Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 11-08-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze ¶rodków WFO¶iGW w Kielcach , w wysoko¶ci 20 000 zł Trwało¶c zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
13792Szlaki turystyczne
Przyrodnicza cieka Dydaktyczna Klubu 4H w Chmielowie

       Przyrodnicza cieka dydaktyczna w Chmielowie skada si z trzech tras: trasy A - Dolina rzeki Kamiennej, trasy B - Historia blisza i dalsza Chmielowa, trasy C - Walory przyrodniczo - krajobrazowe Chmielowa. Kada z nich zaczyna i koczy si przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy znajdujcej si na ul. Spacerowej 2. Szkoa mieci si w budynku, ktry funkcjonuje od 1925r. do chwili obecnej. Ju od pocztkw jej funkcjonowania cae ycie... wicejcieka kapliczkowa

       Chmielw i Szewna naleay do tej samej parafii, a do lat 60 XX w. Wdrujc po tej okolicy mona napotka liczne kapliczki szafkowe, krzye i figury przydrone. Peniy one wielorak funkcj: znakw granicznych czy orientacyjnych w bezmiarze chopskich zagonw, ale najczciej suyy ochronie ycia i mienia wsi. Opracowany przez nas szlak wiedzie od wsi Chmielw pooonej przy trasie Radom -Rzeszw droga Nr 9. (zjazd z wiaduktu w Boksycce), z Ostrowca dojazd autobusem MPK Nr 37... wicejcieka przyrodniczo-kulturowa

        Z przystanku autobusowego znajdujcego si obok szkoy skrcamy w ulic Kunowsk i wdrujemy na zachd w kierunku Kunowa zgodnie z zaznaczon tras rowerow. Po lewej stronie znajduje si pasmo Wzgrz Chmielowskich poronite drzewami ze skaami z biaego piaskowca. W odlegoci ok. 200 m od szkoy, po prawej stronie, znajduje si figura przydrona z 1902 r. W latach 60 XX w. obok krzya staa kunia... wicejcieka miodowa

       Mid jako naturalny produkt spoywczy, sodki, wysokokaloryczny, konserwujcy i leczniczy znajduje zastosowanie od wielu tysicy lat. W zapiskach sumeryjskich sprzed 4000 lat zalecano mid jako produkt odywczy i leczniczy. Hipokrates uwaany za ojca medycyny (V w. p.ch.) stosowa mid w sporzdzaniu maci, sodzeniu wywarw zi. Jego uczniowie opracowali ponad 300 recept z miodem. Staroytni Grecy spoywali due iloci miodu. Uwaali, e zapewnia im si, zdrowie, dugowieczno... wicej

Projekt pn. ''Uporz±dkowanie gospodarki wodno-¶ciekowej w aglomeracji Ostrowiec ¦w. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny O¶rodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum O¶wiaty

Szkoły

O¶rodki zdrowia

Biblioteka


¦WIETLICA ¦RODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo¶ci Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowo¶ci Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ¦WIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

SprawdĽ stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec ¦więtokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny