Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 14-07-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze ¶rodków WFO¶iGW w Kielcach , w wysoko¶ci 20 000 zł Trwało¶c zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
9700Czystsze powietrzePrzewidywanie warunkw smogowych z 72-godzinnym wyprzedzeniem

Ogoszenie czystsze
2019-03-29

Od 1 stycznia 2019 r. IO-PIB ustawowo odpowiada za wykonywanie oblicze i prognoz jakoci powietrza dla terytorium Polski. Prognozy krtkoterminowe maj na celu przewidywanie warunkw smogowych z 72-godzinnym wyprzedzeniem. Wyniki codziennych ...

wicej...


Og?oszenie

Ogoszenie czystsze
2019-03-14

Wjt Gminy Bodzechw zaprasza mieszkacw Gminy Bodzechw na spotkania informacyjne, organizowane przez Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska w Kielcach, dotyczce moliwoci pozyskania dofinansowania na ocieplenie domu, bd na wymian starego, ...

wicej...


Og?oszenie o naborze wnioskw!

Ogoszenie czystsze
2019-01-03

Urzd Gminy Bodzechw ogasza nabr wnioskw o przyznanie dotacji celowej w 2019 roku na dofinansowanie kosztw inwestycji z zakresu ochrony rodowiska polegajcej na wymianie urzdze grzewczych w budynkach mieszkalnych ...

wicej...


Og?oszenie

Ogoszenie czystsze
2018-09-04

Urzd Gminy Bodzechw przypomina o moliwoci skorzystania z dotacji celowej w 2018 roku na dofinansowanie kosztw inwestycji z zakresu ochrony rodowiska polegajcej na wymianie urzdzenia grzewczego w budynkach mieszkalnych ...

wicej...


Nabr wnioskw w ramach programu „ZORZA” – Czyste powietrze nad ?wi?tokrzyskim ...

Ogoszenie czystsze
2018-02-28

Nabr wnioskw nr 1 dla zada realizowanych w ramach programu „ZORZA” – Czyste powietrze nad witokrzyskim - Edycja 2018 Zarzd Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – zgodnie ...

wicej...


SPRAWD? STAN POWIETRZA

Ogoszenie czystsze
2018-02-13

SPRAWD STAN POWIETRZA W SWOJEJ GMINIE : link do strony: ---tutaj---. RAPORT O STANIE POWIETRZA W OSTROWCU W. ---tutaj---.

wicej...


Og?oszenie o naborze wnioskw!

Ogoszenie czystsze
2018-01-08

Urzd Gminy Bodzechw ogasza nabr wnioskw o przyznanie dotacji celowej w 2018 roku na dofinansowanie kosztw inwestycji z zakresu ochrony rodowiska polegajcej na wymianie urzdzenia grzewczego w budynkach mieszkalnych pooonych ...

wicej...


Og?oszenie o naborze wnioskw !

Ogoszenie czystsze
2017-09-11

Urzd Gminy Bodzechw ogasza nabr wnioskw o przyznanie dotacji celowej w 2017 roku na dofinansowanie kosztw inwestycji z zakresu ochrony rodowiska polegajcej na wymianie urzdzenia grzewczego w budynkach mieszkalnych pooonych ...

wicej...


WZNOWIENIE NABORU od 15 wrze?nia 2017r.

Ogoszenie czystsze
2017-09-11

Informujemy i Zarzd Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach zgodnie z decyzjami podjtymi na posiedzeniach w dniu 10 stycznia 2017 r. oraz w dniu 13 stycznia 2017 ...

wicej...


Przyjmowanie wnioskw w ramach programu "ZORZA zawieszone

Ogoszenie czystsze
2017-06-06

Zarzd Wojewdzkiego FOiGW w Kielcach informuje o zawieszeniu przyjmowania wnioskw w ramach programu "ZORZA" Poniej szczegy.

wicej...

Projekt pn. ''Uporz±dkowanie gospodarki wodno-¶ciekowej w aglomeracji Ostrowiec ¦w. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny O¶rodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum O¶wiaty

Szkoły

O¶rodki zdrowia

Biblioteka


¦WIETLICA ¦RODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo¶ci Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowo¶ci Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ¦WIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

SprawdĽ stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec ¦więtokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny