Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 26-06-2019r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory uzupełniające

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
100Szkolenie dla rolników pn: „Produkcja mięsa wysokiej jakości szansą opłacalności produkcjiR

Ogłoszenie ogólne
2011-11-07

Świętokrzyska Izba Rolnicza w imieniu „konsorcjum” ze Świętokrzyskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach i Rejonowym Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Sandomierzu uprzejmie informuje, że na terenie Gminy Bodzechów w dniu 25 listopada o godz. 9:00 w świetlicy w Jędrzejowicach zorganizowane zostanie jednodniowe szkolenie dla rolników pn. „Produkcja mięsa wysokiej jakości szansą opłacalności produkcji” (mięso wołowe, trzoda chlewna). Projekt ten realizowany jest w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” PROW 2007-2013.

Świętokrzyska Izba Rolnicza jako główny koordynator projektu zapewnia: wykwalifikowanych wykładowców, materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu na szkolenie, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, poczęstunek dla uczestników.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy zainteresowanych rolników o wcześniejsze zapisy na ww. szkolenie. Zapisów można dokonać w siedzibie Urzędu Gminy Bodzechów pok. nr 9 lub telefonicznie (41) 265 27 45 wew. 238. W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, adres zamieszkania i telefon kontaktowy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny