Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 30-05-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
22213Koła Gospodyń Wiejskich
      W Gminie Bodzechów lokalne tradycje kultywują Koła Gospodyń Wiejskich zrzeszonych w Gminnym Stowarzyszeniu Gospodyń Wiejskich w Gminie Bodzechów . Prezesem Gminnego Stowarzyszenia jest Pani Teresa CiŸdziel, Zastępcą Przewodniczącej jest Pani Wanda Nowocień, Skarbnikiem jest Pani Zofia Kogut, Sekretarzem jest Pani Henryka Staroszczuk.
      Działające Koła współorganizują festyny dla mieszkańców, imprezy plenerowe, pikniki rodzinne, spotkania z ciekawymi ludŸmi, warsztaty rękodzieła itp. Do stałego kalendarza wpisały się coroczne : Jarmark Wielkanocny, Letnie Spotkania z Folklorem, święto Pieczonego Ziemniaka, Dożynki, Kiermasz Bożonanrodzeniowy. Wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich to organizacje pielęgnując tradycje ludowe, podtrzymujące kulturę regionalną i rodzimy folklor. Poprzez swoją działalność umacniają więzi międzyludzkie i społeczne. Są inicjatorami przemian społecznych, śpiewają, szydełkują, haftują, pieką chleb i ciasta, popularyzują regionalne potrawy. Wszystkie Koła współpracują z placówkami oświatowymi i kulturalnymi na terenie gminy oraz powiatu. Wymieniają się osiągnięciami i doświadczeniami z zaprzyjaŸnioną warszawską dzielnicą Żoliborz.
      Najmłodszym z Kół jest miłkowskie Koło Gospodyń Wiejskich, które powstało kilka tygodni temu. Oto funkcjonujące Koła Gospodyń Wiejskich w Gminie Bodzechów:
BODZECHÓW, CHMIELÓW, GODZIELIN, JĘDRZEJOWICE, JĘDRZEJÓW, MAGONIE, MIŁKÓW, SARNÓWEK, SZWARSZOWICE, SZEWNA, GROMADZICE oraz GRUPA KOBIET AKTYWNYCH WÓLKA BODZECHOWSKA/PRZYBOROW.

      1. KGW BODZECHÓW rozpoczęło swoją działalność od stycznia 2000 roku przyjmując nazwę „SŁONECZNY KRąG„. Panie spotykają się w Świetlicy Wiejskiej w Bodzechowie, przygotowują pokazy, wspólne spotkania andrzejkowe, wieczory wigilijne, ostatkowe. KGW Bodzechów uczestniczy we wszystkich imprezach o charakterze lokalnym, współpracuje ze związkiem Rencistów i Emerytów, ze szkołą podstawową i gimnazjum w Bodzechowie, z Radą Sołecką. Mamy sympatyków i osoby wspierające naszą organizację m. in. Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Św., p. Maria Łebek radną sołectwa Bodzechów oraz inne osoby prywatne. Obecnie nasze koło liczy 10 członkiń, przewodniczącą jest pani Lidia Dec, na akordeonie przygrywa nam p. Tadeusz Szwagierczak, który przygotowuje i opracowuje piosenki oraz programy repertuarowe. Członkinie bodzechowskiego koła gospodyń specjalizują się w przygotowywaniu potraw regionalnych: parki, podpłomyków, ciasta drożdżowego, serników, oponek i smalcu. Corocznie uczestniczą w Jarmarku Wielkanocnym, Letnich spotkaniach z folklorem, Dożynkach Gminnych, Święcie pieczonego ziemniaka, Kiermaszu Bożonarodzeniowym.

      2. KGW Chmielów Koło Gospodyń Wiejskich w Chmielowie zostało utworzone 19 lipca 2002 roku. Funkcję przewodniczącej pełni pani Wanda Nowocień. Koło bardzo chętnie i owocnie współpracuje z Publiczną Szkoła Podstawową w Chmielowie, Zespołem Szkół Specjalnych w Ostrowcu, Domem Pomocy Społecznej i miejscową Parafią. Panie działające w kole przygotowują oprawę artystyczną na uroczystości w swojej miejscowości. Swoimi występami uświetniają imprezy, festyny i pikniki organizowane na terenie Gminy, powiatu i całego regionu. Zespół śpiewaczy z Chmielowa prowadzi grający na akordeonie Pan Jan Nowocień. Corocznie prezentują swoje umiejętności rękodzielnicze, kulinarne i artystyczne podczas Jarmarku wielkanocnego, Letnich spotka z folklorem, święcie pieczonego ziemniaka, Przeglądzie kolęd, Kiermaszu Bożonarodzeniowym, Dniach Otwartych Drzwi w Modliszewicach. Koło od wielu lat bierze udział w konkursie kulinarnym i estradowym podczas Festiwalu Chleba w Mińsku Mazowieckim skąd przywozi nagrody i wyróżnienia, oraz Międzypokoleniowym przeglądzie staropolskich kolęd i pastorałek w Kościele Św. Michała.

      3. KGW Jędrzejowice powstało w marcu 2004roku z inicjatywy radnego Wiesława Kopyry. Obecnie Koło liczy 13 osób. Przewodniczącą Koła jest Mirosława Turek. Grupa spotyka się na cotygodniowych zebraniach, podczas których panie wykonują robótki ręczne, gotują i wypiekają same pyszności oraz przygotowują się do wokalnych występów. Godnie reprezentują swoje okolice na wszystkich imprezach gminnych i powiatowych jak Dożynki, Jarmark Wielkanocny, Letnie spotkania z folklorem, Święto pieczonego ziemniaka, Kiermasz Bożonarodzeniowym, Święto Pszczoły w Bałtowie, Jarmark na Rynku w Ostrowcu Św. Biorą również udział w konkursach szerzących kulturę ludową podczas Przeglądu Buskich Spotkań z Folklorem.

      4. KGW Magonie powstało jesienią 2004roku. Do Koła obecnie należy 25 panie. Przewodniczącą Koła jest pani Halina Dunal . Koło Gospodyń Wiejskich z Magoni występowało kilkanaście razy, najczęściej w gminie Bodzechów. Panie corocznie występują na: Jarmarku Wielkanocnym w Szewnie, , Letnich Spotkaniach z Folklorem w Wólce Bodzechowskiej, Festynie Sportowym w Sudole, Dożynkach Gminnych i Powiatowych, Święcie pieczonego ziemniaka w Magoniach, Jarmarku Bożonarodzeniowym w Bodzechowie. W gminie Ostrowiec: zdobyły wyróżnienie w Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek występując w kinie Etiuda, wielokrotnie koncertowały na Rynku w Ostrowcu podczas wigilii, zaśpiewały w Publicznym gimnazjum nr.4. W gminie Bałtów wystąpiły na Ogólnopolskim święcie Pszczelarzy w 2012 roku, Nocy Świętojańskiej, brały udział w świętach parafialnych w kościele, Niedzieli Palmowej, Wielkiej Niedzieli, procesji Bożego Ciała. W gminie Ćmielów zaśpiewały na festynie rodzinnym w Bori. Corocznie biorą udział w przeglądzie rejonowym Buskich Spotkaniach z Folklorem, oraz Przeglądzie kolęd i pastorałek.

      5. KGW Sarnówek zostało założone w sierpniu 2000 roku. Inicjatorami powstania takiej organizacji dla kobiet z Sarnówka był Pan Adam Gajewski - wieloletni sołtys i jego żona Gajewska Kazimiera, która pełniła funkcję przewodniczącej. Przez okres kilkunastu lat zachodziły różne zmiany, Koło przeżywało wzloty i upadki, ale od 2010 roku działać prężnie z dużą dyscypliną i zaangażowaniem. Obecnie KGW Sarnówek liczy 9 osób a jego przewodniczącą jest pani Elżbieta Chudziak. Panie na wspólnych spotkaniach gotują regionalne potrawy, pieką ciasta, wykonują stroiki bożonarodzeniowe, wielkanocne, przygotowują repertuar muzyczny. Wzbogacają swoim dorobkiem wszelkie uroczystości, festyny, imprezy rekreacyjne na różnych szczeblach. Poza pracą związana z ćwiczeniem nowego repertuaru, integrują swoje grono na wycieczkach, kuligach czy spotkaniach przy ognisku. Dzięki ludziom dobrej woli, posiadają nowe stroje ludowe, za co są bardzo wdzięczne. Koło współpracuje z miejscową Szkołą Podstawową w Sarnówku. Coroczne prezentują swoje umiejętności rękodzielnicze, kulinarne i artystyczne podczas Jarmarku wielkanocnego, Letnich spotka z folklorem, Święcie pieczonego ziemniaka, Przeglądzie kolęd, Kiermaszu Bożonarodzeniowym i innych lokalnych uroczystościach.

      6. KGW Szewna Koło Gospodyń Wiejskich w Szewnie istnieje już ponad 68 lat. Obecnie skupia w swoich szeregach 11 pań. Od wielu lat funkcję przewodniczącej Koła pełni pani Zofia Kogut. Członkinie Koła poprzez swoją działalność kultywują tradycje ludowe, podtrzymujące kulturę regionalną i rodzimy folklor. Panie z KGW w Szewnie na cotygodniowych poniedziałkowych spotkaniach wymieniają doświadczenia kulinarne, przygotowują zapomniane potrawy regionalne, wypiekają ciasta oparte na starych jak i nowych przepisach, wspólnie szydełkują, tkają gobeliny, wykonują stroiki na różne okazje, palmy wielkanocne, wieńce dożynkowe, układają wiele nowych piosenki o swojej miejscowości i regionie. Chętnie przekazują swoje umiejętności dzieciom i młodzieży z Publicznej Szkołą Podstawową w Szewnie, Publicznego Gimnazjum w Szewnie i Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim. Odwiedzają mieszkańców Domu Pomocy im. św. Brata Alberta w Nowym Skoszynie. Współpracują z Gminną Biblioteką Publiczną w Bodzechowie z siedzibą w Szewnie, Miejskim Centrum Kultury w Ostrowcu Św. biorąc czynny udział w organizowanych przez nich festynach. Wszelkie szkolne oraz kościelne uroczystości w Szewnie nie mogłyby się odbyć bez ich udziału. Panie uświetniają swymi występami uroczystości gminne typu Dożynki, Święto Pieczonego Ziemniaka, Jarmark Wielkanocny, Letnie spotkania z folklorem, Gminny przegląd kolęd i pastorałek, Jarmark Bożonarodzeniowy oraz organizują lokalne Święto Kobiet. KGW Szewna występują w oryginalnych strojach ludowych, które zostały odtworzone na podstawie zachowanych materiałów etnograficznych, pochodzących z Szewny i okolic. Wszystkie panie ze szczerym sercem i oddaniem poprzez swoją działalność mają na uwadze kultywowanie tradycji ludowych, podtrzymywanie kultury regionalnej oraz rodzimego folkloru. Służy to jak twierdzą umocnieniu więzi międzyludzkich. Przy Kole Gospodyń w Szewnie działa Kółko tkackie, w którym chętne osoby poznają techniki gobeliniarstwa oraz wykonują gobeliny.

      7.KGW Szwarszowice powstało w 1972 roku. Wówczas do Koła należało 10 pań, które prężnie działały reprezentując środowisko na różnych turniejach i przeglądach. Po 15 latach zawiesiło swą działalność. W marcu 2005 roku przy Szkole Podstawowej w Szwarszowicach reaktywowało się nowe Koło Gospodyń, w skład, którego weszło 14 pań ze Szwarszowic, Mirkowic i Podszkodzia. Przewodniczącą została Joanna Stępień, która funkcję tę pełniła do 2011 roku. Obecnie przewodniczącą jest pani Renata Kiszka. Panie uczestniczą we wszystkich imprezach gminnych: Jarmarku Wielkanocnym, Dożynkach, Święcie Pieczonego Ziemniaka i Letnich Spotkaniach z Folklorem. W ostatnich latach Szwarszowianki : 4-krotnie reprezentowały gminę Bodzechów na Dożynkach Powiatowych, 3-krotnie były reprezentantkami gminy na Festiwalu Chleba w Mińsku Mazowieckim. W 2011 roku przywiozły stamtąd najwyższą nagrodę za przygotowanie Stołu Chlebowego , zdobywając Mińską Bochnę i specjalne wyróżnienie w konkursie śpiewaczym. Od 2009 roku Szwarszowianki biorą udział w eliminacjach do Międzynarodowych Buskich Spotkań z Folklorem. W 2009 i 2011 roku odniosły sukces i zakwalifikowały się do Koncertu Finałowego w Busku -Zdroju. Panie współpracują ze Szkołą Podstawową w Szwarszowicach, Katolicką Szkołą Podstawową w Ostrowcu, Domem Pomocy ”Przystań” w Ostrowcu. Na spotkaniach tych panie przekazują dzieciom wiedzę na temat strojów i tradycji ludowych w naszym regionie, uczą ludowych piosenek, oraz prezentują jak wykonać palmy wielkanocne, ozdobić jajka do koszyczka, wykonać stroik świąteczny, kwiaty z bibuły itp. Oprócz śpiewu mocną stroną Koła są nowinki kulinarne, które oferują przy różnych okazjach. Panie stawiają na zdrową żywność i dlatego większość ich propozycji kulinarnych oparta jest na produktach z własnych ogródków. Wśród Szwarszowianek są też takie panie, którym nie obce są robótki ręczne. Wspólnie uczą się sztuki deqpage , quillingu , papierowej „wikliny”. W 2014 roku niektóre panie brały udział w kursach gotowania i bukieciarstwa.

      8.KGW z Jędrzejowa i Denkówka rozpoczęło swoją działalność w listopadzie 2009r. Obecnie Koło liczy 11 osób są to mieszkanki Jędrzejowa i Denkówka. Funkcję przewodniczącej pełni pani Barbara Pronobis. Panie bardzo aktywnie uczestniczą w cotygodniowych spotkaniach, podczas których chętnie wymieniają się przepisami różnych potraw ,pieką przepyszny chleb i ciasta, wspólnie szydełkują ,wykonują kwiaty z włóczki, orgiami ,komponują stroiki, organizują wycieczki rowerowe, spacery nordic walking, uczestniczą w warsztatach rękodzieła. Uczą się również śpiewać różne piosenki ludowe, pastorałki ,kolęd w zależności od odbywających się imprez a przygrywa paniom na akordeonie Edward Zięba. Choć koło jest młode stażem, to może pochwalić się udziałem w różnych imprezach kulturalnych jak Jarmark Wielkanocny, Letnie spotkanie z folklorem, Święto pieczonego ziemniaka, Dzień strażaka, Dzień seniora, Dożynki gminne, Wigilia, podczas których członkinie prezentowały swoje umiejętności kulinarne, jak również arcydzieła ludowe tzn. serwetki robione na szydełku, haftowane, kwiaty, stroiki. Panie ciągle dbają o wizerunek swojego koła, wspólnymi siłami i przy wsparciu sponsorów uzupełniły stroje ludowe, organizują lokalne dożynki w Jędrzejowie. Koło reprezentowało naszą gminę na Świecie Chleba w Sadowiu gdzie otrzymało 1 miejsce za najciekawiej zaprezentowane stoisko. Corocznie uczestniczą w przeglądzie kolęd i pastorałek w Kościele p/w Św.Michała w Ostrowcu Św. Chętnie odwiedzają mieszkańców Domu Spokojnej Starości dla Rolników w Skoszynie, Dziennego Domu Pobytu dla Seniorów w Ostrowcu Św. Udział Koła w licznych imprezach organizowanych na terenie gminy i powiatu pozwala promować i szerzyć tradycje ludowe naszego regionu.

      9.KGW w GoŸdzielinie powstało w marcu 2012 roku. Obecnie liczy 10 członkiń. Inicjatorem powstania koła był sołtys Tomasz Kaczyński. Przewodniczącą Koła została pani Grażyna Gwałt. Mimo młodego stażu panie corocznie wykonują wieniec dożynkowy na Dożynki Gminne. Na wspólnych spotkaniach gotują, pieką przepyszne ciasta, wymieniają się przepisami kulinarnymi połączonymi z degustacją, oraz wykonują różnorodne ,przepiękne ozdoby i stroiki. Aktywnie uczestniczą w Jarmarku Wielkanocnym, Letnich spotkaniach z folklorem, Dożynkach Gminnych, Święcie pieczonego ziemniaka, Kiermaszu Bożonarodzeniowym .Koło reprezentowało naszą gminę na Jarmarku Wielkanocnym w Ostrowcu Św. Panie aktywnie uczestniczyły w różnorodnych warsztatach z rękodzieła. Czynnie włączyły się w organizacje placu i sadzenia drzewek w GoŸdzielinie.

      10.KGW w Gromadzicach zarejestrowało swoją działalność w marcu 2016 roku. Powstało aby zintegrować osoby działające dotychczas niezależnie od siebie na rzecz lokalnej społeczności oraz wznowić tradycje koła istniejącego 36 lat wcześniej. Kołem Gospodyń Wiejskich kieruje zarząd w składzie: przewodnicząca – Joanna Kochan, z-ca Irena Jarosińska oraz Edyta Podgajna, sekretarz – Halina Kot. Po roku pracy do koła dołączyły kolejne panie – obecnie jest to 17 osób. Wszystkie włączają się aktywnie w działalność KGW, szczególnie podkreślić należy zaangażowanie członkini –radnej Bożeny Płatek. Panie spotykają się w remizie strażackiej, współpracują z miejscową OSP i animują zajęcia świetlicy środowiskowej. Są odpowiedzialne za wystrój kościoła i oprawę muzyczną większych świąt związanych z życiem parafii. Biorą udział w Jarmarku Wielkanocnym, Dożynkach Gminnych, Święcie Pieczonego Ziemniaka, Kiermaszu Bożonarodzeniowym. Organizują festyn z okazji Dnia dziecka i dożynki w Gromadzicach, włączają się w ciekawe inicjatywy, m.in. turniej piłki siatkowej czy sprzątanie świata. Panie pieką smaczne ciasta, wykonują prace rękodzielnicze różnymi technikami, biorą udział w dostępnych szkoleniach i angażują się w coraz to nowe akcje. Na podkreślenie zasługują niecodzienne i nowatorskie pomysły przy sporządzaniu dekoracji na różne okazje.

      GRUPA KOBIET AKTYWNYCH z Wólki Bodzechowskiej i Przyborowia powstała 10 marca 2012 roku z inicjatywy radnej Hanny Masternak. Grupa liczy 22 członkinie. Choć nie posiada wielkiego stażu, jednak została zauważone biorąc czynny udział w festynach gminnych i miejskich, gdzie zaprezentowała swoje umiejętności kulinarne i rękodzielnicze. Były to prace wykonane technika origami, hafty, stroiki, kwiaty z serwetek i krepiny, wiklina papierowa. Panie chętnie propagują zdrowy styl żywienia, wymieniają się przepisami, wspólnie gotują, wypiekają ,oraz degustują zdrowe potrawy. Organizują wspólne ogniska z okazji 8 marca, zakończenia lata „Babie lato”, przywitania Nowego Roku. Są inicjatorkami organizowanej corocznie Nocy Świętojańskiej podczas której puszczane są wianki na wodę . Bardzo chętnie jeżdżą na wspólne wycieczki rowerowe. Czynnie pomagają w organizowaniu zawodów wędkarskich i festynów. Corocznie uczestniczą w Jarmarku Wielkanocnym, Letnich spotkaniach z folklorem, Dożynkach Gminnych, Święcie pieczonego ziemniaka, Kiermaszu Bożonarodzeniowym, festynach w Denkowie .Panie również pięknie śpiewają niejednokrotnie prezentując własne utwory pod kierunkiem Krzysztofa Żaka a ich występy uświetniają wiele imprez kulturalnych.

      Grupy Przyjaciół Miłkowa 20 lipca 2015 r. w świetlicy szkolnej w Miłkowie odbyło się spotkanie Grupy Przyjaciół Miłkowa z Małgorzatą Sobieraj, sekretarz Gminy Bodzechów oraz Wandą Nowocień, wiceprzewodniczącą Gminnego Stowarzyszenia KGW, podczas którego po zapoznaniu się z formami pracy i działalnością stowarzyszenia podjęto decyzję przystąpienia do niego organizacji z Miłkowa, która działa aktywnie na terenie swojej miejscowości od połowy kwietnia 2015 r.
      Grupą Przyjaciół Miłkowa kieruje zarząd w składzie: Maria Makowska – przewodnicząca, Grażyna Uryś – z-ca, Jolanta Gontarczyk – skarbnik, Urszula Seweryn – sekretarz.
      Członkowie stawiają sobie za cel integrację środowiska, poprawę jakości i uatrakcyjnienie życia mieszkańców Miłkowa, współpracę z gminą oraz ze stowarzyszeniami z terenu gminy i kraju.
      Grupa Przyjaciół Miłkowa podjęła wiele ciekawych inicjatyw, nawiązała współpracę ze stowarzyszeniami ze Szkoły Podstawowej i OSP w Miłkowie. Dzięki przychylności p. wójta Jerzego Murzyna i dyrektora szkoły p. Jarosława Chudzika członkowie grupy mogą korzystać ze świetlicy i kuchni szkolnej ,remizy OSP w ramach swojej działalności. Grupa zrewanżowała się posadzeniem kwiatów i krzewów wokół szkoły w Miłkowie, pomocą w przygotowaniu „Pikniku rodzinnego” („majówki”), porządkowaniem terenu wokół remizy strażackiej gdzie w przyszłości planowane są lokalne imprezy dla mieszkańców.
      W celu większej integracji mieszkańców Grupa Przyjaciół Miłkowa zorganizowała ciekawą i udaną jednodniową wycieczkę do Sandomierza (13 czerwca), a następnie imprezę „Dzień Sąsiada” (27 czerwca), w której uczestniczyło kilkadziesiąt osób. Wielokrotnie organizowane były w tym czasie spotkania robocze ale także rajdy rowerowe i piesze.

Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny