Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 10-12-2018r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
1793Wieczorek poetycko - historyczny w PSP w Sarnówku

Ogłoszenie ogólne
2018-12-04

Odzyskanie niepodległości i zjednoczenie ziem trzech zaborów po przeszło 120 latach niewoli, było bez wątpienia najważniejszym wydarzeniem w dziejach Polski XX wieku.

W związku z całorocznymi obchodami setnej rocznicy odzyskania niepodległości, 22 listopada 2018r., w Publicznej Szkole Podstawowej w Sarnówku, odbył się wieczorek poetycko - historyczny zatytułowany „Droga ku wolności”. Pamięć minionych dni i dumę z odzyskanej niepodległości przywołały fakty historyczne, przeplatane recytacjami wierszy, fragmentami filmów, pieśniami patriotycznymi i legionowymi, w wykonaniu uczniów. Odśpiewana została pełna wersja „Mazurka Dąbrowskiego” i „Rota”. Szkołę tego wieczoru zaszczycili liczni goście, jak i społeczność lokalna, których serdecznie powitała Pani Dyrektor Małgorzata Duda.

Atmosferę i galę tej podniosłej uroczystości podkreślała dekoracja i odświętny nastrój. Dzięki zaangażowaniu uczniów, przypomnieliśmy sobie niezwykłą lekcję historii, którą mogliśmy poznać nie tylko z książek, ale poprzez żywy przekaz słowa i melodii przekazywanej z pokolenia, na pokolenie. Serdeczne podziękowania dla nauczycielek: p. Katarzyny Łabuszewskiej za przygotowanie scenariusza uroczystości i p. Agnieszki Papaj za oprawę muzyczną, jak również dla nauczycielek: p. Doroty Kubik, p. Moniki Łęgosz i p. Małgorzaty Reginia, za pomoc i współpracę.

Młodzi artyści i organizatorzy tego wysmakowanego montażu, zebrali na koniec zasłużone brawa i gratulacje od publiczności. To wyjątkowe i najważniejsze dla wszystkich święto sprawiło, że w zabieganym życiu stanęliśmy na chwilkę i wspomnieliśmy bohaterów, ich męstwo, ofiarność i miłość, do tak pięknego kraju, jakim jest nasza ojczyzna Polska.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny