Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 30-05-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
22297Szlaki turystyczne
Przyrodnicza Ścieżka Dydaktyczna Klubu 4H w Chmielowie

       Przyrodnicza ścieżka dydaktyczna w Chmielowie składa się z trzech tras: trasy A - Dolina rzeki Kamiennej, trasy B - Historia bliższa i dalsza Chmielowa, trasy C - Walory przyrodniczo - krajobrazowe Chmielowa. Każda z nich zaczyna i kończy się przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy znajdującej się na ul. Spacerowej 2. Szkoła mieści się w budynku, który funkcjonuje od 1925r. do chwili obecnej. Już od początków jej funkcjonowania całe życie... więcejŚcieżka kapliczkowa

       Chmielów i Szewna należały do tej samej parafii, aż do lat 60 XX w. Wędrując po tej okolicy można napotkać liczne kapliczki szafkowe, krzyże i figury przydrożne. Pełniły one wieloraką funkcję: znaków granicznych czy orientacyjnych w bezmiarze chłopskich zagonów, ale najczęściej służyły ochronie życia i mienia wsi. Opracowany przez nas szlak wiedzie od wsi Chmielów położonej przy trasie Radom -Rzeszów droga Nr 9. (zjazd z wiaduktu w Boksycce), z Ostrowca dojazd autobusem MPK Nr 37... więcejŚcieżka przyrodniczo-kulturowa

        Z przystanku autobusowego znajdującego się obok szkoły skręcamy w ulicę Kunowską i wędrujemy na zachód w kierunku Kunowa zgodnie z zaznaczoną trasą rowerową. Po lewej stronie znajduje się pasmo Wzgórz Chmielowskich porośnięte drzewami ze skałami z białego piaskowca. W odległości ok. 200 m od szkoły, po prawej stronie, znajduje się figura przydrożna z 1902 r. W latach 60 XX w. obok krzyża stała kuźnia... więcejŚcieżka miodowa

       Miód jako naturalny produkt spożywczy, słodki, wysokokaloryczny, konserwujący i leczniczy znajduje zastosowanie od wielu tysięcy lat. W zapiskach sumeryjskich sprzed 4000 lat zalecano miód jako produkt odżywczy i leczniczy. Hipokrates uważany za ojca medycyny (V w. p.ch.) stosował miód w sporządzaniu maści, słodzeniu wywarów ziół. Jego uczniowie opracowali ponad 300 recept z miodem. Starożytni Grecy spożywali duże ilości miodu. Uważali, że zapewnia im siłę, zdrowie, długowieczność... więcej

Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny