Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 18-11-2018r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
383Spotkania z historią w ZSP w Szewnie – żołnierze wyklęci.

Ogłoszenie ogólne
2018-04-23

Marzec to miesiąc pamięci o żołnierzach wyklętych. Chcąc uczcić tę datę uczniowie klasy 7a Zespołu Szkół Publicznych w Szewnie pod kierunkiem pani Katarzyny Bień postanowili przybliżyć swoim koleżankom i kolegom kim byli i czym zasłynęli żołnierze niesłusznie nazywani wyklętymi.

Przedstawienie nawiązywało do audycji radiowej, w której „telefonicznie” udział brali przedstawiciele różnych pokoleń, zwolennicy i przeciwnicy pamięci o bohaterach. Dzięki temu widz mógł wczuć się w rolę ignoranta, wnuczki żołnierza, ucznia oraz historyka z bogatą wiedzą.

Podczas przedstawienia, na sali panowała cisza skupienia, w której dialogi przerywane były współczesnymi piosenkami napisanymi ku pamięci żołnierzy wyklętych. Było to przejmujące, pełne zaangażowania przedsięwzięcie. Ciekawostką natomiast jest to, że cały scenariusz przygotowała i reżyserię poprowadziła uczennica klasy 7a Julia Żaczek, która jednocześnie wcieliła się w rolę redaktorki radiowej. Nie jest to pierwsza taka realizacja w wykonaniu Julii i pewnie nie ostatnia, ponieważ 13-latka imponuje pomysłowością i profesjonalizmem.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny