Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 21-02-2019r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
3296Spotkania z historią w ZSP w Szewnie – żołnierze wyklęci.

Ogłoszenie ogólne
2018-04-23

Marzec to miesiąc pamięci o żołnierzach wyklętych. Chcąc uczcić tę datę uczniowie klasy 7a Zespołu Szkół Publicznych w Szewnie pod kierunkiem pani Katarzyny Bień postanowili przybliżyć swoim koleżankom i kolegom kim byli i czym zasłynęli żołnierze niesłusznie nazywani wyklętymi.

Przedstawienie nawiązywało do audycji radiowej, w której „telefonicznie” udział brali przedstawiciele różnych pokoleń, zwolennicy i przeciwnicy pamięci o bohaterach. Dzięki temu widz mógł wczuć się w rolę ignoranta, wnuczki żołnierza, ucznia oraz historyka z bogatą wiedzą.

Podczas przedstawienia, na sali panowała cisza skupienia, w której dialogi przerywane były współczesnymi piosenkami napisanymi ku pamięci żołnierzy wyklętych. Było to przejmujące, pełne zaangażowania przedsięwzięcie. Ciekawostką natomiast jest to, że cały scenariusz przygotowała i reżyserię poprowadziła uczennica klasy 7a Julia Żaczek, która jednocześnie wcieliła się w rolę redaktorki radiowej. Nie jest to pierwsza taka realizacja w wykonaniu Julii i pewnie nie ostatnia, ponieważ 13-latka imponuje pomysłowością i profesjonalizmem.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny