Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 16-01-2019r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
1738Eurowizja z Mikołajem w PG Szewna

Ogłoszenie ogólne
2017-12-20

Zabawa jest jedną z najlepszych form nauki języka obcego, co udowodniono 7 grudnia 2017 w Publicznym Gimnazjum w Szewnie podczas Eurowizji z Mikołajem.
Konkurs dla wszystkich uczniów gimnazjum zorganizowali nauczyciele języków obcych, w celu zaprezentowania umiejętności lingwistycznych i wokalnych uczniów oraz rozwijaniu kreatywności. Koordynatorami były Agnieszka Kwiatkowska nauczyciel języka angielskiego i Monika Przytuła nauczyciel języka niemieckiego.

W ramach zadań konkursowych każda klasa reprezentowała wybrane państwo europejskie. Nazwy państw klasy ustaliły drogą losowania, odpowiednio wcześniej. I tak klasy zamieniły się we-Francję, Austrię, Hiszpanię, Włochy, Szwecję i Czechy.
W ramach zadań konkursowych każda klasa przygotowała wizytówkę swojego kraju, który reprezentowała. Przedstawiono podstawowe dane kraju (geografia, atrakcje), a także jak długo dany kraj bierze udział w konkursie Eurowizji -w tym szczególne osiągnięcia.

Grudzień to miesiąc odwiedzin Św Mikołaja i oczekiwań na Boże Narodzenie, stąd też Eurowizja z Mikołajem, do której uczniowie wyszukiwali informacje związane z obchodami świąt w danym kraju - charakterystyczne zwyczaje, kto i kiedy reprezentuje Świętego Mikołaja w obdarowywaniu prezentami. Dodatkowo punktowano strój o tematyce świątecznej. I dlatego w szkole dominowali Mikołajowie i Śnieżynki, reniferki, czy nawet świąteczne ciasteczka.

Wszystkie klasy wraz ze swoimi wychowawcami gorąco zaangażowali się w przygotowania do imprezy. Dekoracje oraz nagrody –medale o charakterze Bożonarodzeniowym wykonali uczniowie w ramach Kółka Artystycznego działającego w PG Szewna wraz z opiekunami Magdaleną Ochocką i Małgorzatą Janicką oraz Samorząd Uczniowski. A pani Dyrektor Irena Faryna w imieniu Św. Mikołaja obdarowała zwycięzców słodyczami. Rolę prowadzących objęły Patrycja Wojtyła i Amelia Gałucha z klasy IIb.
W trakcie konkursu uczniowie zrealizowali wszystkie zadania. Każda klasa była super przygotowana, co utrudniło komisji konkursowej podjęcie decyzji, kto jest najlepszy. Uczniowie również oddawali glosy zgodnie z regułami prawdziwej Eurowizji – wybierano trzy najciekawsze występy, bez głosu na swój kraj-klasę.
W trakcie imprezy uczestnicy przedstawili wiele ciekawych informacji – historię oraz największe atrakcje Konkursu Eurowizja.

Komisja Konkursowa w składzie-pani Dyrektor PG Szewna Irena Faryna, pani Magdalena Ochocka- pedagog szkolny, pani Aleksandra Kowalska- nauczyciel historii i muzyki oraz kolega Kacper Nadbrzuchowski uczeń klasy IIa – przedstawiciel Samorządu Szkolnego, wyłoniła zwycięzców w kategoriach:
• Najciekawsze wykonanie utworu muzycznego - tu bezkonkurencyjna okazała się klasa IIIb, czyli Czechy w piosence - Jozin z Bazin
• Najbardziej nietypowe przedstawienie (aranżacja, walory artystyczne, pomysł) – mistrzowskie przedstawienie dała klasa IIc jako Włochy
• Ciekawy strój o tematyce Świątecznej - uczniowie klasy IIa jako Szwecja prezentowali się w najlepszej odsłonie świątecznej

Szkolna impreza wprowadziła wszystkich zebranych w radosny nastrój oczekiwań na święta Bożego Narodzenia. Gimnazjaliści z Szewnej poznali zwyczaje i tradycje świąteczne w różnych krajach Europy. Młodzież samodzielnie zdobywała informacje i przygotowała prezentacje, a nawet degustację potraw. Ponadto tak jak zawsze niezapomniane przeżycia muzyczne. Wszyscy występujący wykazali się nie tylko talentem wokalnym, ale przede wszystkim wielkim poczuciem humoru. Tylko w PG Szewna podczas jednego dnia można było spotkać Św Mikołaja, Wiedźmę Befanę prosto z Włoch i czeskiego Jozina z Bazin. Na zakończenie uczniowie składali życzenia świąteczno-noworoczne w wielu językach po hiszpańsku, francusku, rosyjsku, niemiecku, polsku i angielsku.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny