Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 15-07-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze ¶rodków WFO¶iGW w Kielcach , w wysoko¶ci 20 000 zł Trwało¶c zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
9759


CZAS WAKACJI W ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W ŚWIRNIE

Ogoszenie swietlica
2020-07-06

Rozmowa z dziećmi o wzmocnieniu wiedzy i zachowań prozdrowotnych związanych z koronawirusem wywołującym chorobę COVID-19. Okres wakacji to najwspanialszy czas na przywrócenie kondycji psychicznej, fizycznej oraz równowagi umysłowej dziecka po wyczerpującej ...

wicej...


WAKACJE TUŻ TUŻ -ŚWIETLICA W GROMADZICACH

Ogoszenie swietlica
2020-07-06

Wakacje tuż tuż więc każdy z nas opowiadał o swoich planach wypoczynkowych. Morze, góry a może Mazury to temat naszych rozmów i prac plastycznych. Były też plany związane z wyjazdem ...

wicej...


W SWIETLICY W GROMADZICACH

Ogoszenie swietlica
2020-07-06

Po długiej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa nareszcie mogliśmy spotkać się w naszej świetlicy. Na wstępie przypomniałyśmy dzieciom o zasadach zachowania się w zaistniałej sytuacji (częste i dokładnie mycie rąk, a ...

wicej...


TYDZIEŃ EKOLOGICZNY W ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W ŚWIRNIE

Ogoszenie swietlica
2020-07-01

W związku z postępującą degradacją środowiska naturalnego (susza, dziura ozonowa, zanieczyszczenie środowiska naturalnego) coraz większego znaczenia na swiecie nabiera edukacja ekologiczna.Toteż i my wspólnie z dziećmi stworzyłyśmy w naszej świetlicy ...

wicej...


WESO?O – w ?wietlicy w ?wirnej

Ogoszenie swietlica
2020-06-17

Gwnym celem naszym jak i wietlicy jest zapewnienie bezpieczestwa dzieciom oraz nauczanie ich prawidowego i aktywnego organizowania czasu wolnego. W wietlicy dzieci mog rozwija swoje zainteresowania z rnych dziedzin kultury, ...

wicej...


"CA?A POLSKA CZYTA DZIECIOM"- ?wietlica ?rodowiskowa w ?wirnej

Ogoszenie swietlica
2020-06-08

Nasza wietlica pod patronatem Gminnej Biblioteki Publicznej w Szewnie wzia udzia w akcji "Caa Polska czyta dzieciom". Zdobyta wiedza na temat rnych zwierzt na pewno zaowocuje w szkole. Caa ...

wicej...


DBAMY O ZIELE? – w ?wietlicy w ?wirnej

Ogoszenie swietlica
2020-06-08

Wychowankowie wietlisty w wirnej zaangaowali si w sadzenie drzewek, krzeww i kwiatw na terenie placu zabaw przy wietlicy. Dzieci wraz z wychowawc wykonay pikne mini ogrdki kwiatowe o ktre bd ...

wicej...


DZIE? DZIECKA W SWIETLICY W ?WIRNEJ

Ogoszenie swietlica
2020-06-08

Dzie 1 czerwca rozpoczlimy rozmow o wzmocnieniu wiedzy i zachowani prozdrowotnych zwizanych z koronawirusem wywoujcym chorob COVID-19. 1 czerwca odby si u nas Dzie Dziecka. Byy konkursy, gry i zabawy ...

wicej...


WZNOWIENIE ZAJ?? W ?WIETLICY ?RODOWISKOWEJ OD DNIA 01.06.2020

Ogoszenie swietlica
2020-05-29

W zwizku z agodzeniem obostrze zwizanych z pandemi COVID-19 wietlica rodowiskowa wznawia zajcia w wietlicy i jej filiach od dnia 01.06.2020 Filie wietlicy rodowiskowej - Bodzechw - Gromadzice - Magonie - wirna - Mikw - Mychw - Godzielin Projekt wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskiej ...

wicej...


DZIE? MAMY – ?wietlica w ?wirnej

Ogoszenie swietlica
2020-05-29

Dzie Mamy wypada, jak co roku 26 maja, czyli we wtorek. To doskonaa okazja, by wyrazi: • swoj mio i wdziczno do mamy za dar ycia, • szacunek za trud woony w wychowanie. Z tej ...

wicej...


?WI?TO FLAGI W MYCHOWIE

Ogoszenie swietlica
2020-05-19

„Powiewa flaga” (Czesaw Janczarski) Powiewa flaga, gdy wiatr si zerwie A na tej fladze biel jest i czerwie. Czerwie – to mio, biel – serca czyste Pikne s nasze barwy ojczyste. Pikne s nasze barwy ojczyste…..Doskonale ...

wicej...


?WIATECZNA SWIETLICA W MYCHOWIE

Ogoszenie swietlica
2020-05-04

wita Wielkanocne to czas, ktry kojarzy Nam si rwnie z corocznym Kiermaszem Wielkanocnym, organizowanym na terenie Gminy Bodzechw. W tym roku odbyby si on ju po raz siedemnasty. Niestety za spraw ...

wicej...


Pomagamy w Mychowie

Ogoszenie swietlica
2020-04-30

Podstaw do tego by pomaga s nie posiadane rodki, a chci. Wsparcie nie zawsze musi opiera si na pomocy materialnej czy finansowej, czsto moe by to co mniej namacalnego tak ...

wicej...


Informacje na temat funkcjonowania ?wietlic

Ogoszenie swietlica
2020-04-08

Informacje na temat funkcjonowania wietlic Szczegy poniej.

wicej...


DZIE? KOBIET - ?WIETLICA W ?WIRNEJ

Ogoszenie swietlica
2020-03-13

W tym tygodniu zorganizowalimy dla naszych dzieci konkurs plastyczny pt: "Jak czcimy wito Dnia Kobiet". Nagrod za kad prac plastyczn bya wasnorcznie robiona wata cukrowa. Na zajciach kulinarnych byy ...

wicej...


O PRZYJA?NI - ?WIETLICA W MAGONIACH

Ogoszenie swietlica
2020-03-11

W dniach 24.-28.02.2020 r rozmawialimy o tym jak by dobrym przyjacielem, wypisywalimy cechy prawdziwego przyjaciela. Dzieci maloway portrety swoich przyjaci. A na zajciach kulinarnych , by to tusty czwartek smaylimy ...

wicej...


O TOLERANCJI - ?WIETLICA W MAGONIACH

Ogoszenie swietlica
2020-03-11

W tym tygodniu rozmawialimy o tolerancji dla odmiennoci innych ludzi. Wsplnie wyjanilimy pojcia tolerancja, uprzedzenie, akceptacja, wyrozumiao. Uczestnicy brali udzia w grach uczcych wyrozumiaoci i tolerancji oraz na kartkach papieru ...

wicej...


WALENTYNKI W ?WIETLICY W MAGONIACH

Ogoszenie swietlica
2020-03-11

WALENTYNKI W WIETLICY W MAGONIACH

wicej...


?WIATOWY DZIE? NIED?WIEDZIA POLARNEGO - ?WIETLICA W GO?DZIELINIE

Ogoszenie swietlica
2020-03-06

Tydzie od 24 do 28 lutego upyn pod hasem "W wietlicy dobrze si bawimy". Dzieci uczestniczyy w zabawach i grach wietlicowych. zorganizowany by turniej tenisa stoowego, teleturniej "Jeden z ...

wicej...


?WIETLICA W ?WIRNEJ

Ogoszenie swietlica
2020-03-02

Wrd codziennych zabaw i zaj tematycznych znalazo si wiele rnych form zajciowych. Gry i zabawy grupowe w wietlicy. Zajcia plastyczne. Zajcia kulinarne. W tym tygodniu razem z dziemi przygotowalimy ...

wicej...

Projekt pn. ''Uporz±dkowanie gospodarki wodno-¶ciekowej w aglomeracji Ostrowiec ¦w. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny O¶rodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum O¶wiaty

Szkoły

O¶rodki zdrowia

Biblioteka


¦WIETLICA ¦RODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo¶ci Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowo¶ci Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ¦WIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

SprawdĽ stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec ¦więtokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny