Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 30-05-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp




www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
22256



Szkoły w Gminie Bodzechów



Publiczne Przedszkola, Publiczne Szkoły Podstawowem,
Publiczne Gimnazja i Zespoły Szkół Publicznych



Zespół Szkół Publicznych w Szewnie
Publiczne Przedszkole i Publiczna Szkoła Podstawowa

Szewna, ul. Langiewicza 3, 27-400 Ostrowiec Św.


dyr. mgr Małgorzata Turczyńska
z-ca dyr. mgr Dorota Lasek



Telefon:

Fax:

Mail:

(041) 265-60-70

(041) 265-39-44

zspszewna@wp.pl



Zespół Szkół Publicznych w Sarnówku
Publiczne Przedszkole i Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II

Sarnówek Duży 11, 27-400 Ostrowiec Św.


dyr. mgr Małgorzata Duda



Telefon:

Mail:

(041) 262-09-89

sarnowek@poczta.onet.pl



Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzechowie
im. Walentego Stefańskiego z oddziałem gimnazjalnym

ul. Szkolna 12, 27-420 Bodzechów


dyr. mgr Konrad Żelazowski
z-ca dyr. mgr Krystyna Żurek



Telefon:

Mail:

(041) 265-36-49

zspbodzechow@gmail.com



Publiczna Szkoła Podstawowa w Chmielowie
im. Jana Brzechwy

Chmielów, ul. Spacerowa 2, 27-400 Ostrowiec Św.


dyr. mgr Aleksandra Nowak



Telefon:

Mail:

(041) 260-07-34

pspchmielow@gazeta.pl



Publiczna Szkoła Podstawowa w Szwarszowicach

Szwarszowice 20a, 27-400 Ostrowiec Św.


dyr. mgr Joanna Stawiarz



Telefon:

Fax:

Mail:

(041) 334-16-77

(041) 248-41-90

szwarszowice@wp.pl



Publiczne Gimnazjum w Szewnie

Szewna, ul. Langiewicza 3, 27-400 Ostrowiec Św.


dyr. mgr Irena Faryna



Telefon:

Mail:

(041) 265-41-25

szewnagim@wp.pl







Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl





Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny