Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 21-02-2019r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
3378GMINNY ETAP TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

Ogłoszenie ogólne
2018-05-14

W czwartek 26 kwietnia w Bodzechowie odbył się Gminny Etap Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym pod patronatem wójta gminy Bodzechów Jerzego Murzyna. Celem turnieju są działania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w ruchu drogowym polegające na popularyzowaniu przepisów bezpiecznego poruszania się po drogach, zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz propagowanie roweru, jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.
W kategorii szkół podstawowych wystartowały drużyny z:
- Chmielowa: Marta Klepacz, Natalia Adamska, Filip Polak, Nikodem Skowron,
- Miłkowa: Klaudia Zagnińska, Karolina Pietras, Artur Gromek, Bartosz Podgórski,
- Szewny: Wiktoria Dębska, Oliwia Żelazna, Dawid Wyrębkiewicz, Ernest Nierubiec,
- Szwarszowic: Zuzanna Jankowska, Dorota Kot, Kornel Lachowicz, Sebastian Wesołowski,
oraz Bodzechowa: Julia Młyńska, Wiktoria Teklak, Kacper Relikowski i Jakub Dąbrowski.

W kategorii szkół gimnazjalnych, jak co roku rywalizowały ze sobą drużyny z Szewny w składzie: Krystyna Klepacz, Rogalska Wiktoria, Kocznur Robert oraz z Bodzechowa, który reprezentowali Oliwia Gierczak, Kamil Kaczmarski i Wiktor Wierzchowski.

W pierwszym etapie wszyscy uczestnicy turnieju rozwiązywali testy teoretyczne, w drugim musieli wykazać się umiejętnościami praktycznymi - jazda rowerem po torze sprawnościowym. W ostatnim zadaniu drużyny zaprezentowały swoją wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy. A to wszystko pod czujnym okiem policjantów: naczelnika wydziału ruchu drogowego kom. Dominika Kowalskiego oraz sierż. sztab. Rafała Frańczaka.

W kategorii szkół podstawowych po dwóch etapach okazało się, że trzy drużyny: ze Szwarszowic, Chmielowa i Bodzechowa mają identyczną liczbę punków. O ostatecznej klasyfikacji zadecydowały punkty z pierwszej pomocy. I tu lepsi okazali się uczniowie z Bodzechowa i to oni zajęli pierwsze miejsce. Z drugiego miejsca cieszyli się uczniowie ze Szwarszowic. Na najniższym podium stanął zespół z Chmielowa. W kategorii szkół gimnazjalnych laur zwycięstwa przypadł drużynie z Bodzechowa.

Wszystkim uczestnikom turnieju gratulowali: zastępca wójta pan Roman Kaczmarski, dyrektor PSP w Bodzechowie Konrad Żelazowski, pani wicedyrektor Krystyna Żurek oraz sierżant Rafał Frańczak wręczając dyplomy i nagrody (akcesoria rowerowe), ufundowane przez wójta gminy Jerzego Murzyna.

Zwycięzcy w obu kategoriach będą reprezentować naszą gminę w powiatowym etapie Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, który w tym roku odbędzie się w Bodzechowie. Powodzenia!

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania właścicielom sklepu rowerowego „Agat” w Ostrowcu Świętokrzyskim za pomoc w organizacji turnieju.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny