Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 17-10-2018r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
815Dzień Bezpiecznego Internetu w PSP im. Jana Brzechwy w Chmielowie.

Ogłoszenie ogólne
2018-02-12

Uczniowie PSP w Chmielowie czynnie włączyli się w obchody Dnia Bezpiecznego Internetu. Akcję rozpoczęto cyklem lekcji w kl. III - VII, których tematem było tegoroczne hasło DBI Tworzymy kulturę szacunku w sieci, gdzie dyskutowano nad miejscem Internetu w życiu młodego człowieka, omawiano sytuację ucznia w sieci, zadawano pytania: jak używać mediów, by nie pochłaniały dziecku połowy życia? Jak budować w sieci kulturę zrozumienia, zaufania i tolerancji, aby nie narażać się na szereg niepokojących zjawisk: cyberprzemoc, hejt, seksting, ksenofobię.

Lekcje te zaowocowały zorganizowaniem debaty na forum szkoły, której uwieńczeniem było głosowanie publiczności szkolnej nad problemem: Czy Internet ma dobry, czy zły wpływ na wychowanie i rozwój ucznia?

Uczniowie z kl. 7., przygotowali inscenizację ilustrującą sytuację dziecka uzależnionego od Internetu. Obrazowo przedstawili zagrożenia czające się w sieci: wirusy, złe treści, spam, uzależnienie, wyizolowanie, popsute więzi rodzinne. To było bardzo pouczające zwłaszcza dla najmłodszych uczniów.

Następnie Marszałek Debaty Zuzanna Kućmaja z kl. 7., przedstawiła problem. Sekretarz Debaty Anna Bęben z kl. 7., wyjaśniła zasady głosowania i pilnowała porządku obrad. Do pojedynku na słowa stanęły dwie drużyny Obrońcy Tezy: Tak, Internet ma dobry wpływ na wychowanie i rozwój ucznia, w składzie: Nikodem Skowron kl.5., Jakub Żelazowski kl. 4., i Martyna Bartnik kl.4. Przeciwne zdanie reprezentowała Drużyna Opozycji: Natalia Adamska kl. 6., Julia Rakoczy kl. 5. i Mikołaj Gębura kl. 4. Z obu stron padały dobitne argumenty: Internet, to niezastąpione źródło wiedzy, szybkie i wszechstronne, istnieje po to by nam służyć (Nikodem Skowron); Nie każdy bezpiecznie korzysta z sieci, istnieje niebezpieczeństwo, że Internet zabiera czas, psuje wzrok, rządzi wami, uzależnia (Natalia Adamska); To nie Internet każe uczniowi marnować czas na filmiki, zamiast pogłębiać wiadomości z lekcji. Sami o tym decydujemy {…} Możecie dorównać pomysłowością dziewczynie i chłopakowi z innych krajów Europy, wyzbywacie się kompleksów - będąc w małych miejscowościach przemierzacie cały świat. Żadne pokolenie tego nie doświadczyło(Jakub Żelazowski);{…} żadne pokolenie (w czasach pokoju) nie było narażone na tyle brutalnych, brudnych i fałszywych treści. Skąd wiesz z kim rozmawiasz w sieci? Może on zaplanował zrobić ci krzywdę i dokona tego! Jeszcze nigdy „złe treści” nie rozprzestrzeniały się tak szybko, Można zostać okradzionym, nie tylko z pieniędzy składanych na koncie bankowym, ale z godności (Julia Rakoczy); Nowe technologie dają nam wprost nieograniczone możliwości. Tego nie da się zatrzymać! Tego trzeba bezpiecznie używać! Mądrzy ludzie bezpiecznie korzystają z gier, zakupów i bankowości. Jeśli ktoś zachowuje się nieodpowiedzialnie i niepotrzebnie siebie naraża, nie słucha rad Rodziców, to niezależnie od tego, czy Internet istnieje czy nie – taki człowiek nigdy do niczego nie dojdzie! Dlatego INTERNET MA DOBRY WPŁYW NA WYCHOWANIE I ROZWÓJ UCZNIA! Trzeba umieć z niego korzystać! (Martyna Bartnik); Co czwarty rodzic przyznaje się, że nie jest w stanie kontrolować – jak jego dziecko używa Internetu. Sześcioletnie dzieci świetnie surfują, zanim do takiego dotrze, że to trzeba z głową korzystać z Internetu, już będzie po nim. Przestanie być sobą, zanim jeszcze zacznie być sobą. Dlatego INTERNET NIE MA DOBRREGO WPŁYWU NA WYCHOWANIE I ROZWÓJ UCZNIÓW. Internet zabiera nam dzieciństwo! Pomyślcie nad tym! (Mikołaj Gębura)
Publiczność w głosowaniu rozstrzygnęła problem na korzyść tezy: Internet ma dobry wpływ na wychowanie i rozwój ucznia.

Warto organizować takie akcje w szkołach, dzieci nabierają świadomości co do zagrożeń otaczającego świata i uczą się je rozpoznawać i o nich dyskutować, podejmować decyzje, szanować zdanie innych oraz chronić siebie i innych. To prosta droga do uczenia się odpowiedzialności i budowania kultury szacunku w sieci by była bezpieczna dla każdego.

Nad organizacją obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu czuwały Anna Zasada, nauczyciel matematyki i Małgorzata Klepacz, nauczyciel języka polskiego.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny