Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 16-01-2019r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
1626Ciekawe lekcje przyrody w szkole w Bodzechowie

Ogłoszenie ogólne
2017-12-11

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Walentego Stefańskiego w Bodzechowie w roku szkolnym 2017/2018 realizowany jest projekt „Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkole podstawowej” przy wsparciu Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Dzięki zakupionym pomocom dydaktycznym uczniowie mają możliwość uczestniczyć w ciekawych zajęciach organizowanych w terenie, na których rozwijają wyobraźnię, twórcze myślenie, a także uczą się praktycznych umiejętności, między innymi prowadzenia prostych badań, dokonywania pomiarów, orientowania się w terenie, rozpoznawania roślin i zwierząt. I tak we wrześniu uczniowie klasy V pod kierunkiem pani Joanny Budzeń kreślili plan boiska sportowego, do pomiaru używając - drogomierza. W październiku klasa VIa spacerując bodzechowskimi uliczkami podziwiała otaczającą przyrodę i prowadziła obserwacje używając lup, lornetek, mikroskopu przenośnego. Do orientacji w terenie uczniowie używali kompasu, a także poprzez obserwacje drzew, mchu, czy położenia anten satelitarnych wyznaczali kierunki geograficzne.

Natomiast uczniowie klasy IV b założyli hodowlę rzeżuchy i fasoli w różnych warunkach. Uczniowie postawili pytanie badawcze: Jaki wpływ ma energia słoneczna na porost roślin? Aby odpowiedzieć na postawione pytanie i wyciągnąć wnioski zasadzili rośliny i umieścili jedne z dostępem do światła, drugie zakryli folią i schowali do szafki, ograniczając dostęp promieni słonecznych.

Czwartoklasiści wszelkie zauważone zmiany zapisywali na karcie obserwacji. Już po tygodniu można było zauważyć, że do prawidłowego wzrostu roślin niezbędne są odpowiednie warunki.

Wyhodowaną rzeżuchę uczniowie wykorzystali do przygotowania pysznych kanapek. Wszystkie te zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów i przyczyniły się do praktycznego wykorzystania wiedzy zdobytej w szkole.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny