Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 17-10-2018r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
820Ślubowanie uczniów klasy pierwszej w PSP im. W. Stefańskiego w Bodzechowie

Ogłoszenie ogólne
2011-10-24

Dzień 19 października 2011 roku to ważna data w życiu naszej szkoły. Tego dnia 20 dzieci klasy pierwszej zdało swój pierwszy szkolny egzamin i zostało pasowanych na uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. W. Stefańskiego w Bodzechowie.
Rozpoczęcie nauki w szkole jest wielkim przeżyciem dla dziecka i jego rodziny. Dzieci poznają nowe środowisko, jakim jest szkoła. Muszą sprostać nowym wymaganiom stawianym przez nauczycieli.

Do uroczystości ślubowania uczniowie przygotowywali się po okiem wychowawczyni mgr Beaty Zychnowskiej: uczyli się piosenek i wierszy; poznawali prawa i obowiązki ucznia.
Uroczystość ślubowania odbyła się w odświętnie przybranej sali gimnastycznej. Tego dnia uczniowie przybyli do szkoły w strojach galowych. To ważne w życiu sześciolatków wydarzenie zaszczycili goście: sekretarz Gminy Bodzechów, p. Małgorzata Sobieraj, Proboszcz Parafii w Bodzechowie, ks. kanonik Cezary Zybała, komendant Państwowej Straży Pożarnej, radny Bodzechowa, p. Wiesław Cisek, z-ca przewodniczącej Rady Gminy, p. Maria Łebek, radna, p. Elżbieta Sternik-Bucior, radna, p. Wanda Simla, radna, p. Hanna Masternak, sołtysi, panowie Marian Stępień, Tomasz Kaczyński i Piotr Zajda oraz rodzice, dziadkowie i rodzeństwo pierwszaków. Na początku Dyrektor Szkoły, pan mgr Jerzy Grządziel skierował do uczniów ciepłe słowa, witając ich w społeczności szkolnej. Następnie uczniowie zaprezentowali swój program artystyczny. Dzieci przedstawiły się specjalnie przygotowanymi na ten dzień rymowankami o sobie, zaśpiewały piosenki i recytowały wiersze. Zdały również dwuczęściowy test na ucznia. Mimo dużej tremy wszystko wypadło znakomicie. Kulminacyjnym punktem było uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły:

Ślubuję być dobrym Polakiem,
dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły.
Będę uczył się jak kochać Ojczyznę,
jak dla niej pracować, kiedy urosnę.
Będę się starał być dobrym kolegą,
swym zachowaniem sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.
Ślubuję!

Następnie uczniowie zostali pasowani przez pana dyrektora na ucznia Publicznej Szkoły Podstawowej im. W. Stefańskiego w Bodzechowie przy pomocy symbolicznej obsadki ze stalówką, a wychowawczyni i rodzice wręczyli legitymacje szkolne, pamiątkowe dyplomy i plakietki. Uczniowie klas II wraz z wychowawcami, panią mgr Anną Osuch i panią mgr Małgorzatą Nikodem powitali pierwszoklasistów w szkolnej rodzinie i zaoferowali swą pomoc w każdej potrzebie. Tradycją szkoły podczas ślubowania jest obdarowanie pierwszoklasistów „słonikami szczęścia” przez Wójta Gminy Bodzechów. Składamy podziękowania za otrzymane prezenty, upominki i życzenia zarówno panu wójtowi, Jerzemu Murzynowi, jak i wszystkim radnym oraz wychowawczyniom, uczniom i rodzicom dzieci klas II .Rodzice pierwszaków również ufundowali niespodziankę w postaci kuferków obfitości ze słodyczami. Po uroczystości były pamiątkowe zdjęcia, które trafią nie tylko do rodzinnych albumów, ale również do kroniki klasy i szkoły.

Wszystkim pierwszoklasistom życzymy sukcesów w nauce i jak najlepszych ocen na pierwszym szkolonym świadectwie oraz by sześć lat w niej spędzone mogli miło wspominać.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny