Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 18-11-2018r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
503Składy Komisji Rady Gminy BodzechówKomisja Budżetu, Finansów i Inicjatyw Społecznych


1.

Frańczak Elżbieta - Przewodniczący

2.

Łebek Maria

3.

Kozłowski Jerzy

4.

Kwaśniak-Wiatrowska Zofia

5.

Masternak Hanna

6.

Majewski Wiesław

7.

Cisek Wiesław

8.


Polak JózefKomisja Socjalna, Zdrowia, Opieki Społecznej,
Oświaty, Kultury i Sportu


1.

Dąbrowski Zbigniew - Przewodniczący

2.

Łebek Maria

3.

Ćwik Władysława

4.

Frańczak Renata

5.

Jurys Bogusław

6.

Kwaśniak-Wiatrowska Zofia

7.

Płatek Bożena

8.


Cisek WiesławKomisja Rolnictwa, Handlu i Usług


1.

Kozłowski Jerzy - Przewodniczący

2.

Kozłowski Sławomir

3.

Płatek Bożena

4.

Sierpień Zbignieww

5.

Klepacz Krzysztof

6.

Majewski Wiesław

7.


Kwaśniak-Wiatrowska ZofiaKomisja Bezpieczeństwa Publicznego,
Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska


1.

Cisek Wiesław - Przewodniczący

2.

Masternak Hanna

3.

Jurys Bogusław

4.

Kozłowski Sławomir

5.

Majewski Wiesław

6.


Sierpień ZbigniewKomisja Mieszkaniowa


1.

Masternak Hanna - Przewodniczący

2.

Dąbrowski Zbigniew

3.

Płatek Bożena

4.

Ćwik Władysława

5.


Klepacz KrzysztofKomisja Rewizyjna


1.

Kwaśniak-Wiatrowska Zofia - Przewodniczący

2.

Frańczak Renata

3.


Majewski Wiesław


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny