Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 24-05-2019r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
1887Festyn w Chmielowie 6 SIERPNIA 2017 w Chmielowie

Ogłoszenie ogólne
2017-08-11

W sierpniowe, niedzielne popołudnie Chmielów tętnił radością, muzyką, śpiewem, konkursami podczas festynu rodzinnego zorganizowanego z inicjatywy sołtysa Krzysztofa Kubickiego oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z Naczelnikiem Grzegorzem Pożogą. Pomysłodawcy już bardzo wczesną wiosną zaplanowali termin pikniku, a z czasem został dopracowany szczegółowy program.
Do współpracy włączyło się miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich w Chmielowie z Przewodniczącą Panią Wandą Nowocień oraz Panie Dyrektorki miejscowej Szkoły Podstawowej Teresa Bąbel i obejmująca od września to stanowisko Pani Aleksandra Nowak.

Pogoda wszystkim sprzyjała, więc już przed godz. 15 plac obok remizy strażackiej zaczął się wypełniać publicznością.

Festyn rozpoczął występ zespołu śpiewaczego „Chmielowianki”, później prezentowała się w dwóch wejściach orkiestra „Strzelcy”, a do tańca przygrywał zespół muzyczny Randez Vous.

W trakcie festynu prowadzono liczne konkury i zabawy zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych, a każdy z uczestników otrzymywał pamiątkową nagrodę. Sekretarz Gminy Małgorzata Sobieraj w imieniu Wójta i własnym pogratulowała pomysłu i podziękowała za duży wkład pracy i znakomitą współpracę przy organizacji uroczystości , życząc wszystkim dobrej wspólnie spędzonej niedzieli

Około godz. 21 niebo nad Chmielowem rozświetlił pokaz pięknych ogni sztucznych.

Organizatorzy już zapowiedzieli kontynuację Pikniku Rodzinnego za rok.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny