Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 26-06-2019r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory uzupełniające

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
3362'Zabawa karnawałowa'

Ogłoszenie ogólne
2013-01-30

Karnawał to czas radości i zabawy, dlatego też w szkole w Szwarszowicach przy dźwiękach melodyjnych piosenek odbyła się szkolna choinka. Pięknie udekorowana sala wypełniła się miłośnikami tańca i dobrej zabawy. Program tegorocznej zabawy był bardzo zróżnicowany i bogaty. Organizatorzy imprezy i opiekunowie zadbali o dobre humory uczestników, wspólnie bawiąc się i tańcząc. Imprezie towarzyszyła muzyka na żywo, którą zasponsorowało Koło Gospodyń Wiejskich ze Szwarszowic. Przerwy między tańcami wypełniały konkursy przygotowane przez Samorząd Uczniowski pod opieką p. Izabeli Zaręby. Wszyscy uczestnicy konkursów otrzymali nagrody ufundowane przez Samorząd Uczniowski i Radę Rodziców.

Po zmaganiach konkursowych i zabawach tanecznych zgodnie z tradycją przystąpiono do wyborów króla i królowej balu. I tu Jury miało problem. Ostatecznie jednak tytuł ten otrzymali: Weronika Kaniewska z kl. V i Bartosz Wąsik z kl. I. W trakcie imprezy uczniowie mieli zapewniony poczęstunek przygotowany przez rodziców. Choinka stała się doskonałą okazją do integracji całej społeczności szkolnej, rodziców i nauczycieli.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny