STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 15-04-2024r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
1182


POSTANOWIENIE

Ogoszenie wyb. 2020
2020-07-07

POSTANOWIENIE NR 226/2020 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 6 lipca 2020r. w sprawie zmian w skadzie Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Bodzechw. Informacja w sprawie zmian w skadzie Obwodowych ...

wicej...


Informacja

Ogoszenie wyb. 2020
2020-07-01

Informacje o składach komisji wyborczych na terenie Gminy Bodzechów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dostępne na stronach od 63 do 74 w/w postanowienia. ---tutaj---

wicej...


Obwieszczenie

Ogoszenie wyb. 2020
2020-07-01

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 czerwca 2020 r. Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r. kandydują: 1. DUDA Andrzej Sebastian 2. TRZASKOWSKI Rafał ...

wicej...


Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych komisji wyborczych

Ogoszenie wyb. 2020
2020-06-19

Poniej materiay szkoleniowe dla czonkw obwodowych komisji wyborczych - Wybory Prezydenta RP 2020. Materiay do pobrania ---tutaj---

wicej...


Informacje o dodatkowych zgłoszeniach i losowaniach do obwodowych komisji wyborczych

Ogoszenie wyb. 2020
2020-06-12

Informacje Komisarzy Wyborczych w Kielcach o dodatkowych zgoszeniach i losowaniach do obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarzdzonych na dzie 28 czerwca 2020 r. Szczegy ---tutaj---

wicej...


Informacja

Ogoszenie wyb. 2020
2020-06-08

Zgodnie z art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2019r., poz. 684 ze zm.), informuj, e na terenie Gminy Bodzechw miejscami przeznaczonymi na bezpatne ...

wicej...


Bieżące informacje w sprawie wyborów na stronie https://wybory.gov.pl

Ogoszenie wyb. 2020
2020-06-05

Strona internetowa https://wybory.gov.pl tradycyjnie bdzie wykorzystywana jako serwis informacyjny (wizualizacja) dotyczcy wyborw.

wicej...


Informacja Komisarza Wyborczego o dodatkowych zgłoszeniach i losowaniach do Obwodowych Komisji Wybor

Ogoszenie wyb. 2020
2020-04-16

Z uwagi na panujc epidemi wirusa SARS-CoV-2 oraz obostrzeniami i rygorami sanitarnymi z tym zwizanymi, oraz w zwizku z ograniczeniami w przyjmowaniu korespondencji przez niektre urzdy gmin, zgoszenia kandydatw na ...

wicej...


Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Ogoszenie wyb. 2020
2020-04-03

INFORMACJA w sprawie zgosze kandydatw na czonkw obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Bodzechw . Szczegy poniej.

wicej...


Zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 11

Ogoszenie wyb. 2020
2020-04-03

POSTANOWIENIE Nr 53/2020 KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH IV z dnia 9 marca 2020r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 11 w Jdrzejowie, gmina Bodzechw, na czas wyborw Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarzdzonych na ...

wicej...


INFORMACJA

Ogoszenie wyb. 2020
2020-03-11

Zgodnie z art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2019r., poz. 684 ze zm.), informuj, e na terenie Gminy Bodzechw miejscami przeznaczonymi na bezpatne ...

wicej...

Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny