Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 24-05-2019r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
1919Wsparcie finansowe do wymiany kotłów/pieców na nowoczesne

Ogłoszenie czystsze
2017-04-25

Informacja dla mieszkańców planujących wymianę kotłów/pieców na nowoczesne, bądź planujących podłączenie do sieci gazowej!!!

Program Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach dla osób fizycznych - "ZORZA" - Czyste powietrze nad Świętokrzyskim

Informujemy iż zgodnie z ,,Harmonogramem naborów wniosków w 2017 roku” ogłoszonym przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z dniem 1 marca 2017 roku ruszył nabór wniosków w ramach programu dla osób fizycznych:
"ZORZA" - Czyste powietrze nad Świętokrzyskim.

W ramach przedmiotowego programu osoby fizyczne, właściciele bądź użytkownicy domów mieszkalnych – będą mogły uzyskać wsparcie finansowe w formie 25% dotacji do wymiany kotłów/pieców na nowoczesne o wyższej sprawności lub podłączenie do sieci gazowej.

Kontakt w sprawie programu:
Al. Ks. Jerzego Popiełuszki 41
25-155 Kielce

Telefon: 041 368-02-13, 041 366-15-12, 041 333-52-21, 041 333-52-20
Faks: 041 366 09 05 lub wew.300

Godziny urzędowania WFOŚiGW Kielce:
poniedziałek - piętek 7.30-15.30


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny