Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 21-10-2019r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory do Sejmu i Senatu

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
2587Letni festyn w Bodzechowie na początek wakacji

Ogłoszenie ogólne
2019-07-02

W niedzielne popołudnie stadion w Bodzechowie tętnił życiem. A to za sprawą „Letniego Festynu Rodzinnego”, którego organizatorami byli: wójt Gminy Jerzy Murzyn, radni z Bodzechowa: Maria Łebek i Wiesław Cisek, Sołtys i Rada Sołecka, Ochotnicza Straż Pożarna, Koło Gospodyń Wiejskich, Gminna Biblioteka Publiczna.

Na scenie, jako pierwsze zaprezentowały się dzieci z klas zerowych Publicznej Szkoły Podstawowej w Bodzechowie, pod opieką Moniki Kality i Doroty Dębickiej. Mali artyści wystąpili z wiązanką tańców do popularnych melodii, ale najbardziej oklaskiwany był taniec hiszpański. Swoimi talentami wokalnymi pochwaliły się: Aleksandra Błaszkiewicz- tegoroczna absolwentka miejscowego gimnazjum, corocznie śpiewa na festynie oraz Monika Wierzchowska, która zaśpiewała z własnym gitarowym akompaniamentem, m.in. słynne "Shallow".
Przed uczestnikami festynu wystąpili także goście. Kamila Szemraj, do niedawna uczennica SP w Bodzechowie, zaprezentowała kilka piosenek pozytywnie przyjętych przez publiczność oraz Adaś Kolasiński z Warszawy, przebywający w Bodzechowie na wakacjach, uświetnił zabawę grą na trąbce. Wszyscy występujący otrzymali pamiątkowe gadżety, ufundowane przez Wójta Gminy Bodzechów.

Wśród „gwiazd” nie zabrakło Koła Gospodyń w Bodzechowie, które jak zawsze doskonale bawiło publiczność, prezentując ludową twórczość.

Organizatorzy zadbali o atrakcje dla najmłodszych. Dzieci mogły uczestniczyć w konkursach z nagrodami, które poprowadziły Dorota Wójtowicz i Teresa Ciździel z Gminnej Biblioteki w Bodzechowie. O ciekawostkach swojej służby opowiadali druhowie z OSP w Bodzechowie, którzy też chętnie pokazali dzieciom wyposażenie wozu strażackiego. Swoją twórczość zaprezentował Klub Senior+ z Bodzechowa, a panie z KGW zachęcały do skosztowania lokalnych specjałów.
Niedzielny festyn na stadionie zakończył występ zespołu ”RanDevu”.

Imprezę poprowadziła Iwona Lipka, kierownik Gminnej Biblioteki w Bodzechowie z/s w Szewnie.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny