Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 23-09-2019r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory do Sejmu i Senatu

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
6008


Zezwolenie na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych

Ogłoszenie wyb_sejm_senat
2019-09-23

Zarządzenie nr VI 109 I 2019 Wójta Gminy Bodzechów z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie zezwolenia na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych podczas kampanii wyborczej w Wyborach do Sejmu i Senatu RP ...

więcej...


Powołanie Koordynatora gminnego

Ogłoszenie wyb_sejm_senat
2019-09-23

Zarządzenie nr VI 108 12019 Wójta Gminy Bodzechów z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w Wyborach do Sejmu i Senatu RP w dniu 13 października 2019 ...

więcej...


Informacja

Ogłoszenie wyb_sejm_senat
2019-09-18

Informacja Komisarza Wyborczego Kielcach IV z dnia 17 września 2019 r. W dniu 19.09.2019 r. o godz. 8:00 w siedzibie Urzędu Gminy Bodzechów odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 ...

więcej...


POSTANOWIENIE NR 199/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH IV

Ogłoszenie wyb_sejm_senat
2019-08-30

POSTANOWIENIE NR 199/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH IV z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Bodzechów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Na ...

więcej...


INFORMACJA OKW o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach

Ogłoszenie wyb_sejm_senat
2019-08-28

INFORMACJA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KIELCACH z dnia 27 sierpnia 2019 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach Szczegóły ---tutaj---

więcej...


Informacje

Ogłoszenie wyb_sejm_senat
2019-08-28

Odnośnik do strony Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Kielcach w sprawie wyborów do Sejmu i Senatu w 2019 r. ---tutaj---

więcej...


OBWIESZCZENIE o okręgach wyborczych

Ogłoszenie wyb_sejm_senat
2019-08-27

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Poniżej ...

więcej...

Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny