Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 23-09-2019r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory do Sejmu i Senatu

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
5976III Turniej Badmintona o Puchar Dyrektora PSP w Bodzechowie

Ogłoszenie ogólne
2019-06-10

W hali sportowej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Walentego Stefańskiego w Bodzechowie odbył się Turniej Badmintona o Puchar Dyrektora Szkoły Konrada Żelazowskiego. Impreza na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń sportowych i po raz trzeci z rzędu zgromadziła dzieci i młodzież z terenu Gminy Bodzechów. Sympatycy tej dyscypliny sportu rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych (młodsi klasy IV - VI i starsi klasy VII - VIII) z podziałami na dziewczęta i chłopców.

Klasyfikacja końcowa
Chłopcy klasy IV-VI
I miejsce- Paweł Żelazowski
II miejsce- Jakub Głowacki
III miejsce- Adrian Bocian
Dziewczęta klasy IV-VI
I miejsce- Oliwia Turbakiewicz
II miejsce- Sandra Papierz
III miejsce- Natalia Moćko
Chłopcy klasy VII-VIII
I miejsce- Kacper Relikowski
II miejsce- Karol Mazur
III miejsce- Mateusz Rzepka
Dziewczęta klasy VII-VIII
I miejsce- Kinga Kaczmarczyk
II miejsce- Roksana Balcerowska
III miejsce- Emilia Pająk

Uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe medale oraz ufundowane przez Agatę Kornacką przedstawiciela handlowego wydawnictwa Nowa Era upominki rzeczowe. Zwycięzcy w nagrodę otrzymali pamiątkowe puchary.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny