Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 16-01-2019r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
1686IV Gminny Kiermasz Przedświąteczny „Bliżej Betlejem” w Bodzechowie

Ogłoszenie ogólne
2017-12-14

W niedzielę 3 grudnia w Publicznej Szkole Podstawowej im. Walentego Stefańskiego już po raz czwarty odbył się Gminny Kiermasz Przedświąteczny „Bliżej Betlejem” organizowany pod patronatem Wójta Gminy Bodzechów - Jerzego Murzyna. Tradycyjnie na stoiskach przygotowanych przez szkoły, Koła Gospodyń Wiejskich oraz prywatne osoby, królowały ozdoby świąteczne, stroiki, bombki, biżuteria, pierniki, szydełkowe, wiklinowe i szklane dekoracje. Dużym powodzeniem cieszyły się tradycyjne świąteczne potrawy i ciasta. Mimo iż był to dopiero początek grudnia, w świąteczną atmosferę, wprowadzili wszystkich występy uczniów, harcerzy, a także tradycyjnie już Strażackiej Orkiestry Dętej z Kunowa.

Dzieciaki w trakcie trwania imprezy uczestniczyły w warsztatach, brały udział wraz z rodzicami w quizach i konkursach z nagrodami. W przygotowanie kiermaszu włączyła się cała społeczność szkolna i lokalna pod kierunkiem dyrektora szkoły pana Konrada Żelazowskiego i nauczycieli Anny Wieczorek, Renat Molendy, Dagmary Nowak i Wioletty Wiśniewskiej, a także pani Iwony Lipki kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Bodzechowie z siedzibą w Szewnie. Dziękujemy wszystkim wystawcom i zwiedzającym za udział w kiermaszu, a także panu Krzysztofowi Fularze, za pomoc przy organizacji kolejnej już uroczystości w naszej szkole. Wszystkich serdecznie zapraszamy na kolejny kiermasz za rok…

Więcej zdjęć w galerii.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny