Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 15-07-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze ¶rodków WFO¶iGW w Kielcach , w wysoko¶ci 20 000 zł Trwało¶c zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
9918


Pogrzeb Sawomira Godowicza odbdzie si w czwartek 16 lipca o godz. 11.00

Og�oszenie ogolne
2020-07-14

Informujemy, i pogrzeb Naszego Kolegi wieloletniego Pracownika Urzdu Gminy Bodzechw Sawomira Godowicza odbdzie si w najbliszy czwartek 16 lipca o godz. 11.00 w Kociele pw. w. Mikoaja ...

więcej...


Informacja o wolnych miejscach w klasie dwujzycznej na rok szkolny 2020/2021

Og�oszenie ogolne
2020-07-10

Informacja o wolnych miejscach w klasie dwujzycznej na rok szkolny 2020/2021. Szczegy poniej.

więcej...


W DNIU 16 LIPCA 2020 r. W GODZ. 8.00-13.00 WYDAWANE BD ARTYKUY YWNOCIOWE

Og�oszenie ogolne
2020-07-10

GOPS W BODZECHOWIE INFORMUJE, I W DNIU 16 LIPCA 2020 r. W GODZ. 8.00-13.00 WYDAWANE BD ARTYKUY YWNOCIOWE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC YWNOCIOWA 2014-2020 DLA OSB UPRAWNIONYCH Z TERENU ...

więcej...


Mieszkacy czekaj na suche poldery

Og�oszenie ogolne
2020-07-10

W tym roku moe zosta rozstrzygnity przetarg na budow suchych zbiornikw w dorzeczu Mody, na ktre czekaj od wielu lat mieszkacy wirny, Mychowa, Jdrzejowic oraz ostrowieckiej dzielnicy Czstocice. - Na ...

więcej...


Kanalizacja i nowe drogi

Og�oszenie ogolne
2020-07-10

Gmina Bodzechw w biecym roku kontynuuje budow sieci kanalizacyjnej. Po zakoczeniu prac ziemnych z ni na wielu odcinkw drg bdzie pooona nowa nawierzchnia. W miejscowociach Mychw, Mychw Kolonia, Jdrzejowa i Magoniach ...

więcej...


Transmisja z obrad sesji Rady Gminy Bodzechw

Og�oszenie ogolne
2020-07-08

Transmisja z obrad sesji Rady Gminy Bodzechw dostpna pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCvvTPc6T4XjMZtlH41lRSlg/live Pocztek sesji 10.07.2020 r. o godz. 14:00 w wietlicy rodowiskowej w Przyborowiu. Materiay z poprzedniej sesji dostpne s pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCvvTPc6T4XjMZtlH41lRSlg

więcej...


Budowa gazocigu redniego cinienia w miejscowoci Godzielin

Og�oszenie ogolne
2020-07-08

OBWIESZCZENIE z dnia 03.07.2020 r. znak: TI-T.6733.14.2020.RJ o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. Na podstawie art. 50 ...

więcej...


Budowa gazocigu redniego cinienia w miejscowoci Chmielw

Og�oszenie ogolne
2020-07-08

OBWIESZCZENIE z dnia 06.07.2020 r. znak: TI-T.6733.13.2020.RJ o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. Na podstawie art. 50 ...

więcej...


Budowa gazocigu redniego cinienia w miejscowoci Szewna

Og�oszenie ogolne
2020-07-08

OBWIESZCZENIE z dnia 03.07.2020 r. znak: TI-T.6733.12.2020.RJ o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. Na podstawie art. 50 ...

więcej...


Wyniki prby sprawnociowej

Og�oszenie ogolne
2020-07-08

Poniej wyniki prby sprawno¶ciowej kandydatw do klasy sportowej. Szczegy poniej.

więcej...


Do 8 lipca trwa nabór na rachmistrzów spisowych

Og�oszenie ogolne
2020-07-06

W związku z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego 2020 od 15 czerwca do 8 lipca 2020 roku trwa nabór na rachmistrza spisowego. Jesteś zainteresowany? Zgłoś się do naszego Urzędu Gminy. Informacja o ...

więcej...


Aktywni seniorzy

Og�oszenie ogolne
2020-07-03

W klubie Senior + w Bodzechowie nie ma przerwy wakacyjnej. Seniorzy, za zachowaniem wszelkich reżimów sanitarnych, aktywnie spędzają letnie dni. Członkowie Klubu biorą udział w zajęciach rehabilitacyjnych, z rękodzielnictwa, ...

więcej...


Akcja Gaszyn Challenge dla Łukasza Książka

Og�oszenie ogolne
2020-07-03

Urząd Gminy Bodzechów dziękuje KGW Sarnówek za nominację w ramach akcji Gaszyn Challenge dla Łukasza Książka. Nominujemy: Referat Gospodarki Komunalnej w Szewnie oraz Hutnicze Koło Łowieckie "Dudek". Zebraliśmy dla Łukasza ...

więcej...


Bezpiecznie pracujesz - wypadku nie spowodujesz

Og�oszenie ogolne
2020-07-01

K O N K U R S Bezpiecznie pracujesz – wypadku nie spowodujesz REGULAMIN KONKURSU §1 TEMAT I CEL KONKURSU 1. Konkurs pod hasłem: "Bezpiecznie pracujesz – wypadku nie spowodujesz” 2. Celem Konkursu ...

więcej...

Projekt pn. ''Uporz±dkowanie gospodarki wodno-¶ciekowej w aglomeracji Ostrowiec ¦w. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny O¶rodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum O¶wiaty

Szkoły

O¶rodki zdrowia

Biblioteka


¦WIETLICA ¦RODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo¶ci Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowo¶ci Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ¦WIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

SprawdĽ stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec ¦więtokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny