Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 17-10-2018r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
915Szkolenie dla rolników pn: „Produkcja mięsa wysokiej jakości szansą opłacalności produkcjiR

Ogłoszenie ogólne
2011-11-07

Świętokrzyska Izba Rolnicza w imieniu „konsorcjum” ze Świętokrzyskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach i Rejonowym Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Sandomierzu uprzejmie informuje, że na terenie Gminy Bodzechów w dniu 25 listopada o godz. 9:00 w świetlicy w Jędrzejowicach zorganizowane zostanie jednodniowe szkolenie dla rolników pn. „Produkcja mięsa wysokiej jakości szansą opłacalności produkcji” (mięso wołowe, trzoda chlewna). Projekt ten realizowany jest w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” PROW 2007-2013.

Świętokrzyska Izba Rolnicza jako główny koordynator projektu zapewnia: wykwalifikowanych wykładowców, materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu na szkolenie, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, poczęstunek dla uczestników.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy zainteresowanych rolników o wcześniejsze zapisy na ww. szkolenie. Zapisów można dokonać w siedzibie Urzędu Gminy Bodzechów pok. nr 9 lub telefonicznie (41) 265 27 45 wew. 238. W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, adres zamieszkania i telefon kontaktowy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny