Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 17-10-2018r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
814Dzień Wszystkich Świętych i Zaduszki

Ogłoszenie ogólne
2011-10-31

PAMIĘTAMY ………..
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH I DZIEŃ ZADUSZNY

A choć ich życia płomień zgasł,
To myśli o nich
Są przecież w nas.

Maria Czerkawska "Zaduszki" [fragm.]

Zbliża się Dzień Wszystkich Świętych, a następnie Zaduszki. Musimy pamiętać, że są to dwa różne święta. Pierwsze obchodzone 1 listopada, to uroczystość tych, którzy są zbawieni i cieszą się życiem wiecznym. Drugie jest dniem modlitw za ludzi zmarłych, którzy w czyśćcu oczekują na ostateczne spotkanie z Bogiem. W te dni odwiedzamy groby swoich bliskich, zapalamy znicze, składamy wieńce i kwiaty. Obyczaj nakazuje również zapalić światło także na mogiłach zapomnianych, których nikt już nie odwiedza, na bezimiennych grobach żołnierskich i powstańczych kwaterach cmentarnych, a także na mogiłach ludzi szczególnie zasłużonych dla naszego kraju i regionu. Wierni tej tradycji przedstawiciele samorządu uczniowskiego Publicznej Szkoły Podstawowej w Bodzechowie pod opieką mgr Konrada Żelazowskiego uporządkowali grób patrona nasze szkoły Walentego Stefańskiego na cmentarzu we Wszechświetych. Zapalili również znicze i złożyli biało-czerwony wieniec. W tym miejsce warto przypomnieć jak ważna dla naszej placówki jest postać Walentego Stefańskiego. Patron naszej szkoły urodził się 7 lutego 1888 roku w Krzczonowicach. Ukończył szkołę średnią i seminarium nauczycielskie. W 1908 roku rozpoczął pracę w Bodzechowie w jednoklasowej prywatnej szkole fabrycznej. W 1921 roku doprowadził do połączenia dwóch istniejących szkół: fabrycznej i wiejskiej, zostając jej pierwszym kierownikiem. Dzięki jego ogromnemu zaangażowaniu w 1938 roku rozpoczęła się budowa nowego budynku szkolnego, który do dziś pełni swą funkcję. Walenty Stefański uczestniczył aktywnie nie tylko w życiu szkoły, ale również środowiska lokalnego. W czasie okupacji hitlerowskiej jego aktywność na rzecz społeczności bodzechowskiej została szybko zauważona przez Niemców. W ramach polityki pozbawiania narody polskiego przywódców, w tym m.in. nauczycieli, Walenty Stefański został 10 czerwca 1940 roku aresztowany i wywieziony do obozu koncentracyjnego, gdzie zmarł 12 marca 1941 roku. Walenty Stefański, pierwszy kierownik i patron naszej szkoły, swoim życiem, działalnością dla dobra swoich wychowanków i środowiska lokalnego zasłużył sobie na naszą wdzięczność i pamięć.

W tych szczególnych dnia nie możemy również zapomnieć o miejscach pamięci narodowej. Dla naszej społeczności takim miejscem jest Krzyż na Placu Zbornym, który upamiętnia bitwę bodzechowską z 1863 roku. Pod tym krzyżem, co roku uczniowie zapalają znicze i odmawiają modlitwę za poległych za Ojczyznę. Nie możemy, bowiem zapomnieć o tych, dzięki, który żyjemy w kraju wolnym i niezależnym.

W dniach poprzedzających 1 listopad, uczniowie odwiedzają cmentarz parafialny w Bodzechowie, by złożyć kwiaty, zapalić znicze i pomodlić się przy grobie dyrektora naszej szkoły Bolesława Smyły i niezapomnianego, wieloletniego proboszcza naszej parafii Bolesława Sałaty.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny