Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 16-01-2019r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
1716ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

Ogłoszenie ogólne
2017-12-04

Duży, mały, malusieńki, biały, rudy, kolorowy, milutki w kubraczku lub bez. Każde dziecko posiada, bądź posiadało własnego ulubionego pluszowego misia. Jest to jedna z najpopularniejszych zabawek w Europie! Misie stały się tak popularne, że zaczęły powstawać o nich bajki ,opowiadania , piosenki ,filmy, przedstawienia. W tym roku Gminna Biblioteka Publiczna w Bodzechowie z siedziba w Szewnie dla swych najmłodszych czytelników zorganizowała spektakl Teatru Maska pt. ”Niezwykłe przygody Misia i Kasi Pirata” ,który obejrzeli uczniowie z Przeszkoli i Szkół Podstawowych w Szewnie i Bodzechowie. Każde dziecko lubi historyjki o misiach. Zwłaszcza najmłodsze z zapartym tchem słuchają bajek, opowiadań poświęconych tym puchatym zwierzakom. Okazją ku temu jest coroczny Dzień Pluszowego Misia. W Szewnie przedszkolaki z grupy Muchomorki pod kierunkiem p. Anny Pacia, Motylki pod kierunkiem p. Izabeli Rojek i Moniki Kolasy, Biedronki pod kierunkiem p. Marzeny Kazimierskiej, Kl. 0 pod kierunkiem p. Danuty Bańdy gościli bibliotekarkę p. Iwonę Lipkę, która przypominała historie obchodów Dnia Pluszowego Misia, prezentowała książki o misiach , czytała opowiadanie o Misiu Beniaminie. Dzieci słuchały z wielkim zainteresowaniem, pokazywały własne misie i opowiadały o nich, śpiewały piosenki. Na zakończenie każdego spotkania dzieci prezentowały wykonane przez siebie prace pt. „Portret mojego Misia”. Za włożony trud zostały nagrodzone słodkimi upominkami i pięknymi książeczkami z kolorowankami. Wraz z opiekunkami głośno zapewniały, że będą odwiedzać Bibliotekę Publiczną w Szewnie.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny