Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 28-02-2020r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory do Sejmu i Senatu

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
826Pan Antoni Wójcik z Kosowic skończył sto lat

Ogłoszenie ogólne
2019-09-09

Antoni Wójcik to najstarszy mężczyzna w Gminie Bodzechów. Stulatek wychował czterech synów, doczekał się 11 wnuków i 10 prawnuków.

Pan Antoni mieszka ze swoim synem w Kosowicach. Niecodzienny jubileusz stał się okazją do spotkania. Na setne urodziny zjawiła się w komplecie rodzina, obecni byli sąsiedzi, nie zabrakło władz samorządowych Gminy Bodzechów, które reprezentowali wójt Jerzy Murzyn i sekretarz Gminy- Małgorzata Sobieraj.

- Bardzo się cieszę i gratuluję panu Antoniemu. Jestem wójtem od blisko 30 lat, a pan Antoni jest pierwszym mężczyzną, który kończy 100 lat. Tym bardziej jest mi miło, że mogę uczestniczyć w tak wyjątkowym jubileuszu. Tak jak wszyscy życzę, aby jeszcze długo, długo żył. Widzę, że bardzo troskliwie opiekuje się nim rodzina. Taki przykład dobrej, wielskiej rodziny, gdzie szacunek i patriotyzm przekazywane są z pokolenia na pokolenie- podkreśli wójt Jerzy Murzyn.

Gratulacje złożyli również Anna Paluch z Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, która przekazała listy od wojewody świętokrzyskiego i prezesa Rady Ministrów. Życzenia kolejnych lat złożyły Beata Duda- kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Ostrowcu Św. oraz Dorota Pietrzkiewicz, kierownik oddziału KRUS w Ostrowcu Św. W imieniu starosty Marzeny Dębniak gratulacje przekazał p.o. naczelnika Wydziału Oświaty - Mariusz Łata.

Pan Antoni Wójcik to również ostatni z żyjących żołnierzy walczących w zgrupowaniu „Ponurego”. W imieniu kombatantów życzenia przekazał Kazimierz Kocowski, prezes ostrowieckiego Koła Światowego Związku Żołnierzy AK. Pan Antoni został uhonorowany przez AK pamiątkowym medalem. O zacnym jubilacie nie zapomniała bratanica Jana Piwnika- Teresa Piwnik, na co dzień sąsiadka pana Antoniego.

Podczas spotkania panowała bardzo miła atmosfera. Stulatek otrzymał mnóstwo kwiatów, prezentów, było odśpiewane „dwustu lat”, pyszny tort oraz lampka szampana.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny