Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 17-10-2018r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
852IV Gminny Kiermasz Przedświąteczny „Bliżej Betlejem” w Bodzechowie

Ogłoszenie ogólne
2017-12-14

W niedzielę 3 grudnia w Publicznej Szkole Podstawowej im. Walentego Stefańskiego już po raz czwarty odbył się Gminny Kiermasz Przedświąteczny „Bliżej Betlejem” organizowany pod patronatem Wójta Gminy Bodzechów - Jerzego Murzyna. Tradycyjnie na stoiskach przygotowanych przez szkoły, Koła Gospodyń Wiejskich oraz prywatne osoby, królowały ozdoby świąteczne, stroiki, bombki, biżuteria, pierniki, szydełkowe, wiklinowe i szklane dekoracje. Dużym powodzeniem cieszyły się tradycyjne świąteczne potrawy i ciasta. Mimo iż był to dopiero początek grudnia, w świąteczną atmosferę, wprowadzili wszystkich występy uczniów, harcerzy, a także tradycyjnie już Strażackiej Orkiestry Dętej z Kunowa.

Dzieciaki w trakcie trwania imprezy uczestniczyły w warsztatach, brały udział wraz z rodzicami w quizach i konkursach z nagrodami. W przygotowanie kiermaszu włączyła się cała społeczność szkolna i lokalna pod kierunkiem dyrektora szkoły pana Konrada Żelazowskiego i nauczycieli Anny Wieczorek, Renat Molendy, Dagmary Nowak i Wioletty Wiśniewskiej, a także pani Iwony Lipki kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Bodzechowie z siedzibą w Szewnie. Dziękujemy wszystkim wystawcom i zwiedzającym za udział w kiermaszu, a także panu Krzysztofowi Fularze, za pomoc przy organizacji kolejnej już uroczystości w naszej szkole. Wszystkich serdecznie zapraszamy na kolejny kiermasz za rok…

Więcej zdjęć w galerii.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny