Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 24-05-2019r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
1902Wieczorek poetycko - historyczny w PSP w Sarnówku

Ogłoszenie ogólne
2018-12-04

Odzyskanie niepodległości i zjednoczenie ziem trzech zaborów po przeszło 120 latach niewoli, było bez wątpienia najważniejszym wydarzeniem w dziejach Polski XX wieku.

W związku z całorocznymi obchodami setnej rocznicy odzyskania niepodległości, 22 listopada 2018r., w Publicznej Szkole Podstawowej w Sarnówku, odbył się wieczorek poetycko - historyczny zatytułowany „Droga ku wolności”. Pamięć minionych dni i dumę z odzyskanej niepodległości przywołały fakty historyczne, przeplatane recytacjami wierszy, fragmentami filmów, pieśniami patriotycznymi i legionowymi, w wykonaniu uczniów. Odśpiewana została pełna wersja „Mazurka Dąbrowskiego” i „Rota”. Szkołę tego wieczoru zaszczycili liczni goście, jak i społeczność lokalna, których serdecznie powitała Pani Dyrektor Małgorzata Duda.

Atmosferę i galę tej podniosłej uroczystości podkreślała dekoracja i odświętny nastrój. Dzięki zaangażowaniu uczniów, przypomnieliśmy sobie niezwykłą lekcję historii, którą mogliśmy poznać nie tylko z książek, ale poprzez żywy przekaz słowa i melodii przekazywanej z pokolenia, na pokolenie. Serdeczne podziękowania dla nauczycielek: p. Katarzyny Łabuszewskiej za przygotowanie scenariusza uroczystości i p. Agnieszki Papaj za oprawę muzyczną, jak również dla nauczycielek: p. Doroty Kubik, p. Moniki Łęgosz i p. Małgorzaty Reginia, za pomoc i współpracę.

Młodzi artyści i organizatorzy tego wysmakowanego montażu, zebrali na koniec zasłużone brawa i gratulacje od publiczności. To wyjątkowe i najważniejsze dla wszystkich święto sprawiło, że w zabieganym życiu stanęliśmy na chwilkę i wspomnieliśmy bohaterów, ich męstwo, ofiarność i miłość, do tak pięknego kraju, jakim jest nasza ojczyzna Polska.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny