STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 08-03-2021r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
18602OGŁOSZENIE

Ogoszenie ogolne
2021-01-21

Transport na szczepienia przeciwko wirusowi SARS-Cov-2
Gmina Bodzechów zapewnieni transport dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Cov-2.
Transport do miejsca szczepień organizowany przez Gminę dotyczy tylko szczególnych przypadków, np. osób niesamodzielnych lub niepełnosprawnych w stopniu znacznym, które nie mają możliwości samodzielnego zorganizowania transportu.
Dla kogo dowóz na szczepienia:
1. Osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami (osoby te przedkładają oświadczenie o posiadaniu aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności),
2. Osoby starsze zarejestrowane na szczepienie mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejscu zamieszkania punktu szczepień, będą mogły zgłaszać chęć skorzystania ze specjalnie zorganizowanego przez gminę transportu.

NR TELEFONÓW INFORMACYJNYCH:

989 – całodobowa infolinia dot. Realizacji szczepień (m.in. rejestracja)
POZ w Bodzechowie - 41 265 38 56 w godz. 8-17
POZ w Szewnie - 41 265 19 51 w godz. 8-17
POZ w Sarnówku Dużym - 41 265 12 59 w godz. 8-14
Urząd Gminy Bodzechów - 41 265 38 38 (wew.38) w godz. 7-15


Ponadto informujemy, iż koordynatorem na potrzeby realizacji przewozów ze strony urzędu gminy Bodzechów jest p. Robert Burda (41 265 38 38 w.38)

Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż Urząd Gminy Bodzechów nie prowadzi rejestracji pacjentów do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
W celu rejestracji prosimy o kontakt ze specjalną dedykowaną temu infolinią pod nr tel.
989

Połączenia z numerem 989 są bezpłatne, zaś infolinia czynna przez całą dobę przez 7 dni w tygodniu. Za pośrednictwem infolinii można uzyskać odpowiedzi na wszelkie związane ze szczepionkami pytania. Od 15 stycznia podpięty jest pod nią także system telefonicznej rejestracji.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny