Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 17-10-2018r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
869„Las to życie – chrońmy je”

Ogłoszenie ogólne
2011-09-30

Pod takim hasłem w tym roku odbyła się, już po raz osiemnasty, akcja sprzątania świata. Nie mogło w niej zabraknąć uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Walentego Stefańskiego w Bodzechowie. Dzieciaki wraz z wychowawcami i nauczycielami, uzbrojeni w worki i rękawiczki, pełni zapału, wyruszyli w czwartek 22 września na teren Bodzechowa, by tropić i zbierać śmieci. Najmłodsze klasy tradycyjnie porządkowały tereny położone blisko szkoły, a starsze dalsze ulice i teren ścieżki dydaktycznej. Ku zaskoczeniu małych ekologów, w tym roku było wyraźnie dużo mniej pracy. Worki nie były pełne. Mieszkańcy Bodzechowa dbają o wygląd swojego najbliższego otoczenia. Ulice są coraz czystsze. Mamy nadzieję, że to efekt edukacji ekologicznej wśród najmłodszych, którzy biorąc udział w takich akcja jak ta, dają dobry przykład rodzicom, dziadkom, sąsiadom……

Trochę gorzej wygląda jednak sytuacja na trasie ścieżki dydaktycznej (tereny starorzecza rzeki Kamiennej, Lisiny).

Mieszkańcy dbają o swoje najbliższe otoczenia, ale nie patrzą na sprawę ekologii globalnie. Nadal mamy problem z nielegalnymi wysypiskami śmieci. Śmieci znikają z ulic i posesji, ale zamiast trafiać do kontenerów i na wysypiska śmieci trafiają do lasu, na teren starorzecza, do Lisin. Wynika z tego, że praca małych ekologów nigdy się nie kończy. Miejmy nadzieję, że następne akcje zmienią sytuacje i w tej kwestii na lepsze.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny