Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 11-08-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze ¶rodków WFO¶iGW w Kielcach , w wysoko¶ci 20 000 zł Trwało¶c zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
13765PODATKI - formularze i wnioski do pobrania - druki obowizujce od 01.07.2019 roku
Wnioski

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

243 kBWniosek o wydanie zawiadczenia o niezaleganiu w podatkach

49 kBWniosek o wydanie zawiadzczenia w sprawie posiadania lub nieposiadania gospodarstwa rolnego

35 kBWniosek o zwolnienie i ulgi w podatku rolnym z tytulu nabycia gruntow

35 kBOswiadczenie o sytuacji rodzinnej, materialnej i finansowej zalacznik nr 1 do podania o umorzenie

35 kBPodatek rolny: osoby fizyczne

Informacja o gruntach (IR-1)

49 kBZa. do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegajcych opodatkowaniu (ZIR-1)

35 kBZa. do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIR-2)

34 kBZa. do informacji o gruntach - dane pozostaych podatnikw (ZIR-3)

33 kBPodatek rolny: osoby prawne

Deklaracja na podatek rolny (DR-1)

64 kB
Za. do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegajcych opodatkowaniu (ZDR-1)

36 kB
Za. do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDR-2)

35 kBPodatek od nieruchomoci: osoby fizyczne

Informacja o nieruchomociach i obiektach budowlanych (IN-1)

62 kB
Za. do informacji o nieruchomociach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegajcych opodatkowaniu (ZIN-1)

37 kB
Za. do informacji o nieruchomociach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIN-2)

37 kBZa. do informacji o nieruchomociach i obiektach budowlanych - dane pozostaych podatnikw (ZIN-3)

33 kBPodatek od nieruchomoci: osoby prawne

Deklaracja na podatek od nieruchomoci(DN-1)

193 kB
Za. do deklaracji na podatek od nieruchomoci - dane o przedmiotach opodatkowania podlegajcych opodatkowaniu (ZDN-1)

38 kB
Za. do deklaracji na podatek od nieruchomoci - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDN-2)

38 kBPodatek leny: osoby fizyczne

Informacja o lasach (IL-1)

43 kBZa. do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegajcych opodatkowaniu (ZIL-1)

33 kBZa. do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIL-2)

33 kBZa. do informacji o lasach - dane pozostaych podatnikw (ZIL-3)

33 kBPodatek leny: osoby prawne

Informacja o lasach (IL-1)

52 kBZa. do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegajcych opodatkowaniu (ZIL-1)

33 kBZa. do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIL-2)

33 kBDruki obowizujce do 30.06.2019 roku

Deklaracja na podatek lesny

238 kBDeklaracja na podatek rolny

259 kBDeklaracja na podatek od nieruchomosci

281 kBInformacja w sprawie podatku od nieruchomoci rolnego i lenego

418 kB

Projekt pn. ''Uporz±dkowanie gospodarki wodno-¶ciekowej w aglomeracji Ostrowiec ¦w. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny O¶rodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum O¶wiaty

Szkoły

O¶rodki zdrowia

Biblioteka


¦WIETLICA ¦RODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo¶ci Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowo¶ci Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ¦WIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

SprawdĽ stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec ¦więtokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny