Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 28-02-2020r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory do Sejmu i Senatu

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
860Biegali dla Oskarka

Ogłoszenie ogólne
2019-09-04

Oskar Kubicki to mieszkaniec Chmielowa. Chłopiec jest pod opieką fundacji „Bo w nas jest moc”, która cały czas prowadzi zbiórkę na jego leczenie. Pięciolatek przeszedł już chemioterapię w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, obecnie poddawany jest radioterapii. Guz jest nieoperacyjny, ale klinika w Zurichu podjęła się leczenia Oskarka. Koszty leczenia to około 500 tysięcy złotych.
Bieg dla chorego Oskarka Kubickiego z Chmielowa zjednoczył wiele środowisk. Na apel stowarzyszenia OstroBiec odpowiedziało ponad 150 osób.

Uczestnicy rywalizowali na dwóch dystansach- bieg na 7 kilometrów oraz marszobieg na dystansie 3 kilometrów.

Na mecie na biegaczy czekał Oskar Kubicki, który kibicował wspólnie z rodzicami. Tata chłopca, który jest radnym w Radzie Gminy Bodzechów i sołtysem Chmielowa nie krył zaskoczenia, że aż tyle osób postanowiło pomóc jego dziecku. Poza wytrwanymi biegaczami ze stowarzyszenia OstroBiec, na trasie można było spotkać wielu mieszkańców Chmielowa, strażaków, ale nie zabrakło przedstawicieli władz gminy, a także parlamentarzystów. Dystans 3 kilometrów pokonali między innymi wójt Jerzy Murzyn, któremu towarzyszyły żona i córka, radni powiatowi: Małgorzata Sobieraj, Emilia Łupna, Dariusz Czupryński, Robert Grudzień- komendant powiatowy PSP. Pierwszy na mecie zameldował się Dawid Nowak.
Trasę 7 kilometrów, którą organizatorzy poprowadzili przez malownicze wąwozy Chmielowa, jako pierwsi pokonali: Rafał Gontarczyk i Renata Parszowska.

Ale to nie bicie rekordów było najważniejsze. Najważniejsza była pomoc na leczenie chłopca. Podczas biegu, od jego uczestników i osób dopingujących, udało się zebrać 10 tysięcy 800 złotych.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny