Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 11-08-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze ¶rodków WFO¶iGW w Kielcach , w wysoko¶ci 20 000 zł Trwało¶c zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
13752Dane teleadresoweAdresUrzd Gminy Bodzechw
z/s w Ostrowcu w.

Ul. Mikoaja Reja 10
27-400 Ostrowiec witokrzyski

Powiat: ostrowiecki
Wojewdztwo: witokrzyskie
Rodzaj gminy: wiejskaTelefon, fax, e-mailTelefon:


(041) 265-38-38
(041) 265-27-45

Fax:


(041) 265-54-40
(041) 265-10-38

E-mail:


urzad@ugb.plKonto bankowe, NIP, REGONNr konta bankowego
Urzdu Gminy Bodzechw
Bank Spdzielczy
w Ostrowcu w.
Rodzaj wpat:
- podatki.

14-8507-0004-2001-0047-6733-0001

Nr konta bankowego
Gminy Bodzechw
Bank Spdzielczy
w Ostrowcu w.
Rodzaj Wpat opaty:
- woda,
- cieki.

69-8507-0004-2001-0049-2919-0001

Nr konta bankowego
Gminy Bodzechw
Bank Spdzielczy
w Ostrowcu w.
Rodzaj wpat:
- nalene udziay w podatku dochowym,
- dotacje.

73-8507-0004-2001-0048-5474-0004

Nr konta bankowego
Urzdu Gminy Bodzechw
Bank Spdzielczy
w Ostrowcu w.
Rodzaj wpat:
- oplata skarbowa,
- oplata eksploatacyjna,
- oplata adiacencka,
- za zajcie pasa drogowego,
- za uytkowanie wieczyste gruntu,
- trway zarzd nieruchomoci zabudowan,
- warunki zabudowy,
- zezwolenie na sprzeda alkoholu,
- budowa przyczy kanalizacyjnych,
- udostpnienie danych osobowych,
- czynsz za obwody owieckie,
- utylizacja odpadw azbestowych,
- opata produktowa,
- oraz inne opaty lokalne.

05-8507-0004-2001-0047-6733-0066

NIP Gminy:
Regon Gminy:

661-166-70-96
291009998

NIP Urzdu:
Regon Urzdu:

661-220-87-98
000534753Projekt pn. ''Uporz±dkowanie gospodarki wodno-¶ciekowej w aglomeracji Ostrowiec ¦w. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny O¶rodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum O¶wiaty

Szkoły

O¶rodki zdrowia

Biblioteka


¦WIETLICA ¦RODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo¶ci Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowo¶ci Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ¦WIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

SprawdĽ stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec ¦więtokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny