Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 26-05-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
14795Jubileusze wspólnego życia

Ogłoszenie ogólne
2019-11-04

Mieszkańcy Gminy Bodzechów, państwo Irena i Kazimierz Guzikowie świętowali diamentowe gody, a państwo Zofia i Mieczysław Dąbrowscy pół wieku wspólnego życia. Gospodarzem tej niezwykłej uroczystości był Wójt Jerzy Murzyn.

Państwo Irena i Kazimierz Guzik związek małżeński zawarli 15 października 1959 roku w Miłkowie. Pan Kazimierz urodził się w 1935 roku w Gromadzicach, pani Irena przyszła na świat pięć lat później w Jędrzejowie.
Szanowna Jubilatka swą karierę zawodową związała z Zakładami Porcelany w Ćmielowie. Najpierw pracowała jako malarz na porcelanie, później jako nauczyciel zawodu w Szkole Zawodowej w Ćmielowie. Szanowny Jubilat po skończonej szkole średniej pracował w ostrowieckiej hucie.
Państwo Guzikowie są szczęśliwymi rodzicami syna Andrzeja i córki Anny. Mają trzech wnuków: Roberta, Michała i Bartka. Obecnie przebywają na zasłużonej emeryturze. Wolny czas poświęcają rodzinie i swoim pasjom. Hobby pana Kazimierza to piłka nożna, pasjami ogląda mecze. Pani Irena aktywnie działa w Kole Gospodyń Wiejskich.

Państwo Zofia i Mieczysław Dąbrowscy związek małżeński zawarli 24 grudnia 1968 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim. Pan Mieczysław urodził się w 1940 roku w Tarnówku, gdzie mieszkał z rodzicami do ukończenia Liceum Ogólnokształcącego w Siennie. Po maturze rozpoczął pracę w Miejskim Handlu Detalicznym w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie przepracował 33 lata na różnych stanowiskach od sprzedawcy, przez kierownika sklepu, po specjalistę do spraw jakości. W uznaniu nienagannej i długoletniej pracy zawodowej Minister Handlu Wewnętrznego przyznał Jubilatowi Odznaczenie „Zasłużony Pracownik Handlu i Usług”.
Pani Zofia przyszła na świat w 1948 roku w Bodzechowie. Swą karierę zawodową związała z handlem. Pracowała w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Handlu Wewnętrznego w Ostrowcu Świętokrzyskim do jego likwidacji w 1990 roku. Następnie, wspólnie z koleżanką założyły Sklep Elektryczny, który prowadziły do momentu przejścia na emeryturę w 2001 roku. Świętujący „Złote Gody” są szczęśliwymi rodzicami córki Edyty i syna Mariusza. Mają siedmioro wnucząt: Lilę, Miriam, Nadię, Gabrielę, Idę, Adama oraz Leona.
Pasją państwa Dąbrowskich bardzo lubią wycieczki krajoznawcze i turystykę.
Od 22 lat Jubilaci mieszkają w Starej Dębowej Woli gdzie stworzyli wspaniałe miejsce spotkań dla rodziny.

Jubileusz diamentowych i złotych godów to wspaniała uroczystość, która ma wymiar nie tylko rodzinny. Małżonkowie zostali nagrodzeni specjalnym medalem przyznanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ceremonii wręczenia medali „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” dokonał Wójt Jerzy Murzyn. Poza gratulacjami, Zacni Jubilaci dostali kwiaty i prezenty od Gospodarza Gminy Bodzechów.

Spotkanie zakończyła tradycyjna lampka szampana.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny