Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 17-10-2018r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
865Składy obwodowych komisji wyborczych

Ogłoszenie wybory
2011-09-21

Składy obwodowych komisji wyborczych
Lp Imiona Nazwisko Miejscowość

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Bodzechów, ul. Szkolna 12, Publiczne Gimnazjum im, Jana Pawła II,
1 Paweł Niedziałek Świrna
2 Paulina Marlena Szczechura Bodzechów
3 Edyta Elżbieta Piec Wólka Bodzechowska
4 Teresa Ciździel Bodzechów
5 Dorota Zofia Podgajna Goździelin
6 Maria Salita Goździelin
7 Janina Wanda Frączek Bodzechów
8 Urszula Kowalska-Bąk Gromadzice
9 Małgorzata Wiatr Bodzechów

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 Miłków, ul. Szkolna 13, Publiczna Szkoła Podstawowa
1 Piotr Mariusz Heba Szewna
2 Paweł Grządziel Bodzechów
3 Dominika Patrycja Loranty Denkówek
4 Mirosława Róża Borek Szewna
5 Aleksandra Szelmanowska Szyby
6 Sylwia Anna Moroń Szewna
7 Dorota Marianna Matyga Miłków
8 Mariola Katarzyna Gromek Miłków
9 Agnieszka Bielska Goździelin

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 Szwarszowice 20A, Publiczna Szkoła Podstawowa,
1 Dawid Wiesław Jasiak Mychów
2 Magdalena Grzegorska Mychów
3 Maria Krystyna Patrzałek Szewna
4 Justyna Małgorzata Marszałek Sudół
5 Łukasz Pora Mychów
6 Artur Kiszka Podszkodzie
7 Anna Małgorzata Styczeń Szewna
8 Daniel Filipczak Mirkowice
9 Agnieszka Brociek Szwarszowice

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 Szewna, ul. Langiewicza 3, Publiczne Gimnazjum
1 Lidia Gębura Podszkodzie
2 Barbara Kazimiera Skrońska Szewna
3 Arkadiusz Wójcik Bodzechów
4 Adam Janusz Susfał Szewna
5 Małgorzata Iwona Chyżowska Szewna
6 Mariusz Artur Kasprzyk Szewna
7 Dariusz Marek Kaczmarski Kosowice
8 Mirosława Małgorzata Mazurek Kosowice
9 Dorota Mikla Szewna

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 Jędrzejowice 17A, Świetlica Wiejska,
1 Grzegorz Adam Jasiak Mychów
2 Bogumiła Teresa Borycka Bodzechów
3 Adam Czuba Bodzechów
4 Anna Marszałek Sudół
5 Ewa Joanna Ćwik Szewna
6 Marek Michał Bezak Jędrzejów
7 Rafał Zawada Szewna
8 Eugeniusz Mikos Mychów
9 Michał Deroń Chmielów

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 Chmielów, ul. Spacerowa 2, Publiczna Szkoła Podstawowa,
1 Kamil Świątek Bodzechów
2 Beata Rogala Mychów
3 Halina Loranty Bodzechów
4 Anna Ewelina Domanowska Szewna
5 Joanna Podsiadło Mychów
6 Barbara Helena Warzycka Chmielów
7 Agata Paulina Styczeń Szewna
8 Dariusz Kwaśniak Denkówek
9 Patryk Frańczak Sudół

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 Sarnówek Duży 11, Zespół Szkół Publicznych,
1 Mirosława Danuta Ignacak Sudół
2 Ewa Popek Wólka Bodzechowska
3 Stefan Mielcarek Bodzechów
4 Lech Zbigniew Fudalej Szyby
5 Adam Stachurski Sarnówek Duży
6 Iwona Pastuszka Sarnówek Duży
7 Ewa Stefania Słowińska Szewna
8 Bożena Ziętak Sudół
9 Barbara Kozieł Stara Dębowa Wola

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 Sudół 3, Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy "LEŚNE KĄTY",
1 Jadwiga Agnieszka Cielebąk Sudół
2 Dariusz Piotr Gadowski Bodzechów
3 Krzysztof Wiesław Foremniak Wólka Bodzechowska
4 Agnieszka Renata Mazur Sudół
5 Milena Kawalec Szewna
6 Agnieszka Eliza Falecka Sudół
7 Tomasz Kamil Kaczmarski Kosowice
8 Norbert Czarnecki Nowa Dębowa Wola
9 Katarzyna Orczyk Sudół

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9 Goździelin 72B, Świetlica Wiejska,
1 Renata Brzoza Sudół
2 Marta Renata Rybus Goździelin
3 Henryk Szopa Wólka Bodzechowska
4 Artur Maciej Oleksak Goździelin
5 Michał Stefański Romanów
6 Agnieszka Ćwik Szewna
7 Alicja Krystyna Bębas Denkówek
8 Krzysztof Stefan Kowalski Gromadzice
9 Izabela Wesołowska Goździelin

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10 Przyborów 1, Leśniczówka "Sowia Góra",
1 Tomasz Łukasz Połetek Sudół
2 Teresa Elżbieta Grzyb Przyborów
3 Bożena Kowal Wólka Bodzechowska
4 Jagoda Rutkowska Gromadzice
5 Karolina Magdalena Podsiadło Szewna
6 Joanna Haraźny Mirkowice
7 Roman Wincenty Smętek Goździelin
8 Zofia Pawlik Broniszowice
9 Magdalena Masternak Wólka Bodzechowska

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 11 Jędrzejów 23, Ośrodek Wsparcia Rodziny im. Ks. Marcina Popiela,
1 Justyna Rokita Bodzechów
2 Fryderyk Jeż Bodzechów
3 Arkadiusz Krzysztof Kaczewski Sudół
4 Kamil Zbigniew Chyżowski Szewna
5 Łukasz Dzioba Mychów Kolonia
6 Paweł Jabłoński Szewna
7 Agnieszka Zofia Porczak Szewna
8 Michał Stanisław Porczak Szewna
9 Agnieszka Krakowiak Szewna

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 12 Gromadzice, ul. Szewieńska 37, Strażnica OSP Gromadzice,
1 Marta Maria Heba Szewna
2 Kamil Łuczycki Szewna
3 Jolanta Rokita Bodzechów
4 Agnieszka Julia Adamczyk-Sieniek Szewna
5 Edyta Aneta Rutkowska Gromadzice
6 Arkadiusz Bolesław Chyżowski Szewna
7 Mateusz Paweł Ciepliński Szewna
8 Józef Adam Sierpiński Mychów Kolonia
9 Andrzej Walerowicz Szewna


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny