Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 19-08-2019r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory uzupełniające

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
4461Anioły Dobroci krążą wokół nas...

Ogłoszenie ogólne
2019-01-21

W dniu 4 stycznia 2019 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Walentego Stefańskiego w Bodzechowie odbyło się I Bodzechowskie Kolędowanie połączone z akcją charytatywną na rzecz adoptowanej przez społeczność uczniowską Olive Sagle Banga. Szkoła w Bodzechowie, przy współpracy z fundacją Adopcja Serca opiekuje się dziewczynką z małej wioski w Kamerunie od 14 lat. Opiekunem Olive i organizatorem całej uroczystości jest pani Małgorzata Szemraj.

Dzięki środkom zbieranym w trakcie szkolnych akcji charytatywnych Olive może uczęszczać do szkoły prowadzonej przez polskiego misjonarza Mirosława Bujaka. Wysyłane pieniądze pozwalają na opłacenie całorocznej edukacji dziecka, zakup podręczników i przyborów szkolnych oraz zapewnienie jednego posiłku. W ramach podziękowania Olive co roku przysyła list z podziękowaniami, a fundacja dołącza świadectwo szkole dziewczynki i jej aktualne zdjęcie.

Na zaproszenie szkoły odpowiedziały władze gminy Bodzechów, radni, Grupa Kobiet Aktywnych z Wólki Bodzechowskiej, Koło Gospodyń Wiejskich z Bodzechowa oraz chór parafialny Bel Canto. Przybyli także mieszkańcy Bodzechowa oraz uczniowie z rodzicami.

I Bodzechowskie Kolędowanie rozpoczęła barwna parada kolędników prowadzona przez Julię Warzycką, grającą na skrzypcach oraz Olafa Kitę grającego na akordeonie. Za nimi podążali w pięknych strojach Maryja z Józefem i dzieciątkiem, Trzej Królowie, Śmierć, Diabeł, Żyd, pasterze oraz anioły. Barwny korowód ze śpiewem na ustach oraz z humorystycznymi życzeniami dla uczestników imprezy zachwycił wszystkich obecnych i zapoczątkował grupowe i indywidualne wykonania kolęd.

Przedświąteczne spotkanie umożliwiło zebranie kwoty potrzebnej na kontynuację edukcji Olivki, ale przede wszystkim stało się okazją do zintegrowania mieszkańców we wspólnym śpiewaniu polskich tradycyjnych kolęd. Kolędę „Pójdźmy wszyscy do stajenki" zaśpiewali razem pan dyrektor Konrad Żelazowski ze swoją córką, z zastępcą wójta panem Romanem Kaczmarskim, panią wice-dyrektor Krystyną Żurek, przewodniczącym Rady Gminy Bodzechów p. Wiesławem Ciskiem oraz radnym Powiatu Ostrowieckiego p. Piotrem Majem. Do wspólnego kolędowania dali się namówić również nauczyciele, obsługa szkoły, zaproszone Koła Gospodyń Wiejskich, chór kościelny oraz ks. Michał Zasowski. Bardzo wzruszające były występy dzieci z klas 0a i 0b, z klasy IVb, klasy Vb wraz ze swoimi rodzicami, chóru szkolnego, harcerzy oraz obecnych uczniów i absolwentów szkoły.

Rodzinna atmosfera, uśmiechy na buziach dzieci i dorosłych oraz wspólne radosne śpiewanie były najlepszym dowodem na to, że impreza bardzo się spodobała. Śpiew słychać było pewnie w całym Bodzechowie, między innymi dzięki akustykowi panu Krzysztofowi Fularze, który zadbał o nagłośnienie całej imprezy. Wielkie podziękowania należą się także pani Annie Gieras, która akompaniowała dyrekcji, nauczycielom oraz księdzu w trakcie śpiewania kolęd.

Na koniec imprezy pani Małgorzata Szemraj, w imieniu swoim i dyrekcji, podziękowała wszystkim obecnym za liczny udział, świetną zabawę oraz okazane ciepło, życzliwość i wsparcie. „Dla takich chwil warto żyć” – powiedziała.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny