Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 24-05-2019r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
1983


Kondolencje

Ogłoszenie ogólne
2019-05-24

Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek, a wspomnień nam nikt nie odbierze, zawsze będą z nami Z niedowierzaniem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Radnej Gminy Bodzechów Pani RENATY FRAŃCZAK Ta smutna wiadomość bardzo nas poruszyła Zbyt szybko ...

więcej...


Kondolencje

Ogłoszenie ogólne
2019-05-24

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Renaty Frańczak wieloletniej Radnej Gminy Bodzechów Przewodniczącej Komisji ,Finansów i Inicjatyw Społecznych Rodzinie oraz najbliższym wyrazy szczerego współczucia składają Przewodniczący Rady Gminy Bodzechów Wiesław Cisek oraz Radni Gminy ...

więcej...


Zgłaszanie awarii oświetlenia ulicznego w Gminie Bodzechów

Ogłoszenie ogólne
2019-05-24

Awarie oświetlenia ulicznego należy zgłaszać pod nr tel. 041 265 38 38 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00. Po godz. 15-tej oraz w soboty i w niedziele pod ...

więcej...


Rewitalizacja Bodzechowa

Ogłoszenie ogólne
2019-05-24

Na terenie Bodzechowa realizowany jest projekt „Rewitalizacja Bodzechowa szansą na rozwój gminy i poprawę komfortu życia mieszkańców” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Polega on między innymi na termomodernizacji ...

więcej...


INFORMACJA

Ogłoszenie ogólne
2019-05-23

Informujemy, iż pogrzeb mamy Radnej Gminy Bodzechów p. Renaty Kiszki odbędzie się w najbliższy piątek o godz. 14.00 w Malicach koło Opatowa. O godz. 13 spod siedziby Urzędu Gminy Bodzechów ...

więcej...


Budowa gazociągu średniego ciśnienia PEdn40, PEdn25 w miejscowości Chmielów

Ogłoszenie ogólne
2019-05-23

OBWIESZCZENIE z dnia 21.05.2019 r. znak: TI-T.6733.9.2019.RJ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym Na ...

więcej...


SPŁAWIKOWE ZAWODY WĘDKARSKIE 02.06.2019 r.

Ogłoszenie ogólne
2019-05-22

SPŁAWIKOWE ZAWODY WĘDKARSKIE 02.06.2019 r. zbiornik Bilówka w Wólce Bodzechowskiej Szczegóły poniżej

więcej...


Kondolencje

Ogłoszenie ogólne
2019-05-22

Radnej Rady Gminy Bodzechów Pani Renacie Kiszce wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Mamy składają Przewodniczący Rady Gminy Bodzechów Wiesław Cisek R a d n i Rady Gminy Bodzechów

więcej...


Kondolencje

Ogłoszenie ogólne
2019-05-22

Pani Renacie Kiszce Radnej Rady Gminy Bodzechów wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Mamy ...

więcej...


Kondolencje

Ogłoszenie ogólne
2019-05-22

Wyrazy głębokiego współczucia Sołtysowi sołectwa Romanów Dobiesławowi Jedlikowskiemu z powodu śmierci Ojca składają Przewodniczący Rady Gminy Bodzechów Wiesław Cisek oraz Radni Gminy Bodzechów Wójt Gminy Bodzechów Jerzy Murzyn ze współpracownikami

więcej...


Kondolencje

Ogłoszenie ogólne
2019-05-22

Sołtysowi sołectwa Romanów Panu Dobiesławowi Jedlikowskiemu wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Ojca składają Sołtysi z terenu gminy Bodzechów

więcej...


Kolejne drogi gminne do remontu

Ogłoszenie ogólne
2019-05-22

Dzięki promesie przyznanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, na terenie gminy Bodzechów w tym roku zostanie wyremontowanych kilka odcinków ...

więcej...


Wsparcie remontów dróg powiatowych

Ogłoszenie ogólne
2019-05-22

Rada Gminy Bodzechów zgodziła się przekazać dofinansowanie do remontów dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy. To kolejne, wymierne wsparcie samorządu powiatowego po przejęciu przez Gminę bieżącego utrzymania dróg powiatowych. ...

więcej...


Przerwa w dostawie wody od godziny 13.00 do usunięcia awarii

Ogłoszenie ogólne
2019-05-21

Informujemy, że w dniu 21.05.2019 r. nastąpiła przerwa w dostawie wody od godziny 13.00 do usunięcia awarii w miejscowości Goździelin, Moczydło, Romanów. Za utrudnienia przepraszamy.

więcej...

Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny