Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 18-11-2018r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
438Ref. Gospodarki KomunalnejAdresRef. Gospodarki Komunalnej
z/s w Szewnie

Szewna, ul. Dolna 3
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Powiat: ostrowiecki
Województwo: świętokrzyskie


Telefon, fax, e-mailTelefon:

(041) 265-24-20

Fax:

(041) 265-22-45

E-mail:


gzgk@poczta.fmKierownikmgr inż. Witold Ciepliński

Sekretariat, zgłoszenia awarii i usług


Pokój nr 1Telefon wew. - 101


mgr Agnieszka Krakowiak
KASA, Odpady komunalne, deklaracje dot. odpadów, rozliczenia wpłat za odpady


Pokój nr 2Telefon wew. - 107


Michał Olszewski

Referent

Ewelina Cholewa

Referent

Ryszard Nikodem

Inspektor
Rozliczenia dot. wody i kanalizacji, podpisywanie umów na dostarczenie wody i odprowadzanie œcieków, umowy najmu lokali, sprawy dot. mieszkań komunalnych


Pokój nr 3Telefon wew. - 104


Elżbieta Stawiarska

Referent

mgr Renata Baran
Rozliczenia dot. czynszy mieszkaniowych, lokali użytkowych, fakturowanie usług


Pokój nr 4Telefon wew. - 106


mgr Anna Kusińska
Obsługa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, wydawanie zapewnień i warunków technicznych dot. wody i kanalizacji, uzgodnienia projektów wodno – kanalizacyjnych


Pokój nr 5Telefon wew. - 105


Jerzy Borek

Specjalista

Mariusz Nowocień


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny