Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 22-09-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
1243ARiMR otwiera swoje placwki – pierwszy etap

Ogoszenie oglne
2020-05-14

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 18 maja bdzie sukcesywnie otwieraa swoje placwki dla rolnikw. W pierwszej kolejnoci bd to biura powiatowe i wybrane biura w oddziaach regionalnych. Od najbliszego poniedziaku na miejscu rolnicy bd mogli zaatwi sprawy zwizane z rejestracj zwierzt, wnioskami inwestycyjnymi czy sprawy dotyczce dziaa premiowych.

W zwizku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii, od 16 marca 2020 r. ograniczona zostaa moliwo bezporedniego kontaktu z klientem w biurach powiatowych, oddziaach regionalnych i centrali ARiMR. Mimo wprowadzenia obostrze Agencja realizowaa swoje zadania na bieco.

Sprawna obsuga jest moliwa m.in. dziki realizowanej w ARiMR strategii Agencja 4.0.
Dziki systematycznej cyfryzacji procesw i wdraaniu nowych technologii, beneficjenci otrzymali do dyspozycji kilka narzdzi pozwalajcych na zaatwienie sprawy przez internet, m. in. aplikacj eWniosekPlus, portal IRZplus. Wdraanie strategii cyfryzacji ARiMR nie tylko zapewnio realizacj zada w sytuacji kryzysowej, ale na co dzie znacznie skraca proces obsugi skadanych wnioskw o dopaty bezporednie i obszarowe, a co za tym idzie przyspiesza wydanie decyzji i wypat wnioskowanego wsparcia.

Po okresie zamroenia wywoanym stanem epidemii, ARiMR czciowo otwiera biura powiatowe i oddziay regionalne. – Chcemy, by jak najszybciej nasze placwki byy znw otwarte dla rolnikw – mwi Tomasz Nowakowski, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. – Chcemy, eby byo to wprowadzone w sposb maksymalnie bezpieczny zarwno dla pracownikw Agencji, jak rwnie dla naszych beneficjentw – dodaje.

Ju 18 maja zostan otwarte biura powiatowe. - Najpierw chcemy umoliwi rolnikom zaatwienie spraw paszportowych i zgosze zwierzcych, bo docieray do nas informacje, e to sprawiao rolnikom, w zwizku z obostrzeniami wywoanymi epidemi, najwiksze trudnoci - mwi Tomasz Nowakowski. Od najbliszego poniedziaku w standardowym trybie dziaa zaczn take Biura Wsparcia Inwestycyjnego i Biura Dziaa Premiowych w oddziaach regionalnych. Sprawy bdzie mona zaatwi stosujc si do obowizujcych zasad bezpieczestwa.

Decyzja o otwarciu biur powiatowych w wojewdztwie lskim zapadnie po przeanalizowaniu sytuacji panujcej w regionie, o czym ARiMR poinformuje w odrbnym komunikacie.

Utrzymana zostaje moliwo zoenia dokumentw za porednictwem wrzutni, ktre znajduj si przy placwkach ARiMR.

Kolejnym etapem odmraania bdzie moliwo uzyskania pomocy technicznej w biurach powiatowych przy wypenianiu wnioskw o dopaty bezporednie i obszarowe.

O zmianach ARiMR bdzie informowaa na bieco.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny