna Szczegóły poniżej

więcej...


SONDAŻ RYNKU

Og�oszenie ogolne
2020-08-06

Gmina Bodzechów zwraca się z zapytaniem o przedstawienie ceny opracowania dokumentacji geodezyjnej polegającej na wykonaniu ustalenia przebiegu granicy drogi wewnętrznej w msc. Miłków Szczegóły poniżej

więcej...


SONDAŻ RYNKU

Og�oszenie ogolne
2020-08-06

Gmina Bodzechów zwraca się z zapytaniem o przedstawienie ceny opracowania dokumentacji geodezyjnej polegającej na wykonaniu ustalenia przebiegu granicy drogi wewnętrznej w msc. Sarnówek Duży Szczegóły poniżej

więcej...


SONDAŻ RYNKU

Og�oszenie ogolne
2020-08-06

Gmina Bodzechów zwraca się z zapytaniem o przedstawienie ceny opracowania dokumentacji geodezyjnej polegającej na wykonaniu ustalenia przebiegu granicy drogi wewnętrznej w msc. Mychów Szczegóły poniżej

więcej...


Informacja

Og�oszenie ogolne
2020-08-05

Informacja dotycząca składania ofert na wykonanie ekspertyzy/opinii biegłego/specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii, gospodarki wodnej, lub melioracji wodnej Szczegóły poniżej

więcej...


Zapytanie ofertowe

Og�oszenie ogolne
2020-08-04

Zapytanie ofertowe - wykonanie mapy oraz ustalenie przebiegu granicy drogi gminnej w msc. Mirkowice. Szczegóły ---tutaj---

więcej...


Zapytanie ofertowe

Og�oszenie ogolne
2020-08-04

Zapytanie ofertowe - wykonanie mapy oraz ustalenie przebiegu granicy drogi gminnej w msc. Mirkowice. Szczegóły ---tutaj---

więcej...


Zapytanie ofertowe - wykonanie ekspertyzy/opinii biegłego/specjalisty

Og�oszenie ogolne
2020-07-31

Zapytanie ofertowe - wykonanie ekspertyzy/opinii biegłego/specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii, gospodarki wodnej, lub melioracji wodnej. Szczegóły ---tutaj---

więcej...

Projekt pn. ''Uporz±dkowanie gospodarki wodno-¶ciekowej w aglomeracji Ostrowiec ¦w. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny O¶rodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum O¶wiaty

Szkoły

O¶rodki zdrowia

Biblioteka


¦WIETLICA ¦RODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo¶ci Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowo¶ci Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ¦WIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

SprawdĽ stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec ¦więtokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny