Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 11-08-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze ¶rodków WFO¶iGW w Kielcach , w wysoko¶ci 20 000 zł Trwało¶c zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
13793


POSTANOWIENIE

Ogoszenie wyb. 2020
2020-07-07

POSTANOWIENIE NR 226/2020 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 6 lipca 2020r. w sprawie zmian w skadzie Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Bodzechw. Informacja w sprawie zmian w skadzie Obwodowych ...

wicej...


Informacja

Ogoszenie wyb. 2020
2020-07-01

Informacje o składach komisji wyborczych na terenie Gminy Bodzechów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dostępne na stronach od 63 do 74 w/w postanowienia. ---tutaj---

wicej...


Obwieszczenie

Ogoszenie wyb. 2020
2020-07-01

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 czerwca 2020 r. Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r. kandydują: 1. DUDA Andrzej Sebastian 2. TRZASKOWSKI Rafał ...

wicej...


Materia?y szkoleniowe dla cz?onkw obwodowych komisji wyborczych

Ogoszenie wyb. 2020
2020-06-19

Poniej materiay szkoleniowe dla czonkw obwodowych komisji wyborczych - Wybory Prezydenta RP 2020. Materiay do pobrania ---tutaj---

wicej...


Informacje o dodatkowych zg?oszeniach i losowaniach do obwodowych komisji wyborczych

Ogoszenie wyb. 2020
2020-06-12

Informacje Komisarzy Wyborczych w Kielcach o dodatkowych zgoszeniach i losowaniach do obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarzdzonych na dzie 28 czerwca 2020 r. Szczegy ---tutaj---

wicej...


Informacja

Ogoszenie wyb. 2020
2020-06-08

Zgodnie z art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2019r., poz. 684 ze zm.), informuj, e na terenie Gminy Bodzechw miejscami przeznaczonymi na bezpatne ...

wicej...


Bie??ce informacje w sprawie wyborw na stronie https://wybory.gov.pl

Ogoszenie wyb. 2020
2020-06-05

Strona internetowa https://wybory.gov.pl tradycyjnie bdzie wykorzystywana jako serwis informacyjny (wizualizacja) dotyczcy wyborw.

wicej...


Informacja Komisarza Wyborczego o dodatkowych zg?oszeniach i losowaniach do Obwodowych Komisji Wybor

Ogoszenie wyb. 2020
2020-04-16

Z uwagi na panujc epidemi wirusa SARS-CoV-2 oraz obostrzeniami i rygorami sanitarnymi z tym zwizanymi, oraz w zwizku z ograniczeniami w przyjmowaniu korespondencji przez niektre urzdy gmin, zgoszenia kandydatw na ...

wicej...


Zg?oszenia kandydatw na cz?onkw obwodowych komisji wyborczych

Ogoszenie wyb. 2020
2020-04-03

INFORMACJA w sprawie zgosze kandydatw na czonkw obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Bodzechw . Szczegy poniej.

wicej...


Zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 11

Ogoszenie wyb. 2020
2020-04-03

POSTANOWIENIE Nr 53/2020 KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH IV z dnia 9 marca 2020r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 11 w Jdrzejowie, gmina Bodzechw, na czas wyborw Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarzdzonych na ...

wicej...


INFORMACJA

Ogoszenie wyb. 2020
2020-03-11

Zgodnie z art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2019r., poz. 684 ze zm.), informuj, e na terenie Gminy Bodzechw miejscami przeznaczonymi na bezpatne ...

wicej...

Projekt pn. ''Uporz±dkowanie gospodarki wodno-¶ciekowej w aglomeracji Ostrowiec ¦w. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny O¶rodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum O¶wiaty

Szkoły

O¶rodki zdrowia

Biblioteka


¦WIETLICA ¦RODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo¶ci Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowo¶ci Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ¦WIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

SprawdĽ stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec ¦więtokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny