Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 11-08-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze ¶rodków WFO¶iGW w Kielcach , w wysoko¶ci 20 000 zł Trwało¶c zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
13877Skady Komisji Rady Gminy BodzechwKomisja Budetu, Finansw i Inicjatyw Spoecznych


1.

Renata Kiszka - Przewodniczcy

2.

Kowalska Barbara - Z-ca Przewodniczcego

3.

Patek Boena

4.

Cisek Wiesaw

5.

Jurys Bogusaw

6.

Kozowski Sawomir

7.

Kozowski Jerzy

8.


ebek Maria


9.


Tomasz doKomisja Socjalna, Zdrowia, Opieki Spoecznej,
Owiaty, Kultury i Sportu


1.

ebek Maria - Przewodniczcy

2.

Stpie Anna

3.

wik Wadysawa

4.

Patek Boena

5.

Kiszka Renata

6.

Kowalska Barbara

7.

Harany Wioletta

9.

Niedbaa Monika

10.


Kubicki KrzysztofKomisja Rolnictwa, Handlu i Usug


1.

Harany Wioletta - Przewodniczcy

2.

Kiszka Renata

3.

Majewski Wiesaw

4.

Kozowski Jerzy

5.

Tomasz do


Komisja Bezpieczestwa Publicznego,
Ochrony Przeciwpoarowej i Ochrony rodowiska


1.

Majewski Wiesaw - Przewodniczcy

2.

Kowalska Barbara

3.

Cisek Wiesaw

4.

Jurys Bogusaw

5.

Kozowski Sawomir

6.


Kubicki KrzysztofKomisja Mieszkaniowa


1.

Kozowski Sawomir - Przewodniczcy

2.

wik Wadysawa

3.

Stpie Anna

4.

Patek Boena

5.


Niedbaa MonikaKomisja Rewizyjna


1.

Patek Boena

2.

Niedbaa Monika

3.


Kubicki KrzysztofKomisja skarg, wnioskw i petycji


1.

Kozowski Jerzy

2.

Kowalska Barbara

3.


Stpie Anna


Projekt pn. ''Uporz±dkowanie gospodarki wodno-¶ciekowej w aglomeracji Ostrowiec ¦w. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny O¶rodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum O¶wiaty

Szkoły

O¶rodki zdrowia

Biblioteka


¦WIETLICA ¦RODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo¶ci Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowo¶ci Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ¦WIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

SprawdĽ stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec ¦więtokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny