Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 18-10-2018r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
444Wyniki 11 i 12 kolejki

Ogłoszenie sport.
2015-01-28

WYNIKI
24.01.2015r ( sobota ) 11- KOLEJKA
GALAXY- SELECT TEAM 0-4
GÓRAL D 2, WITEK A , CHAŁUPCZAK M 1

FOX- LZS MIŁKÓW 4-6
KOTWA Ł 2, ZIEMBA S, GROMEK Ł 1
SOKOŁOWSKI P 3, ŁUCKI S, MARUSZEWSKI D, JANDA S 1
KAMIŃSKI J ( ŻK ) - LZS MIŁKÓW

SCORPION- TS SZEWNA 1-6
ĆWIK R
CHAJDAŚ M, ŁASAK S 2, DRYKA M, PARDAK D 1

ŚWIRNA- APIKOZ 0-5 ( walkower )
( drużyna świrnej nie dojechała na zawody )

PAUZA- JĘDRZEJOWICE

25.01.2015r ( niedziela ) 12- kolejka
ŚWIRNA- SCORPION 2-6
DOMAGAŁA M 2
WITKOWSKI R 3, CURYŁO A 2, RUGAŁA M 1

SELECT T- JĘDRZEJOWICE 12-2
GÓRAL D 6, SZCZYGIEŁ F, CHAŁUPCZAK M 2, PAJĄK B, CHOJNACKI O 1
MACIĄG M, MACIEJSKI P 1
MACIEJSKI M ( ŻK ), KISIEL M ( ŻK ) - JĘDRZEJOWICE

LZS MIŁKÓW- GALAXY 6-1
SOKOŁOWSKI P 4, KAMIŃSKI J, JANDA S 1
JEDLIKOWSKI P 1
SIASTACZ M ( ŻK ) - LZS MIŁKÓW

APIKOZ- FOX 0-5 ( walkower )
( drużyna apikozu nie dojechała na zawody )

PAUZA- TS SZEWNA

TABELA
1.FOX                10   27   61-23
2.TS SZEWNA 9 22 58-23
3.SELECT T 10 21 51-32
4.LZS MIŁKÓW 10 16 45-32
5.SCORPION 10 16 48-37
6.APIKOZ 10 12 20-44
7.GALAXY 10 8 33-41
8.JĘDRZEJOWICE 9 7 30-45
9.ŚWIRNA 10 0 11-80


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny