Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 02-12-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
415Foto galeria do 2012Zdjcia podzielone na grupy tematyczne:Dozynki 2008 - Baltow

Wojewodzki Turniej Klubow 4H

Dozynki powiatowe 2009 w Bodzechowie

Paczkowa uczta w Swietlicy Wiejskiej w Magoniach

Szkola w Szwarszowicach

Otwarcie boiska wielofunkcyjnego - Bodzechow

Sesja absolutoryjna 30.VI.2011

200 lat Gminy Bodzechow

Zawody w Skokach przez Przeszkody

Mlodziez Zapobiega Pozarom - eliminacje

Dozynki 2012 Sarnowek

Dzien_Dziecka_2011

11 listopada 2009 Bodzechow

85-lecie OSP

Trzezwe lato z mama i tata - Bodzechow 2011

Spotkanie soltysow z Gminy Bodzechow z przedstawicielami KRUS

Otwarcie hali w Bodzechowie 2010

OSPwigilia

Sesja Rady Gminy

VI Jarmarku Wielkanocnym 2009

Drugie Gminne Zawody Wedkarskie 2012

VII Swieto Pieczonego Ziemniaka

.

Dzien Strazaka

Dozynki 2011 Szwarszowice

Otwarcie boiska Orlik

Jubileusz Komendanta Gminnego OSP

..

Wieczor poezji Szewna 2008

Festyn_Jedrzejow_czerwiec_2011

Gmina Bodzechow na dozynkach powiatowych 2012

Dzien Strazaka i 40-lecie OSP w Milkowie

Jarmark Wielkanocny 2012

60-lecie Biblioteki

Dozynki Chmielow 2008

KGW wigilia

Otwarcie drogi nr 751 Ostrowiec Sw. - Nowa Slupia

Festyn Wolka Bodzechowska 2011

Sarnowek 2012 - Eliminacje Gminne Mlodziezowego Turnieju Wiedzy Pozarniczej

Pogrzeb Leszka Bugaja


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny