Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 26-05-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
14862Smaczne i pożywne posiłki w szkołach

Ogłoszenie ogólne
2020-05-15

Gmina Bodzechów złożyła wniosek do Wojewody Świętokrzyskiego o udzielenie wsparcia finansowego na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

O pomoc finansową ubiegają się PSP w Chmielowie oraz ZSP w Sarnówku. Szkoły wnioskowane kwoty chcą przeznaczyć na poprawę standardu istniejących już stołówek, czyli na zakup nowego wyposażenia do kuchni i jadalni oraz przeprowadzenie tam niezbędnych prac remontowych.
PSP w Chmielowie ubiega się o 33 073,68 zł. Dotacja ta pozwoliłaby m.in. na zakup nowoczesnego pieca konwekcyjnego, szafy chłodniczej, stołu ze zlewem oraz nowych pojemników, a także na przeprowadzenie prac związanych z odnowieniem kuchni i stołówki szkolnej. Natomiast ZSP w Sarnówku wnioskuje o dofinansowanie w wysokości 8 282,27 zł. Za otrzymane wsparcie planuje zakup m.in. zmywarki, krajalnicy, maszynki do mięsa oraz nowych naczyń i sztućców.

Wkład własny gminy wyniesie 20 % dla każdej ze szkół.
Warto dodać, że w ubiegłym roku w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” dotację na doposażenie kuchni i stołówki szkolnej otrzymała PSP w Bodzechowie. Przyznana kwota w wysokości 13 244,40 zł pozwoliła na zakup potrzebnych sprzętów oraz nowych naczyń i sztućców. W ramach wkładu własnego rzeczowego szkoła zakupiła piec konwekcyjno – parowy.
Z wyżywienia w szkołach na terenie Gminy Bodzechów korzysta obecnie ponad 600 uczniów. Umożliwia to fakt, że każda ze szkół posiada własną kuchnię i stołówkę. Posiłki dla dzieci są zawsze przygotowywane na miejscu, zgodnie z zasadami zdrowego żywienia i wszelkimi wymogami systemu HACCP.
Dodatkowo w ramach programów „Szklanka mleka” oraz „Owoce i warzywa
w szkole”, w których biorą udział wszystkie szkoły, ponad 500 uczniów otrzymuje świeże owoce, warzywa i zdrowe, nieprzetworzone napoje mleczne.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny