Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 21-02-2019r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
3409Gminne Święto Strażaków - Bodzechów 5 maja 2018

Ogłoszenie ogólne
2018-05-14

Do stałych tradycji wpisały się od wielu lat gminne obchody patrona strażaków Świętego Floriana i świętowane są jak zwykle w Bodzechowie. W tym roku dla przybyłych z całej gminy jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych mszę świętą w kościele parafialnym pod wezwaniem Ojca Pio celebrował proboszcz ksiądz kanonik Cezary Zybała ,będący jednocześnie duszpasterzem strażakow.

Po uroczystościach kościelnych nastąpił przemarsz druhów na plac remizy Ochotniczej Straży Pożarnej. Tu miejsce miała część oficjalna obchodów. Po przekazaniu strażakom życzeń przez Wójta Gminy, odczytaniu listu gratulacyjnego od Komendanta Powiatowego Roberta Grudnia oraz Józefa Grabowskiego –Przewodniczącego SLD w Ostrowcu dokonano ceremonii odznaczeń .Prezes Zarządu Gminnego Wiesław Cisek, Wójt Gminy Bodzechów Jerzy Murzyn, Komendant Gminny Wojciech Fudalej oraz Sekretarz Gminy Małgorzata Sobieraj wręczyli zasłużonym strażakom z Gminy Bodzechów medale i odznaki za zasługi dla pożarnictwa.

Następnie Wójt odczytał piękny wiersz dla braci strażackiej napisany specjalnie na tę okazję przez byłą radna Panią Wandę Simla z miejscowości Denkówek i zaprosił strażaków i zaproszonych gości o rozmów, wspomnień i planów na przyszłość podczas wspólnego spotkania integracyjnego.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny