Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 18-11-2018r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
384OBCHODY DNI ZIEMI W PSP W CHMIELOWIE

Ogłoszenie ogólne
2018-05-09

Jak co roku w kwietniu w Publicznej Szkole Podstawowej im. J. Brzechwy
w Chmielowie obchodzony jest Dzień Ziemi.
Już od początku kwietnia rozpoczynają się działania proekologiczne - pogadanki w klasach nt. „Co niszczy środowisko naturalne?”, konkursy na najciekawsze hasła ekologiczne, wystawy prac plastycznych. Uczniowie uwrażliwiani są na piękno i konieczność ochrony naszej planety przed zgubnymi wpływami współczesnej cywilizacji oraz uświadamiani, że bezpieczeństwo Ziemi jest ważne dla ich przyszłości. Uczniowie już od najmłodszych lat zapoznawani są z zagadnieniami z zakresu ekologii, segregacji odpadów i innymi związanymi z ochroną naszej planety.

Uwieńczeniem proekologicznych działań było uroczyste świętowanie Dnia Ziemi 20 kwietnia 2018r. Uczniowie, rodzice oraz nauczyciele spotkali się na uroczystej akademii - uczniowie klasy IV przygotowali apel o tematyce przyrodniczo – ekologicznej związanej z ochroną środowiska naturalnego. Ponadto jako niespodziankę przygotowali przedstawienie teatralne, sztukę Wandy Chotomskiej „Bazyliszek”, w której brali udział: aktorzy – Oskar Tokarski w zastępstwie za Adama Pożogę (Magda), Jakub Żelazowski (Bazyliszek), Hubert Ostatek (Cebularka), Zuzanna Szczerbińska (Przekupka), Julia Krężał (Garncarka), Mikołaj Gębura (Szewc) oraz z obsługi technicznej: choreograf układów tanecznych – Magdalena Zięba, rekwizytor – Wiktor Wołoszyn, scenograf – Wiktor Benjamin, sufler i charakteryzator – Martyna Bartnik, muzyka i reżyseria Sylwia Galanty.

Pierwszy akt rozgrywał się na targu, w pierwszej scenie sprzedający wprowadzili widzów w treść sztuki, w drugiej scenie – główna bohaterka Magda, postanawia udać się do lochów by uwolnić od mocy potwora swojego brata Marka. W drugim akcie, w grocie Bazyliszka, Magda lustrem niszczy potwora. Zaklęte kamienne posągi, czyli mieszkańcy Warszawy - w tym poszukiwany Marek – ożywają i prezentują taniec radości.

Przedstawienie bardzo się podobało szkolnej publiczności. Najwięcej emocji u widzów wzbudził moment śmierci potwora. Kostiumy aktorów, scenografia, układ choreograficzny do przebojowej muzyki – te wszystkie efekty specjalne zaplanowane zostały przez uczniów w trakcie prób.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny