Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 11-08-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze ¶rodków WFO¶iGW w Kielcach , w wysoko¶ci 20 000 zł Trwało¶c zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
13759Szkoy w Gminie BodzechwPubliczne Przedszkola, Publiczne Szkoy Podstawowem,
Publiczne Gimnazja i Zespoy Szk PublicznychZesp Szk Publicznych w Szewnie
Publiczne Przedszkole i Publiczna Szkoa Podstawowa

Szewna, ul. Langiewicza 3, 27-400 Ostrowiec w.


dyr. mgr Magorzata Turczyska
z-ca dyr. mgr Dorota LasekTelefon:

Fax:

Mail:

(041) 265-60-70

(041) 265-39-44

zspszewna@wp.plZesp Szk Publicznych w Sarnwku
Publiczne Przedszkole i Publiczna Szkoa Podstawowa
im. Jana Pawa II

Sarnwek Duy 11, 27-400 Ostrowiec w.


dyr. mgr Magorzata DudaTelefon:

Mail:

(041) 262-09-89

sarnowek@poczta.onet.plPubliczna Szkoa Podstawowa w Bodzechowie
im. Walentego Stefaskiego z oddziaem gimnazjalnym

ul. Szkolna 12, 27-420 Bodzechw


dyr. mgr Konrad elazowski
z-ca dyr. mgr Krystyna urekTelefon:

Mail:

(041) 265-36-49

zspbodzechow@gmail.comPubliczna Szkoa Podstawowa w Chmielowie
im. Jana Brzechwy

Chmielw, ul. Spacerowa 2, 27-400 Ostrowiec w.


dyr. mgr Aleksandra NowakTelefon:

Mail:

(041) 260-07-34

pspchmielow@gazeta.plPubliczna Szkoa Podstawowa w Szwarszowicach

Szwarszowice 20a, 27-400 Ostrowiec w.


dyr. mgr Joanna StawiarzTelefon:

Fax:

Mail:

(041) 334-16-77

(041) 248-41-90

szwarszowice@wp.plPubliczne Gimnazjum w Szewnie

Szewna, ul. Langiewicza 3, 27-400 Ostrowiec w.


dyr. mgr Irena FarynaTelefon:

Mail:

(041) 265-41-25

szewnagim@wp.plProjekt pn. ''Uporz±dkowanie gospodarki wodno-¶ciekowej w aglomeracji Ostrowiec ¦w. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny O¶rodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum O¶wiaty

Szkoły

O¶rodki zdrowia

Biblioteka


¦WIETLICA ¦RODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo¶ci Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowo¶ci Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ¦WIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

SprawdĽ stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec ¦więtokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny