Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 21-02-2019r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp




www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
3297



OBCHODY DNI ZIEMI W PSP W CHMIELOWIE

Ogłoszenie ogólne
2018-05-09

Jak co roku w kwietniu w Publicznej Szkole Podstawowej im. J. Brzechwy
w Chmielowie obchodzony jest Dzień Ziemi.
Już od początku kwietnia rozpoczynają się działania proekologiczne - pogadanki w klasach nt. „Co niszczy środowisko naturalne?”, konkursy na najciekawsze hasła ekologiczne, wystawy prac plastycznych. Uczniowie uwrażliwiani są na piękno i konieczność ochrony naszej planety przed zgubnymi wpływami współczesnej cywilizacji oraz uświadamiani, że bezpieczeństwo Ziemi jest ważne dla ich przyszłości. Uczniowie już od najmłodszych lat zapoznawani są z zagadnieniami z zakresu ekologii, segregacji odpadów i innymi związanymi z ochroną naszej planety.

Uwieńczeniem proekologicznych działań było uroczyste świętowanie Dnia Ziemi 20 kwietnia 2018r. Uczniowie, rodzice oraz nauczyciele spotkali się na uroczystej akademii - uczniowie klasy IV przygotowali apel o tematyce przyrodniczo – ekologicznej związanej z ochroną środowiska naturalnego. Ponadto jako niespodziankę przygotowali przedstawienie teatralne, sztukę Wandy Chotomskiej „Bazyliszek”, w której brali udział: aktorzy – Oskar Tokarski w zastępstwie za Adama Pożogę (Magda), Jakub Żelazowski (Bazyliszek), Hubert Ostatek (Cebularka), Zuzanna Szczerbińska (Przekupka), Julia Krężał (Garncarka), Mikołaj Gębura (Szewc) oraz z obsługi technicznej: choreograf układów tanecznych – Magdalena Zięba, rekwizytor – Wiktor Wołoszyn, scenograf – Wiktor Benjamin, sufler i charakteryzator – Martyna Bartnik, muzyka i reżyseria Sylwia Galanty.

Pierwszy akt rozgrywał się na targu, w pierwszej scenie sprzedający wprowadzili widzów w treść sztuki, w drugiej scenie – główna bohaterka Magda, postanawia udać się do lochów by uwolnić od mocy potwora swojego brata Marka. W drugim akcie, w grocie Bazyliszka, Magda lustrem niszczy potwora. Zaklęte kamienne posągi, czyli mieszkańcy Warszawy - w tym poszukiwany Marek – ożywają i prezentują taniec radości.

Przedstawienie bardzo się podobało szkolnej publiczności. Najwięcej emocji u widzów wzbudził moment śmierci potwora. Kostiumy aktorów, scenografia, układ choreograficzny do przebojowej muzyki – te wszystkie efekty specjalne zaplanowane zostały przez uczniów w trakcie prób.










Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl





Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny