Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 10-12-2018r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
1775Czystsze powietrzeOgłoszenie

Ogłoszenie czystsze
2018-09-04

Urząd Gminy Bodzechów przypomina o możliwości skorzystania z dotacji celowej w 2018 roku na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegającej na wymianie urządzenia grzewczego w budynkach mieszkalnych ...

więcej...


Nabór wniosków w ramach programu „ZORZA” – Czyste powietrze nad Świętokrzyskim ...

Ogłoszenie czystsze
2018-02-28

Nabór wniosków nr 1 dla zadań realizowanych w ramach programu „ZORZA” – Czyste powietrze nad Świętokrzyskim - Edycja 2018 Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – zgodnie ...

więcej...


SPRAWDŹ STAN POWIETRZA

Ogłoszenie czystsze
2018-02-13

SPRAWDŹ STAN POWIETRZA W SWOJEJ GMINIE : link do strony: ---tutaj---. RAPORT O STANIE POWIETRZA W OSTROWCU ŚW. ---tutaj---.

więcej...


Ogłoszenie o naborze wniosków!

Ogłoszenie czystsze
2018-01-08

Urząd Gminy Bodzechów ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej w 2018 roku na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegającej na wymianie urządzenia grzewczego w budynkach mieszkalnych położonych ...

więcej...


Ogłoszenie o naborze wniosków !

Ogłoszenie czystsze
2017-09-11

Urząd Gminy Bodzechów ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej w 2017 roku na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegającej na wymianie urządzenia grzewczego w budynkach mieszkalnych położonych ...

więcej...


WZNOWIENIE NABORU od 15 września 2017r.

Ogłoszenie czystsze
2017-09-11

Informujemy iż Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach zgodnie z decyzjami podjętymi na posiedzeniach w dniu 10 stycznia 2017 r. oraz w dniu 13 stycznia 2017 ...

więcej...


Przyjmowanie wniosków w ramach programu "ZORZA zawieszone

Ogłoszenie czystsze
2017-06-06

Zarząd Wojewódzkiego FOŚiGW w Kielcach informuje o zawieszeniu przyjmowania wniosków w ramach programu "ZORZA" Poniżej szczegóły.

więcej...


Wsparcie finansowe do wymiany kotłów/pieców na nowoczesne

Ogłoszenie czystsze
2017-04-25

Informacja dla mieszkańców planujących wymianę kotłów/pieców na nowoczesne, bądź planujących podłączenie do sieci gazowej!!! Program Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach dla osób fizycznych - "ZORZA" - Czyste ...

więcej...


INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Ogłoszenie czystsze
2017-04-21

Odpadów z tworzyw sztucznych nie należy spalać w domowych piecach czy kotłowniach, ponieważ w panujących tam warunkach rozkład termiczny spalanych tworzyw przebiega w zbyt niskiej temperaturze (180-500°C) i przy zbyt ...

więcej...

Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny