Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 22-03-2019r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
7071Artykuły archiwalne
Wyświetl z przedziału: 11 - 40 ; 41 - 70 ; 71 - 100 ; 101 - 130 ; 131 - 160 ; 161 - 190 ; 191 - 220 ; 221 - 250 ; 251 - 280 ; 281 - 310 ; 311 - 340 ; 341 - 370 ; 371 - 400 ; 401 - 430 ; 431 - 460 ; 461 - 490 ; 491 - 520 ; 521 - 550 ; 551 - 580 ; 581 - 610 ; 611 - 640 ; 641 - 670 ; 671 - 700 ; 701 - 730 ; 731 - 760 ; 761 - 790 ; 791 - 820 ; 821 - 850 ; 851 - 880 ; 881 - 910 ; 911 - 940 ; 941 - 970 ; 971 - 1000 ; 1001 - 1030 ; 1031 - 1060 ; 1061 - 1090 ; 1091 - 1120 ; 1121 - 1150 ; 1151 - 1180 ; 1181 - 1210 ; 1211 - 1240 ; 1241 - 1270 ; 1271 - 1300 ; 1301 - 1330 ; 1331 - 1360 ; 1361 - 1390 ; 1391 - 1420 ; 1421 - 1450 ; 1451 - 1480 ; 1481 - 1510 ; 1511 - 1540 ; 1541 - 1570 ; 1571 - 1600 ; 1601 - 1630 ; 1631 - 1660 ; 1661 - 1690 ; 1691 - 1720 ; 1721 - 1750 ; 1751 - 1780 ; 1781 - 1810 ; 1811 - 1840 ; 1841 - 1870 ; 1871 - 1900 ; 1901 - 1930 ; 1931 - 1960 ; 1961 - 1990 ; 1991 - 2020 ; 2021 - 2050 ; 2051 - 2080 ; 2081 - 2110 ; 2111 - 2140 ; 2141 - 2170 ; 2171 - 2200 ; 2201 - 2230 ; 2231 - 2260 ; 2261 - 2290 ; 2291 - 2320 ; 2321 - 2350 ; 2351 - 2380 ; 2381 - 2410 ; 2411 - 2440 ; 2441 - 2470 ; 2471 - 2500 ; 2501 - 2530 ; 2531 - 2560 ; 2561 - 2590 ; 2591 - 2620 ; 2621 - 2650 ; 2651 - 2680 ; 2681 - 2710 ; 2711 - 2740 ; 2741 - 2770 ; 2771 - 2800 ; 2801 - 2830 ; 2831 - 2860 ;

Ferie Zimowe w Świetlicy Wiejskiej w Bodzechowie

2017-02-27

Wiedzą jak się bronić

2017-02-27

Kondolencje

2017-02-24

Informacja

2017-02-24

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW - szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin

2017-02-23

Obwieszczenie o budowie wodociągu rozdzielczego PE dn 110 w miejscowości Szewna

2017-02-15

Przypomnienie o terminach wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2017-02-14

Zarządzenie w sprawie ustalenia trybu postępowania przy bezprzetargowym zbywaniu nieruchomości...

2017-02-14

Program "ZORZA" - Czyste powietrze nad Świętokrzyskim

2017-02-08

Informacja o wyborze oferty

2017-02-08

Informacja dla mieszkańców planujących wymianę kotłów/pieców na nowoczesne

2017-02-03

Modernizacja indywidualnych kotłowni, zakup i montaż odnawialnych źródeł energii

2017-02-03

OGŁOSZENIE

2017-02-03

Świętokrzyski Dzień Siatkówki w Gminie Bodzechów

2017-02-03

Woda z wodociągów na terenie Gminy Bodzechów spełnia wymogi jakościowe

2017-02-02

Okresowa ocena jakości wody do spożycia na terenie Gminy Bodzechów za 2016 r.

2017-02-02

PKPS w Ostrowcu Św. będzie wydawał artykuły żywnościowe w ramach programu FEAD 2016

2017-02-02

Obwieszczenie o budowie kablowej linii elektroenergetycznej w Gromadzicach i Miłkowie

2017-02-02

Obwieszczenie o budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej w miejscowości Gromadzice

2017-02-02

Obwieszczenie o budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Szewna

2017-01-31

Obwieszczenie o budowie kanalizacji deszczowej w miejscowości Denkówek

2017-01-31

Usuwanie drzew i krzewów: odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

2017-01-31

Przypomnienie o terminach wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2017-01-27

Obwieszczenie o przebudowie energetycznej sieci rozdzielczej w Stara Dębowa Wola – Sarnówek Du

2017-01-27

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY BODZECHÓW

2017-01-26

Ustawa o ochronie przyrody – zmiany od 1 stycznia 2017 r.

2017-01-26

Rozeznanie rynku

2017-01-25

Ferie w Gminie Bodzechów

2017-01-25

Obwieszczenie o przebudowie energetycznej sieci rozdzielczej Stara Dębowa Wola – Sarnówek Duży

2017-01-24

Ferie PSP Miłków

2017-01-24
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny