STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 06-02-2023r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
123936Czystsze powietrzePrzewidywanie warunkw smogowych z 72-godzinnym wyprzedzeniem

Ogoszenie czystsze
2019-03-29

Od 1 stycznia 2019 r. IO-PIB ustawowo odpowiada za wykonywanie oblicze i prognoz jakoci powietrza dla terytorium Polski. Prognozy krtkoterminowe maj na celu przewidywanie warunkw smogowych z 72-godzinnym wyprzedzeniem. Wyniki codziennych ...

wicej...


Og?oszenie

Ogoszenie czystsze
2019-03-14

Wjt Gminy Bodzechw zaprasza mieszkacw Gminy Bodzechw na spotkania informacyjne, organizowane przez Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska w Kielcach, dotyczce moliwoci pozyskania dofinansowania na ocieplenie domu, bd na wymian starego, ...

wicej...


Og?oszenie o naborze wnioskw!

Ogoszenie czystsze
2019-01-03

Urzd Gminy Bodzechw ogasza nabr wnioskw o przyznanie dotacji celowej w 2019 roku na dofinansowanie kosztw inwestycji z zakresu ochrony rodowiska polegajcej na wymianie urzdze grzewczych w budynkach mieszkalnych ...

wicej...


Og?oszenie

Ogoszenie czystsze
2018-09-04

Urzd Gminy Bodzechw przypomina o moliwoci skorzystania z dotacji celowej w 2018 roku na dofinansowanie kosztw inwestycji z zakresu ochrony rodowiska polegajcej na wymianie urzdzenia grzewczego w budynkach mieszkalnych ...

wicej...


Nabr wnioskw w ramach programu „ZORZA” – Czyste powietrze nad ?wi?tokrzyskim ...

Ogoszenie czystsze
2018-02-28

Nabr wnioskw nr 1 dla zada realizowanych w ramach programu „ZORZA” – Czyste powietrze nad witokrzyskim - Edycja 2018 Zarzd Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – zgodnie ...

wicej...


SPRAWD? STAN POWIETRZA

Ogoszenie czystsze
2018-02-13

SPRAWD STAN POWIETRZA W SWOJEJ GMINIE : link do strony: ---tutaj---. RAPORT O STANIE POWIETRZA W OSTROWCU W. ---tutaj---.

wicej...


Og?oszenie o naborze wnioskw!

Ogoszenie czystsze
2018-01-08

Urzd Gminy Bodzechw ogasza nabr wnioskw o przyznanie dotacji celowej w 2018 roku na dofinansowanie kosztw inwestycji z zakresu ochrony rodowiska polegajcej na wymianie urzdzenia grzewczego w budynkach mieszkalnych pooonych ...

wicej...


Og?oszenie o naborze wnioskw !

Ogoszenie czystsze
2017-09-11

Urzd Gminy Bodzechw ogasza nabr wnioskw o przyznanie dotacji celowej w 2017 roku na dofinansowanie kosztw inwestycji z zakresu ochrony rodowiska polegajcej na wymianie urzdzenia grzewczego w budynkach mieszkalnych pooonych ...

wicej...


WZNOWIENIE NABORU od 15 wrze?nia 2017r.

Ogoszenie czystsze
2017-09-11

Informujemy i Zarzd Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach zgodnie z decyzjami podjtymi na posiedzeniach w dniu 10 stycznia 2017 r. oraz w dniu 13 stycznia 2017 ...

wicej...


Przyjmowanie wnioskw w ramach programu "ZORZA zawieszone

Ogoszenie czystsze
2017-06-06

Zarzd Wojewdzkiego FOiGW w Kielcach informuje o zawieszeniu przyjmowania wnioskw w ramach programu "ZORZA" Poniej szczegy.

wicej...

Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny