Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 18-11-2018r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
389Dane teleadresoweAdresUrząd Gminy Bodzechów
z/s w Ostrowcu Św.

Ul. Mikołaja Reja 10
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Powiat: ostrowiecki
Województwo: świętokrzyskie
Rodzaj gminy: wiejskaTelefon, fax, e-mailTelefon:


(041) 265-38-38
(041) 265-27-45

Fax:


(041) 265-54-40
(041) 265-10-38

E-mail:


urzad@ugb.plKonto bankowe, NIP, REGONNr konta bankowego
Urzędu Gminy Bodzechów
Bank Spółdzielczy
w Ostrowcu Św.
Rodzaj wpłat:
- podatki.

14-8507-0004-2001-0047-6733-0001

Nr konta bankowego
Gminy Bodzechów
Bank Spółdzielczy
w Ostrowcu Św.
Rodzaj Wpłat opłaty:
- woda,
- ścieki.

69-8507-0004-2001-0049-2919-0001

Nr konta bankowego
Gminy Bodzechów
Bank Spółdzielczy
w Ostrowcu Św.
Rodzaj wpłat:
- należne udziały w podatku dochowym,
- dotacje.

73-8507-0004-2001-0048-5474-0004

Nr konta bankowego
Urzędu Gminy Bodzechów
Bank Spółdzielczy
w Ostrowcu Św.
Rodzaj wpłat:
- oplata skarbowa,
- oplata eksploatacyjna,
- oplata adiacencka,
- za zajęcie pasa drogowego,
- za użytkowanie wieczyste gruntu,
- trwały zarząd nieruchomoœcią zabudowaną,
- warunki zabudowy,
- zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
- budowa przyłączy kanalizacyjnych,
- udostępnienie danych osobowych,
- czynsz za obwody łowieckie,
- utylizacja odpadów azbestowych,
- opłata produktowa,
- oraz inne opłaty lokalne.

05-8507-0004-2001-0047-6733-0066

NIP Gminy:
Regon Gminy:

661-166-70-96
291009998

NIP Urzędu:
Regon Urzędu:

661-220-87-98
000534753Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny