Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 26-06-2019r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory uzupełniające

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
3413Ślubowanie uczniów klasy pierwszej w PSP im. W. Stefańskiego w Bodzechowie

Ogłoszenie ogólne
2011-10-24

Dzień 19 października 2011 roku to ważna data w życiu naszej szkoły. Tego dnia 20 dzieci klasy pierwszej zdało swój pierwszy szkolny egzamin i zostało pasowanych na uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. W. Stefańskiego w Bodzechowie.
Rozpoczęcie nauki w szkole jest wielkim przeżyciem dla dziecka i jego rodziny. Dzieci poznają nowe środowisko, jakim jest szkoła. Muszą sprostać nowym wymaganiom stawianym przez nauczycieli.

Do uroczystości ślubowania uczniowie przygotowywali się po okiem wychowawczyni mgr Beaty Zychnowskiej: uczyli się piosenek i wierszy; poznawali prawa i obowiązki ucznia.
Uroczystość ślubowania odbyła się w odświętnie przybranej sali gimnastycznej. Tego dnia uczniowie przybyli do szkoły w strojach galowych. To ważne w życiu sześciolatków wydarzenie zaszczycili goście: sekretarz Gminy Bodzechów, p. Małgorzata Sobieraj, Proboszcz Parafii w Bodzechowie, ks. kanonik Cezary Zybała, komendant Państwowej Straży Pożarnej, radny Bodzechowa, p. Wiesław Cisek, z-ca przewodniczącej Rady Gminy, p. Maria Łebek, radna, p. Elżbieta Sternik-Bucior, radna, p. Wanda Simla, radna, p. Hanna Masternak, sołtysi, panowie Marian Stępień, Tomasz Kaczyński i Piotr Zajda oraz rodzice, dziadkowie i rodzeństwo pierwszaków. Na początku Dyrektor Szkoły, pan mgr Jerzy Grządziel skierował do uczniów ciepłe słowa, witając ich w społeczności szkolnej. Następnie uczniowie zaprezentowali swój program artystyczny. Dzieci przedstawiły się specjalnie przygotowanymi na ten dzień rymowankami o sobie, zaśpiewały piosenki i recytowały wiersze. Zdały również dwuczęściowy test na ucznia. Mimo dużej tremy wszystko wypadło znakomicie. Kulminacyjnym punktem było uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły:

Ślubuję być dobrym Polakiem,
dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły.
Będę uczył się jak kochać Ojczyznę,
jak dla niej pracować, kiedy urosnę.
Będę się starał być dobrym kolegą,
swym zachowaniem sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.
Ślubuję!

Następnie uczniowie zostali pasowani przez pana dyrektora na ucznia Publicznej Szkoły Podstawowej im. W. Stefańskiego w Bodzechowie przy pomocy symbolicznej obsadki ze stalówką, a wychowawczyni i rodzice wręczyli legitymacje szkolne, pamiątkowe dyplomy i plakietki. Uczniowie klas II wraz z wychowawcami, panią mgr Anną Osuch i panią mgr Małgorzatą Nikodem powitali pierwszoklasistów w szkolnej rodzinie i zaoferowali swą pomoc w każdej potrzebie. Tradycją szkoły podczas ślubowania jest obdarowanie pierwszoklasistów „słonikami szczęścia” przez Wójta Gminy Bodzechów. Składamy podziękowania za otrzymane prezenty, upominki i życzenia zarówno panu wójtowi, Jerzemu Murzynowi, jak i wszystkim radnym oraz wychowawczyniom, uczniom i rodzicom dzieci klas II .Rodzice pierwszaków również ufundowali niespodziankę w postaci kuferków obfitości ze słodyczami. Po uroczystości były pamiątkowe zdjęcia, które trafią nie tylko do rodzinnych albumów, ale również do kroniki klasy i szkoły.

Wszystkim pierwszoklasistom życzymy sukcesów w nauce i jak najlepszych ocen na pierwszym szkolonym świadectwie oraz by sześć lat w niej spędzone mogli miło wspominać.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny