Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 17-10-2018r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
887Eurowizja z Mikołajem w PG Szewna

Ogłoszenie ogólne
2017-12-20

Zabawa jest jedną z najlepszych form nauki języka obcego, co udowodniono 7 grudnia 2017 w Publicznym Gimnazjum w Szewnie podczas Eurowizji z Mikołajem.
Konkurs dla wszystkich uczniów gimnazjum zorganizowali nauczyciele języków obcych, w celu zaprezentowania umiejętności lingwistycznych i wokalnych uczniów oraz rozwijaniu kreatywności. Koordynatorami były Agnieszka Kwiatkowska nauczyciel języka angielskiego i Monika Przytuła nauczyciel języka niemieckiego.

W ramach zadań konkursowych każda klasa reprezentowała wybrane państwo europejskie. Nazwy państw klasy ustaliły drogą losowania, odpowiednio wcześniej. I tak klasy zamieniły się we-Francję, Austrię, Hiszpanię, Włochy, Szwecję i Czechy.
W ramach zadań konkursowych każda klasa przygotowała wizytówkę swojego kraju, który reprezentowała. Przedstawiono podstawowe dane kraju (geografia, atrakcje), a także jak długo dany kraj bierze udział w konkursie Eurowizji -w tym szczególne osiągnięcia.

Grudzień to miesiąc odwiedzin Św Mikołaja i oczekiwań na Boże Narodzenie, stąd też Eurowizja z Mikołajem, do której uczniowie wyszukiwali informacje związane z obchodami świąt w danym kraju - charakterystyczne zwyczaje, kto i kiedy reprezentuje Świętego Mikołaja w obdarowywaniu prezentami. Dodatkowo punktowano strój o tematyce świątecznej. I dlatego w szkole dominowali Mikołajowie i Śnieżynki, reniferki, czy nawet świąteczne ciasteczka.

Wszystkie klasy wraz ze swoimi wychowawcami gorąco zaangażowali się w przygotowania do imprezy. Dekoracje oraz nagrody –medale o charakterze Bożonarodzeniowym wykonali uczniowie w ramach Kółka Artystycznego działającego w PG Szewna wraz z opiekunami Magdaleną Ochocką i Małgorzatą Janicką oraz Samorząd Uczniowski. A pani Dyrektor Irena Faryna w imieniu Św. Mikołaja obdarowała zwycięzców słodyczami. Rolę prowadzących objęły Patrycja Wojtyła i Amelia Gałucha z klasy IIb.
W trakcie konkursu uczniowie zrealizowali wszystkie zadania. Każda klasa była super przygotowana, co utrudniło komisji konkursowej podjęcie decyzji, kto jest najlepszy. Uczniowie również oddawali glosy zgodnie z regułami prawdziwej Eurowizji – wybierano trzy najciekawsze występy, bez głosu na swój kraj-klasę.
W trakcie imprezy uczestnicy przedstawili wiele ciekawych informacji – historię oraz największe atrakcje Konkursu Eurowizja.

Komisja Konkursowa w składzie-pani Dyrektor PG Szewna Irena Faryna, pani Magdalena Ochocka- pedagog szkolny, pani Aleksandra Kowalska- nauczyciel historii i muzyki oraz kolega Kacper Nadbrzuchowski uczeń klasy IIa – przedstawiciel Samorządu Szkolnego, wyłoniła zwycięzców w kategoriach:
• Najciekawsze wykonanie utworu muzycznego - tu bezkonkurencyjna okazała się klasa IIIb, czyli Czechy w piosence - Jozin z Bazin
• Najbardziej nietypowe przedstawienie (aranżacja, walory artystyczne, pomysł) – mistrzowskie przedstawienie dała klasa IIc jako Włochy
• Ciekawy strój o tematyce Świątecznej - uczniowie klasy IIa jako Szwecja prezentowali się w najlepszej odsłonie świątecznej

Szkolna impreza wprowadziła wszystkich zebranych w radosny nastrój oczekiwań na święta Bożego Narodzenia. Gimnazjaliści z Szewnej poznali zwyczaje i tradycje świąteczne w różnych krajach Europy. Młodzież samodzielnie zdobywała informacje i przygotowała prezentacje, a nawet degustację potraw. Ponadto tak jak zawsze niezapomniane przeżycia muzyczne. Wszyscy występujący wykazali się nie tylko talentem wokalnym, ale przede wszystkim wielkim poczuciem humoru. Tylko w PG Szewna podczas jednego dnia można było spotkać Św Mikołaja, Wiedźmę Befanę prosto z Włoch i czeskiego Jozina z Bazin. Na zakończenie uczniowie składali życzenia świąteczno-noworoczne w wielu językach po hiszpańsku, francusku, rosyjsku, niemiecku, polsku i angielsku.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny