Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 18-11-2018r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
466


OGŁOSZENIE

Ogłoszenie ogólne
2018-11-15

Komisja Inwentaryzacyjna Mienia Komunalnego Gminy Bodzechów na podstawie art. 17, ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990r. - Przepisy wprowadzające ustawę ...

więcej...


Projekt „Latająca Akademia Edukacji Cyfrowej” w Gminie Bodzechów

Ogłoszenie ogólne
2018-11-13

Projekt „Latająca Akademia Edukacji Cyfrowej” wystartował 1 listopada 2016 roku, jego celem jest podniesienie kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców 41 gmin województwa świętokrzyskiego i śląskiego. Na bezpłatnych kursach w ramach Latającej Akademii ...

więcej...


W ZSP w Szewnie nie ma tygodnia bez działania

Ogłoszenie ogólne
2018-11-13

Szkoła w Szewnie to placówka prężnie działająca nie tylko w ramach edukacji. Każdego tygodnia w szkole dziej się coś godnego uwagi. Zbiórki harcerskie, które prowadzone są od początku roku szkolnego ...

więcej...


Niepodległa do Hymnu - włącz się w ogólnopolskie śpiewanie 11 listopada

Ogłoszenie ogólne
2018-11-08

W 2018 świętujemy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W związku ze zbliżającą się datą 11 listopada - jedną z najważniejszych w naszej historii - Biuro Programu "Niepodległa" zaprasza do ...

więcej...


Obwieszczenie

Ogłoszenie ogólne
2018-11-06

Obwieszczenie o uchyleniu inwestycji celu publicznego. Szczegóły poniżej.

więcej...


Budowa gazociągu średniego ciśnienia PEdn40 w Szewnie

Ogłoszenie ogólne
2018-11-06

OBWIESZCZENIE z dnia 02.11.2018 r. znak: TI-T.6733.19.2018.RJ o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym. Na podstawie art. 50 ...

więcej...


Termomodernizacja gminnych budynków

Ogłoszenie ogólne
2018-11-06

Na realizacje inwestycji Gmina pozyskała dofinansowanie w ramach projektu RPSW.03.03.00-26-0003/16 pn.:„ Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania ...

więcej...


OBWIESZCZENIE O PRZETARGU

Ogłoszenie ogólne
2018-11-05

GMINA BODZECHÓW z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Reja 10 ogłasza przetarg pisemny (zbieranie ofert) Na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki Star 266, rok produkcji 1980, zbiornik na wodę o pojemności ...

więcej...


Aktywny udział ZSP w Szewnie w projekcie Akademia Obywatelska 1918

Ogłoszenie ogólne
2018-11-05

Projekt, w który zaangażowała się szkoła wymagał wielu działań na kilku płaszczyznach. Rozpoczął się w październiku ubiegłego roku, aby przez cały rok młodzież szkolna przygotowywała się do obchodów 100-lecia niepodległości. ...

więcej...


Zaproszenie - 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę

Ogłoszenie ogólne
2018-11-05

Wójt Gminy Bodzechów serdecznie zaprasza na uroczyste obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę 11 listopada 2018 r - BODZECHÓW godz. 1100 Msza Święta w Kościele pw. ...

więcej...


Informacja

Ogłoszenie ogólne
2018-10-30

Ostrowiec Św. dn. 30.10.2018 r. Szanowni Państwo Urząd Gminy Bodzechów informuje, że w odpowiedzi na obwieszczenie o przetargu na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki Star 266 zostały złożone dwie oferty: • DJ. MET. – ...

więcej...


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Ogłoszenie ogólne
2018-10-29

Wójt Gminy Bodzechów zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości położonych w miejscowości Wólka Bodzechowska gm. Bodzechów. Zakres i przedmiot: Przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu ...

więcej...


Wizyta klasy IV i V z ZSP w Sarnówku w „Kąciku Edukacji Ekologicznej”

Ogłoszenie ogólne
2018-10-26

W ramach projektu „Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii” uczniowie klasy IV i V wraz z wychowawcami Marzeną Szyszko i Beatą ...

więcej...


Dzień Nauczyciela w ZSP w Szewnie

Ogłoszenie ogólne
2018-10-26

Dzień Edukacji Narodowej odbył się w szkole w Szewnie 12 października w nico inny sposób niż zwykle. Tym razem Samorząd Uczniowski postanowił zrobić nauczycielom niespodziankę. Chór „Nutki” (klasa 4c, 5a, ...

więcej...

Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny