Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 30-05-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
22389Wydział Techniczno - InwestycyjnyNaczelnik Wydziału


Pokój nr 21Telefon wew. - 244


mgr Agnieszka Bielska

Naczelnik Wydziału Techniczno - InwestycyjnegoOświetlenie Uliczne, Ochrona Środowiska,
Podział Nieruchomości, Drogi, Opinie Urbanistyczne,
Nadawanie Nr Posesji, Regulacja Stanów Prawnych
Pozwolenia Na Wycinkę Drzew


Pokój nr 21Telefon wew. - 244


mgr inż. arch. Jarosław Kawiński

Kierownik Ref. Technicznego
Oświetlenie Uliczne, Ochrona Środowiska,
Podział Nieruchomości, Drogi, Opinie Urbanistyczne,
Nadawanie Nr Posesji, Regulacja Stanów Prawnych
Pozwolenia Na Wycinkę Drzew


Pokój nr 16Telefon wew. - 234


mgr inż. Jarosław Dębicki

Kierownik Ref. Inwestycji wodno-kanalizacyjnych

mgr Weronika Smolińska

Referent

Bogusław Natonek

Inspektor

Zamówienia Publiczne, Inwestycje,
Gospodarka Nieruchomoœciami, Opłata Adiacencka,
Planowanie Przestrzenne, Budownictwo,
Opinie Urbanistyczne, Podział Nieruchomości,
Pozwolenia Na Wycinkę Drzew


Pokój nr 20Telefon wew. - 239


inż. Andrzej Walerowicz

Inspektor

mgr inż. Radosław Polak

Inspektor

mgr inż. Rafał Jurgas

Referent

Oświetlenie Uliczne, Ochrona Środowiska,
Podział Nieruchomości, Drogi, Opinie Urbanistyczne,
Nadawanie Nr Posesji, Regulacja Stanów Prawnych
Pozwolenia Na Wycinkę Drzew


Pokój nr 22Telefon wew. - 248


mgr inż. Sylwia Ślęczek

Inspektor

mgr Eliza Misiura

Podinspektor


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny