Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 30-05-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
22220Dane teleadresoweAdresUrząd Gminy Bodzechów
z/s w Ostrowcu Św.

Ul. Mikołaja Reja 10
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Powiat: ostrowiecki
Województwo: świętokrzyskie
Rodzaj gminy: wiejskaTelefon, fax, e-mailTelefon:


(041) 265-38-38
(041) 265-27-45

Fax:


(041) 265-54-40
(041) 265-10-38

E-mail:


urzad@ugb.plKonto bankowe, NIP, REGONNr konta bankowego
Urzędu Gminy Bodzechów
Bank Spółdzielczy
w Ostrowcu Św.
Rodzaj wpłat:
- podatki.

14-8507-0004-2001-0047-6733-0001

Nr konta bankowego
Gminy Bodzechów
Bank Spółdzielczy
w Ostrowcu Św.
Rodzaj Wpłat opłaty:
- woda,
- ścieki.

69-8507-0004-2001-0049-2919-0001

Nr konta bankowego
Gminy Bodzechów
Bank Spółdzielczy
w Ostrowcu Św.
Rodzaj wpłat:
- należne udziały w podatku dochowym,
- dotacje.

73-8507-0004-2001-0048-5474-0004

Nr konta bankowego
Urzędu Gminy Bodzechów
Bank Spółdzielczy
w Ostrowcu Św.
Rodzaj wpłat:
- oplata skarbowa,
- oplata eksploatacyjna,
- oplata adiacencka,
- za zajęcie pasa drogowego,
- za użytkowanie wieczyste gruntu,
- trwały zarząd nieruchomoœcią zabudowaną,
- warunki zabudowy,
- zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
- budowa przyłączy kanalizacyjnych,
- udostępnienie danych osobowych,
- czynsz za obwody łowieckie,
- utylizacja odpadów azbestowych,
- opłata produktowa,
- oraz inne opłaty lokalne.

05-8507-0004-2001-0047-6733-0066

NIP Gminy:
Regon Gminy:

661-166-70-96
291009998

NIP Urzędu:
Regon Urzędu:

661-220-87-98
000534753Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny