Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 09-04-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
6704Czystsze powietrzePrzewidywanie warunków smogowych z 72-godzinnym wyprzedzeniem

Ogłoszenie czystsze
2019-03-29

Od 1 stycznia 2019 r. IOŚ-PIB ustawowo odpowiada za wykonywanie obliczeń i prognoz jakości powietrza dla terytorium Polski. Prognozy krótkoterminowe mają na celu przewidywanie warunków smogowych z 72-godzinnym wyprzedzeniem. Wyniki codziennych ...

więcej...


Ogłoszenie

Ogłoszenie czystsze
2019-03-14

Wójt Gminy Bodzechów zaprasza mieszkańców Gminy Bodzechów na spotkania informacyjne, organizowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Kielcach, dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania na ocieplenie domu, bądź na wymianę starego, ...

więcej...


Ogłoszenie o naborze wniosków!

Ogłoszenie czystsze
2019-01-03

Urząd Gminy Bodzechów ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej w 2019 roku na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegającej na wymianie urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych ...

więcej...


Ogłoszenie

Ogłoszenie czystsze
2018-09-04

Urząd Gminy Bodzechów przypomina o możliwości skorzystania z dotacji celowej w 2018 roku na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegającej na wymianie urządzenia grzewczego w budynkach mieszkalnych ...

więcej...


Nabór wniosków w ramach programu „ZORZA” – Czyste powietrze nad Świętokrzyskim ...

Ogłoszenie czystsze
2018-02-28

Nabór wniosków nr 1 dla zadań realizowanych w ramach programu „ZORZA” – Czyste powietrze nad Świętokrzyskim - Edycja 2018 Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – zgodnie ...

więcej...


SPRAWDŹ STAN POWIETRZA

Ogłoszenie czystsze
2018-02-13

SPRAWDŹ STAN POWIETRZA W SWOJEJ GMINIE : link do strony: ---tutaj---. RAPORT O STANIE POWIETRZA W OSTROWCU ŚW. ---tutaj---.

więcej...


Ogłoszenie o naborze wniosków!

Ogłoszenie czystsze
2018-01-08

Urząd Gminy Bodzechów ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej w 2018 roku na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegającej na wymianie urządzenia grzewczego w budynkach mieszkalnych położonych ...

więcej...


Ogłoszenie o naborze wniosków !

Ogłoszenie czystsze
2017-09-11

Urząd Gminy Bodzechów ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej w 2017 roku na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegającej na wymianie urządzenia grzewczego w budynkach mieszkalnych położonych ...

więcej...


WZNOWIENIE NABORU od 15 września 2017r.

Ogłoszenie czystsze
2017-09-11

Informujemy iż Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach zgodnie z decyzjami podjętymi na posiedzeniach w dniu 10 stycznia 2017 r. oraz w dniu 13 stycznia 2017 ...

więcej...


Przyjmowanie wniosków w ramach programu "ZORZA zawieszone

Ogłoszenie czystsze
2017-06-06

Zarząd Wojewódzkiego FOŚiGW w Kielcach informuje o zawieszeniu przyjmowania wniosków w ramach programu "ZORZA" Poniżej szczegóły.

więcej...

Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny