Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 18-11-2018r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
448GMINNY ETAP TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

Ogłoszenie ogólne
2018-05-14

W czwartek 26 kwietnia w Bodzechowie odbył się Gminny Etap Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym pod patronatem wójta gminy Bodzechów Jerzego Murzyna. Celem turnieju są działania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w ruchu drogowym polegające na popularyzowaniu przepisów bezpiecznego poruszania się po drogach, zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz propagowanie roweru, jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.
W kategorii szkół podstawowych wystartowały drużyny z:
- Chmielowa: Marta Klepacz, Natalia Adamska, Filip Polak, Nikodem Skowron,
- Miłkowa: Klaudia Zagnińska, Karolina Pietras, Artur Gromek, Bartosz Podgórski,
- Szewny: Wiktoria Dębska, Oliwia Żelazna, Dawid Wyrębkiewicz, Ernest Nierubiec,
- Szwarszowic: Zuzanna Jankowska, Dorota Kot, Kornel Lachowicz, Sebastian Wesołowski,
oraz Bodzechowa: Julia Młyńska, Wiktoria Teklak, Kacper Relikowski i Jakub Dąbrowski.

W kategorii szkół gimnazjalnych, jak co roku rywalizowały ze sobą drużyny z Szewny w składzie: Krystyna Klepacz, Rogalska Wiktoria, Kocznur Robert oraz z Bodzechowa, który reprezentowali Oliwia Gierczak, Kamil Kaczmarski i Wiktor Wierzchowski.

W pierwszym etapie wszyscy uczestnicy turnieju rozwiązywali testy teoretyczne, w drugim musieli wykazać się umiejętnościami praktycznymi - jazda rowerem po torze sprawnościowym. W ostatnim zadaniu drużyny zaprezentowały swoją wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy. A to wszystko pod czujnym okiem policjantów: naczelnika wydziału ruchu drogowego kom. Dominika Kowalskiego oraz sierż. sztab. Rafała Frańczaka.

W kategorii szkół podstawowych po dwóch etapach okazało się, że trzy drużyny: ze Szwarszowic, Chmielowa i Bodzechowa mają identyczną liczbę punków. O ostatecznej klasyfikacji zadecydowały punkty z pierwszej pomocy. I tu lepsi okazali się uczniowie z Bodzechowa i to oni zajęli pierwsze miejsce. Z drugiego miejsca cieszyli się uczniowie ze Szwarszowic. Na najniższym podium stanął zespół z Chmielowa. W kategorii szkół gimnazjalnych laur zwycięstwa przypadł drużynie z Bodzechowa.

Wszystkim uczestnikom turnieju gratulowali: zastępca wójta pan Roman Kaczmarski, dyrektor PSP w Bodzechowie Konrad Żelazowski, pani wicedyrektor Krystyna Żurek oraz sierżant Rafał Frańczak wręczając dyplomy i nagrody (akcesoria rowerowe), ufundowane przez wójta gminy Jerzego Murzyna.

Zwycięzcy w obu kategoriach będą reprezentować naszą gminę w powiatowym etapie Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, który w tym roku odbędzie się w Bodzechowie. Powodzenia!

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania właścicielom sklepu rowerowego „Agat” w Ostrowcu Świętokrzyskim za pomoc w organizacji turnieju.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny