Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 22-09-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
1196NOWE ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI

Ogoszenie oglne
2020-05-20

Gminna Biblioteka Publiczna w Bodzechowie, z siedzib w Szewnie zaprasza do korzystania z ksigozbioru. A do odwoania bd obowizywa nowe zasady.

1. W bibliotece mona jedynie wypoyczy lub zwrci ksik.
2. Czytelnicy s obsugiwani przy wyznaczonym stanowisku kontaktu uytkownika z . bibliotekarzem - zgodnie z wymogami epidemicznymi wyposaone jest w pyn do dezynfekcji doni i przeson ochronn z pleksi. Bibliotekarze obowizkowo stosuj rodki ochrony osobistej.
3. Przed wejciem do biblioteki Czytelnicy maj obowizek zasaniania ust i nosa (maseczk ,chust itp.) oraz noszenia rkawiczek ochronnych.
4. Przed dojciem do stanowiska obsugi naley zdezynfekowa rce (lub rkawice) – Biblioteka zapewnia stanowisko do dezynfekcji.
5. W miejscu obsugi czytelnika moe przebywa tylko 1 osoba, pozostali czytelnicy z kolejki proszeni s o zachowanie odpowiedniego dystansu (min. 2 metry).
6. Czytelnicy nie bd mieli wolnego dostpu do ksigozbioru i pomieszcze bibliotecznych - ksiki podaje bibliotekarz.
7. Przyjte ksiki zostan odoone (poddane kwarantannie) na okres 14 dni w wydzielone miejsca w pomieszczeniach biblioteki.
8. Proponujemy wczeniejsze umawianie si telefoniczne w celu ograniczenia iloci osb oczekujcych na wejcie do biblioteki. Zalecamy wczeniejsze przygotowanie listy tytuw, ktre chcemy wypoyczy. Mona to zrobi na 3 sposoby:
9. - przesa mailem na adres bibliotekaszewna@wp.pl,
10. - zamwi przez telefon (41) 2651107,
11. - spisa na kartce.
12. Powysze regulacje obowizuj od 7 maja 2020 r. do odwoania!
13. Biblioteka jest czynna od poniedziaku do pitku w godzinach 8:00 - 16:00.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny