Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 17-10-2018r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
921POŻEGNANIE LATA w Świetlicy Wiejskiej w Bodzechowie

Ogłoszenie ogólne
2011-09-30

W dniu 24 września 2011 roku zorganizowano szereg konkursów i zabaw dla dzieci z okazji zakończenia lata.

Uczestnicy zajęć plastycznych komponowali tematyczne obrazki – ryby i oceaniczne stwory .
Konkurs plastyczny zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem , dzieci integrują się podczas wspólnie spędzonego czasu.

W całym okresie wakacyjnym prowadzono warsztaty plastyczne , tematyka prac wykonywanych różnymi technikami plastycznymi dotyczyła : „ Najpiękniejszy dzień wakacji” , „Pocztówka z wakacji” ,

„ Moje niezapomniane wakacje” , „ Wakacyjne marzenia” – technika dowolna , farby plakatowe , farby żelowe i wylepianie plasteliną .
Wszyscy uczestnicy zajęć zostali nagrodzeni drobnymi upominkami i słodyczami .

W trakcie wszystkich zajęć prowadzonych w świetlicy dzieci dowiedziały się jak bezpiecznie i zdrowo spędzać czas wolny . Odbywały się również zabawy słowem : wspólne tworzenie rebusów i zagadek .
Dość licznie stali bywalcy zajęć korzystali również z Internetu .


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny