Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 27-10-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
3251Nowa bieżnia w Bodzechowie

Ogoszenie ogolne
2020-09-21

Na stadionie w Bodzechowie została wybudowana nowa bieżnia lekkoatletyczna. Nowoczesny obiekt będzie z powodzeniem służył mieszkańcom.
Bieżnia na stadionie w Bodzechowie to już kolejny obiekt, zrealizowany w ramach drugiego etapu rewitalizacji Bodzechowa.

Pięciotorowa bieżnia z mączki ceglanej ma powierzchnię ponad 2800 metrów kwadratowych i długość 400 metrów. Jej budowa kosztowała ponad 270 tysięcy złotych, z czego ponad 216 tysięcy to środki zewnętrzne

To kolejny obiekt, po halach sportowych, boiskach czy miejscach do rekreacji, które z powodzeniem będą służyły nie tylko młodzieży szkolnej.
Dla przypomnienia, w ubiegłym roku została wykonana termomodernizacja sześciu budynków komunalnych w Bodzowie. Bloki zostały docieplone, pomalowana elewacja, wyremontowane kominy, klatki schodowe, podesty, balustrady, wykonano również orynnowanie, wymieniono stolarkę drzwiową zewnętrzną, przebudowano instalację odgromową.

Również w ubiegłym roku rozpoczął się remont wraz z rozbudową budynku świetlicy. Obecnie, poza jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej, swoją siedzibę ma Klub Senior+. W ramach rewitalizacji stolicy Gminy Bodzechów będzie jeszcze wybudowana droga łącząca ulicę Opatowską z ulicą Szosik z odwodnieniem i oświetleniem. Dokumentacja projektowa jest już przygotowywana i jeszcze w tym roku ogłoszony ma zostać przetarg.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny