Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 16-01-2019r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
1622„Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał”

Ogłoszenie ogólne
2017-12-04

To przysłowie stało się motywem przewodnim kampanii, której celem jest promowanie postaw proekologicznych w Publicznej Szkole Podstawowej w Szwarszowicach. Jednym z głównych przedsięwzięć prowadzonych w jej ramach jest przystąpienie szkoły do V – tej edycji konkursu: „Szkolny Klub Ekologów”. Wśród wielu działań nieocenioną rolę odgrywają spotkania z ludźmi, których praca lub pasja (nierzadko jedno z drugim idzie w parze) są bezpośrednio związane z szeroko rozumianą ekologią. Dlatego na zaproszenie nauczycielek: mgr Renaty Podgórskiej i mgr Joanny Puchały przybyli do naszej szkoły niecodzienni goście z Nadleśnictwa Ostrowiec Św. - podleśniczy leśnictwa ,,Zwierzyniec ” pan Zbigniew Kos oraz pan Paweł Kosiarz - sokolnik, by odpowiedzieć na pytanie : „O co las prosi nas?”

W pierwszej części spotkania panowie przybliżyli uczniom zagadnienia związane z zagrożeniami dla lasu. Przykro nam było, gdy dowiedzieliśmy się, że największe niebezpieczeństwo dla tego ekosystemu to nie szkodniki czy niesprzyjająca aura, ale człowiek.

Niewątpliwą atrakcją wizyty był jastrząb tresowany przez sokolnika. Jego opiekun niewiele musiał opowiadać na temat swojego podopiecznego; za to odpowiedział na mnóstwo pytań, które padały z różnych części sali. Świadczyły one o tym, że zainteresowanie omawianą tematyką jest bardzo duże. Prowadzący spotkanie, podczas swojej prelekcji, wielokrotnie powtarzali: „Pamiętajmy, że las nie jest naszym domem. Jesteśmy w nim gośćmi”. Inicjatorki kampanii mają nadzieję, że wszyscy zrozumieli i zapamiętali stwierdzenie: „To nie las jest dla nas, ale my dla lasu”.

Druga część spotkania poświęcona była Zdrowiu i bezpieczeństwu z udziałem pracownika Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim pana Marcina Rosiaka – sierżanta sztabowego Wydziału Ogniwa Patrolowo- Interwencyjnego. Nie jest to dla naszej społeczności osoba przypadkowa czy anonimowa; jest to tata uczennicy klasy I, który zawsze znajduje czas, by przybliżyć dzieciom ważne zagadnienia. W przyjaznej atmosferze rozmawiano więc o bezpieczeństwie w drodze do i ze szkoły, podczas spacerów i wycieczek. Była to okazja, aby powtórzyć i utrwalić numery alarmowe, najważniejsze zasady związane z przekraczaniem jezdni oraz znaki drogowe. Nasz gość szczególną uwagę zwrócił na konieczność noszenia odblasków, podkreślając ich ogromne znaczenie. Ruch drogowy nie był jedynym tematem spotkania. W dalszej części spotkania zwrócono uwagę na niebezpieczeństwa wynikające z nieprzemyślanych zachowań: przyjmowanie słodyczy od nieznanych osób - często rówieśników bądź nieco starszych kolegów oraz dorosłych, korzystanie z propozycji podwiezienia autem bez uzgodnienia z rodzicami itp. Miłym urozmaiceniem były zagadki przygotowane przez naszego gościa. Na zakończenie wizyty sympatyczny pan policjant obdarował wszystkich uczestników spotkania „uśmiechniętymi” znaczkami odblaskowymi.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny