Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 10-12-2018r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
1808Wsparcie finansowe do wymiany kotłów/pieców na nowoczesne

Ogłoszenie czystsze
2017-04-25

Informacja dla mieszkańców planujących wymianę kotłów/pieców na nowoczesne, bądź planujących podłączenie do sieci gazowej!!!

Program Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach dla osób fizycznych - "ZORZA" - Czyste powietrze nad Świętokrzyskim

Informujemy iż zgodnie z ,,Harmonogramem naborów wniosków w 2017 roku” ogłoszonym przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z dniem 1 marca 2017 roku ruszył nabór wniosków w ramach programu dla osób fizycznych:
"ZORZA" - Czyste powietrze nad Świętokrzyskim.

W ramach przedmiotowego programu osoby fizyczne, właściciele bądź użytkownicy domów mieszkalnych – będą mogły uzyskać wsparcie finansowe w formie 25% dotacji do wymiany kotłów/pieców na nowoczesne o wyższej sprawności lub podłączenie do sieci gazowej.

Kontakt w sprawie programu:
Al. Ks. Jerzego Popiełuszki 41
25-155 Kielce

Telefon: 041 368-02-13, 041 366-15-12, 041 333-52-21, 041 333-52-20
Faks: 041 366 09 05 lub wew.300

Godziny urzędowania WFOŚiGW Kielce:
poniedziałek - piętek 7.30-15.30


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny