Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 26-06-2019r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory uzupełniające

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
3402Bezpieczni w Internecie

Ogłoszenie ogólne
2019-03-18

Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu w Szkole Podstawowej w Chmielowie upłynął pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”.
Inicjatywę podjęli uczniowie klasy czwartej, który przygotowali część artystyczną i uczniowie klasy ósmej, którzy byli odpowiedzialni za opracowanie części informacyjnej. Podczas apelu prowadzące: Anna Bęben i Klaudia Gołasa wyjaśniły dlaczego tak ważne jest bezpieczeństwo w sieci, dlatego internetowa społeczność, w tym rodzice, nauczyciele i instytucje, mają współdziałać na rzecz jego zapewnienia.

Wstępem do rozważań na temat hejtowania w sieci był krótki film „Dodaj znajomego”. Następnie uczniowie wypowiadali się na temat: czym jest hejtowanie, rozumiane jako obrażanie, znieważanie, wyzywanie innych osób w Internecie; co czują osoby hejtowane i dlaczego łatwiej jest znieważać w sieci niż twarzą w twarz, a także – co można zrobić, gdy trudno poradzić sobie z obraźliwymi komentarzami. Podsumowaniem dyskusji było sformułowanie przez uczniów wniosków z dyskusji - sposobów na hejt: chociaż może to być trudne, to bardzo ważne jest nie brać hejterskich komentarzy do siebie i nie rezygnować z bycia sobą i ze swoich zainteresowań. Hejt świadczy o hejte¬rach, a nie o nas. Kiedy sytuacja online staje się dla nas nieprzyjemna – dobrze jest poszukać wsparcia u osoby dorosłej – może to być rodzic, szkolny pedagog albo konsultant telefonu zaufania 116 111.
Kolejnym punktem spotkania był konkurs wiedzy na temat bezpieczeństwa w sieci, w którym wzięły udział reprezentacje klas: Julia Bąk i Kacper Wierzbicki z kl. IV; Zuzanna Szczerbińska i Magda Zięba z kl. V, Julia Rakoczy i Kamila Zasada z kl. VI, Kinga Kulczycka i Dawid Sala z kl. VII oraz Karolina Starachowska i Dawid Krężał z kl. VIII.
Drużyny i publiczność świetnie poradzili sobie ze wszystkimi konkurencjami. Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nalepki z logo DBI 2019.

Rangę Dnia Bezpiecznego Internetu w Szkole Podstawowej w Chmielowie buduje edukacyjny charakter imprezy i zaangażowanie szkolnej społeczności w przygotowanie tego wyjątkowego spotkania, podczas którego uczniowie zabierają głos w dyskusji i nabierają nawyków dobrego korzystania z dobrodziejstw Internetu.
Za imprezę odpowiedzialne były: Anna Zasada – nauczyciel matematyki
i Małgorzata Klepacz – nauczyciel języka polskiego.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny