Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 26-06-2019r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory uzupełniające

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
3405Dzień Wszystkich Świętych i Zaduszki

Ogłoszenie ogólne
2011-10-31

PAMIĘTAMY ………..
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH I DZIEŃ ZADUSZNY

A choć ich życia płomień zgasł,
To myśli o nich
Są przecież w nas.

Maria Czerkawska "Zaduszki" [fragm.]

Zbliża się Dzień Wszystkich Świętych, a następnie Zaduszki. Musimy pamiętać, że są to dwa różne święta. Pierwsze obchodzone 1 listopada, to uroczystość tych, którzy są zbawieni i cieszą się życiem wiecznym. Drugie jest dniem modlitw za ludzi zmarłych, którzy w czyśćcu oczekują na ostateczne spotkanie z Bogiem. W te dni odwiedzamy groby swoich bliskich, zapalamy znicze, składamy wieńce i kwiaty. Obyczaj nakazuje również zapalić światło także na mogiłach zapomnianych, których nikt już nie odwiedza, na bezimiennych grobach żołnierskich i powstańczych kwaterach cmentarnych, a także na mogiłach ludzi szczególnie zasłużonych dla naszego kraju i regionu. Wierni tej tradycji przedstawiciele samorządu uczniowskiego Publicznej Szkoły Podstawowej w Bodzechowie pod opieką mgr Konrada Żelazowskiego uporządkowali grób patrona nasze szkoły Walentego Stefańskiego na cmentarzu we Wszechświetych. Zapalili również znicze i złożyli biało-czerwony wieniec. W tym miejsce warto przypomnieć jak ważna dla naszej placówki jest postać Walentego Stefańskiego. Patron naszej szkoły urodził się 7 lutego 1888 roku w Krzczonowicach. Ukończył szkołę średnią i seminarium nauczycielskie. W 1908 roku rozpoczął pracę w Bodzechowie w jednoklasowej prywatnej szkole fabrycznej. W 1921 roku doprowadził do połączenia dwóch istniejących szkół: fabrycznej i wiejskiej, zostając jej pierwszym kierownikiem. Dzięki jego ogromnemu zaangażowaniu w 1938 roku rozpoczęła się budowa nowego budynku szkolnego, który do dziś pełni swą funkcję. Walenty Stefański uczestniczył aktywnie nie tylko w życiu szkoły, ale również środowiska lokalnego. W czasie okupacji hitlerowskiej jego aktywność na rzecz społeczności bodzechowskiej została szybko zauważona przez Niemców. W ramach polityki pozbawiania narody polskiego przywódców, w tym m.in. nauczycieli, Walenty Stefański został 10 czerwca 1940 roku aresztowany i wywieziony do obozu koncentracyjnego, gdzie zmarł 12 marca 1941 roku. Walenty Stefański, pierwszy kierownik i patron naszej szkoły, swoim życiem, działalnością dla dobra swoich wychowanków i środowiska lokalnego zasłużył sobie na naszą wdzięczność i pamięć.

W tych szczególnych dnia nie możemy również zapomnieć o miejscach pamięci narodowej. Dla naszej społeczności takim miejscem jest Krzyż na Placu Zbornym, który upamiętnia bitwę bodzechowską z 1863 roku. Pod tym krzyżem, co roku uczniowie zapalają znicze i odmawiają modlitwę za poległych za Ojczyznę. Nie możemy, bowiem zapomnieć o tych, dzięki, który żyjemy w kraju wolnym i niezależnym.

W dniach poprzedzających 1 listopad, uczniowie odwiedzają cmentarz parafialny w Bodzechowie, by złożyć kwiaty, zapalić znicze i pomodlić się przy grobie dyrektora naszej szkoły Bolesława Smyły i niezapomnianego, wieloletniego proboszcza naszej parafii Bolesława Sałaty.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny