Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 26-05-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
14882Pieniądze dla Starostwa na uzgodnienia geodezyjne drogi w Świrnie

Ogłoszenie ogólne
2019-10-31

Gmina Bodzechów zgodziła się przekazać 200 tysięcy złotych Starostwu Powiatowemu w Ostrowcu Św. na regulację geodezyjną odcinka drogi powiatowej od ulicy Świętokrzyskiej do mostu w Świrnie.

W przyszłości planowany jest remont drogi powiatowej relacji Świrna, Jędrzejowice, Mychów. Zanim jednak może zostać wykonana poprawa nawierzchni oraz wybudowana ścieżka rowerowa, konieczne jest uregulowanie geodezyjne drogi.

- Należy wykonać dokumentację, ponieważ przebieg drogi w terenie nie na całej długości pokrywa się z tym, co jest w uzgodnieniach geodezyjnych. W związku z tym, że Powiat Ostrowiecki ma problemy finansowe, Rada Gminy podjęła uchwałę, aby z naszego budżetu została sfinansowana dokumentacja pierwszego odcinka drogi- wyjaśnia wójt Jerzy Murzyn.

Samorząd Bodzechowa zgodził się przekazać 200 tysięcy złotych Starostwu Powiatowemu na regulację geodezyjną odcinka drogi od ulicy Świętokrzyskiej, do mostu w Świrnie.

Droga powiatowa relacji Ostrowiec Św.- Mychów położona jest w bardzo malowniczym terenie. W przyszłości planowana jest budowa ścieżki rowerowej. Ale naprawa tej trasy jest ważna nie tylko ze względów krajobrazowych. Droga znajduje się na terenie zalewowym rzeczki Jędrzejowianki, która z kolei łączy się z Modłą. Nawet krótkotrwałe, ale intensywne opady deszczu powodują podtapianie posesji, zalewanie i niszczenie pasa drogi. Uregulowanie tego terenu jest więc konieczne, z względu na bezpieczeństwo mieszkańców.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny