Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 19-08-2019r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory uzupełniające

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
442150 lat jednostki OSP w Miłkowie

Ogłoszenie ogólne
2019-05-09

Jubileusz pół wieku istnienia obchodziła jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłkowie. Rocznicowe spotkanie połączono z gminnymi obchodami Dnia Strażaka.

Jubileusz rozpoczęło nabożeństwo w kościele parafialnym w Miłkowie. Wspólnie z delegacjami wszystkich jednostek OSP z terenu gminy Bodzechów, modlili się poseł Andrzej Kryj, radni Sejmiku Świętokrzyskiego Arkadiusz Bąk i Adam Jarubas. Na uroczystości nie zabrakło prezesa Zarządu Powiatowego Związku OSP- Krzysztofa Gajewskiego oraz prezesa Gminnego Związku OSP- Wiesława Ciska.

Dalsza część uroczystości kontynuowana była na boisku przy szkole w Miłkowie. Życzenia druhom oraz jubilatom z jednostki OSP w Miłkowie przekazał gospodarz gminy- wójt Jerzy Murzyn. W imieniu władz powiatu gratulacje złożył wicestarosta Andrzej Jabłoński.

Jubileusz pół wieku działalności OSP w Miłkowie stał się doskonałą okazją do uhonorowania zasłużonych druhów. Złoty medal „Za zasługi dla pożarnictwa” odebrał Lech Żelazowski, srebrnymi medalami zostali uhonorowani: Sławomir Kozłowski i Roman Łukawski, a brązowe otrzymali: Mirosław Fąfara, Marcin Kozłowski, Łukasz Starzyk i Marek Żelazowski. Odznaką Wzorowy Strażak wyróżniony został Mateusz Derlatka. Prezes OSP Miłków- Tomasz Oleksiak wręczył pamiątkowe grwertony strażakom seniorom oraz osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju jednostki- jubilatki.

O pięknym jubileuszu nie zapomnieli mieszkańcy Miłkowa. Krótki program artystyczny zaprezentowały dzieci z miejscowej szkoły oraz panie z Koła Gospodyń Wiejskich.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny